Qt3D + QMainWindow + Qt 5.5

0

Witam!

Usiłuję dodać elementy 3d do istniejącej aplikacji. Problem jest, by grafika 3d renderowała się w oknie programu (nie w nowym).
Przykładowy przykład:

#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"

//QT    += core gui 3dcore 3drenderer 3dinput
#include <Qt3DCore>
#include <Qt3DRenderer>
#include <Qt3DInput>
// verticalLayout na mainwindow.ui

//#define CHCE_CIE_W_WIDGECIE_UJU

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
  QMainWindow(parent),
  ui(new Ui::MainWindow)
{
  ui->setupUi(this);

  Qt3D::QWindow * view = new Qt3D::QWindow();

  // Root entity
  Qt3D::QEntity *rootEntity = new Qt3D::QEntity();

  // Camera
  Qt3D::QCamera *cameraEntity = view->defaultCamera();

  cameraEntity->lens()->setPerspectiveProjection(45.0f, 16.0f/9.0f, 0.1f, 1000.0f);
  cameraEntity->setPosition(QVector3D(0, 0, -40.0f));
  cameraEntity->setUpVector(QVector3D(0, 1, 0));
  cameraEntity->setViewCenter(QVector3D(0, 0, 0));
  //input->setCamera(cameraEntity);

  // Material
  Qt3D::QMaterial *material = new Qt3D::QPhongMaterial(rootEntity);

  // Torus
  Qt3D::QEntity *torusEntity = new Qt3D::QEntity(rootEntity);
  Qt3D::QTorusMesh *torusMesh = new Qt3D::QTorusMesh;
  torusMesh->setRadius(5);
  torusMesh->setMinorRadius(1);
  torusMesh->setRings(100);
  torusMesh->setSlices(20);

  Qt3D::QTransform *torusTransform = new Qt3D::QTransform;
  Qt3D::QScaleTransform *torusScaleTransform = new Qt3D::QScaleTransform;
  torusScaleTransform->setScale3D(QVector3D(1.5, 1, 0.5));

  Qt3D::QRotateTransform *torusRotateTransform = new Qt3D::QRotateTransform;
  torusRotateTransform->setAxis(QVector3D(1, 0, 0));
  torusRotateTransform->setAngleDeg(45);

  torusTransform->addTransform(torusScaleTransform);
  torusTransform->addTransform(torusRotateTransform);

  torusEntity->addComponent(torusMesh);
  torusEntity->addComponent(torusTransform);
  torusEntity->addComponent(material);

  // Sphere
  Qt3D::QEntity *sphereEntity = new Qt3D::QEntity(rootEntity);
  Qt3D::QSphereMesh *sphereMesh = new Qt3D::QSphereMesh;
  sphereMesh->setRadius(3);

  Qt3D::QTransform *sphereTransform = new Qt3D::QTransform;
  Qt3D::QTranslateTransform *sphereTranslateTransform = new Qt3D::QTranslateTransform;
  sphereTranslateTransform->setTranslation(QVector3D(20, 0, 0));

  Qt3D::QRotateTransform *sphereRotateTransform = new Qt3D::QRotateTransform;
  QPropertyAnimation *sphereRotateTransformAnimation = new QPropertyAnimation(sphereRotateTransform);
  sphereRotateTransformAnimation->setTargetObject(sphereRotateTransform);
  sphereRotateTransformAnimation->setPropertyName("angle");
  sphereRotateTransformAnimation->setStartValue(QVariant::fromValue(0));
  sphereRotateTransformAnimation->setEndValue(QVariant::fromValue(360));
  sphereRotateTransformAnimation->setDuration(10000);
  sphereRotateTransformAnimation->setLoopCount(-1);
  sphereRotateTransformAnimation->start();

  sphereRotateTransform->setAxis(QVector3D(0, 1, 0));
  sphereRotateTransform->setAngleDeg(0);

  sphereTransform->addTransform(sphereTranslateTransform);
  sphereTransform->addTransform(sphereRotateTransform);

  sphereEntity->addComponent(sphereMesh);
  sphereEntity->addComponent(sphereTransform);
  sphereEntity->addComponent(material);

  view->setRootEntity(rootEntity);

#ifdef CHCE_CIE_W_WIDGECIE_UJU
  QWidget *container = QWidget::createWindowContainer(view);
  container->setMinimumSize(50, 50);
  container->setMaximumSize(5000, 5000);
  container->setFocusPolicy(Qt::TabFocus);
  ui->verticalLayout->addWidget(container);
#else
  view->show();
#endif
}

MainWindow::~MainWindow()
{
  delete ui;
}

// plik ten zawiera wszystkie istotne informacji do odtworzenia problemu

Jest to kod który przekleiłem z przykładów i na podstawie obszernej wiedzy googla usiłuję wcisnąć w verticalLayout'a znajdującego się w głównym oknie aplikacji.

Jeśli define nie jest zakomentowany, tzn obecny:

#define CHCE_CIE_W_WIDGECIE_UJU

Animacja powinna wyświetlić się w oknie, lecz zostaje "przeźroczyste", oraz przy zamknięciu:

Qt3D.Core.Nodes: void Qt3D::QEntity::addComponent(Qt3D::QComponent*) Qt3D::QCameraLens(0x144edf0)
Qt3D.Core.Nodes: void Qt3D::QEntity::addComponent(Qt3D::QComponent*) Qt3D::QTransform(0x1410640)
QWaitCondition: cv destroy failure: Urządzenie lub zasoby zajęte
QWaitCondition: mutex destroy failure: Urządzenie lub zasoby zajęte
QThread: Destroyed while thread is still running

I że tak napiszę:
poomocyy! ;)

0

Tak będzie lepiej:

  /* ... */
  view->setRootEntity(rootEntity);
 
#ifdef CHCE_CIE_W_WIDGECIE_UJU
  QWidget *container = QWidget::createWindowContainer(view);
  container->setMinimumSize(50, 50);
  container->setMaximumSize(5000, 5000);
  container->setFocusPolicy(Qt::TabFocus);
  ui->verticalLayout->addWidget(container);
#endif
  view->show();
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1