Implementacja listy jednokierunkowej.

0

Witam.

Mam pewien problem z zadaniem odnośnie implementacji listy.

Zadanie brzmi

Przedstaw implementację listy jednokierunkowej w jęz. C/C++ . Zaimplementuj funkcje wyświetlania elementów listy, dodawania do listy oraz usuwania elementów z listy. Lista ma przechowywać elementy typu Integer z przedziału <1,50>. Lista musi przechowywać elementy w porządku od najmniejszego do największego elementu, czyli w momencie dodawania elementu należy go wstawić w odpowiednie miejsce.

Ja zrobiłem owe zadanie, natomiast problem gdzieś tkwi w rzekomej funkcji push_front().

Poniżej wstawiam kod źródłowym mojego zadania.

 #include <iostream>
#include <list>
#include <windows.h>

using namespace std;

list <int> lista; 
int wybor;void wyswietl()
{
  system("CLS");
  
  cout<<" Lista: \n "<<endl;

  for(list<int>::iterator i=lista.begin(); i!= lista.end(); ++i)
    cout<<*i<<" ";

  cout<<endl;
  cout<<" \n"<<endl<<endl;
}void push_front()
{
  int liczba;
  cout<<"Jaka liczbe wstawic na poczatek listy: ";
  
  cin>>liczba;
  if(liczba>50)
  {
  
  cout<<"Liczba jest za duza";
  Sleep(1000);
}
  else;
  lista.push_front(liczba);
  
  if(liczba>50)
  {
  	lista.pop_front();
  	
  }
  else;
  lista.sort();
}void size()
{
  cout<<"Cyfr na liscie: "<<lista.size();
  Sleep(2000);
}void max_size()
{
  cout<<"Max liczb na liscie: "<<lista.max_size();
  Sleep(5000);
}void empty()
{
  cout<<"Czy lista jest pusta? -> ";
  if (lista.empty()==1) cout<<"TRUE"; else cout<<"FALSE";
  Sleep(2000);
}void remove()
{
  int liczba;
  cout<<"Usun z listy wszystkie liczby rowne: ";
  cin>>liczba;
  lista.remove(liczba);
}

void reverse()
{
  cout<<"Odwrocenie kolejnosci liczb";
  lista.reverse();
  Sleep(2000);
}void exit()
{
  SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),12);
  cout<<"Koniec programu!";
  Sleep(2000);
  SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),0);
}


int main()
{

do
{

wyswietl();

cout << " MENU:"<<endl;


cout << "1 -> Dodanie elementu"<<endl;
cout << "2 -> Liczba elementow na liscie"<<endl;
cout << "3 -> Max liczba elementow na liscie"<<endl;
cout << "4 -> Sprawdza czy lista jest pusta"<<endl;
cout << "5 -> Usuwa z listy wszystkie elementy"<<endl;
cout << "6 -> Odwracanie elementow na liscie"<<endl;

cout << "Podaj skrot akcji: ";
cin >> wybor;

	switch (wybor)
	{
    case 1: push_front(); break;
    case 2: size();    break;
    case 3: max_size();  break;
    case 4: empty();   break;
    case 5: remove();   break;
    case 6: reverse();  break;
    case 7: exit();    break;

    default:
    cout<<"blad";
    Sleep(2000);
    break;
	}

}
while(wybor!=7);

  return 0;
}

Proszę o pomoc w tym zadaniu.

Pozdrawiam.

1

Coo? W tym zadaniu raczej chodzi zupełnie o coś innego, to znaczy o zaprojektowanie i zainteresowanie listy ** samemu **, a nie korzystając z std::list i pisząc jakiegoś głupiego wrappera na to. Btw, std::list jest zaimplementowane jako lista dwukierunkowa.

0

Więc w takim razie o co chodzi, bo nie rozumiem ?

2

Tak tldr to wywal #include <list> i wtedy pisz.

0

Z tym, że nie czaję tego w żadnym wypadku. Może to zbyt dla mnie nie do ogarnięcia.
Naprowadźcie mnie jakoś, ew. jakąś pomoc naukową. Rozumiem wszystko z linku od Dragona, ale przeobrazić na C++ nie umiem.

0

Na serio wrapper na zajęcia XD.
Jedno z rozwiązań:
Tworzysz sobie klasę Node z polami:

Node *next;
int value;

I teraz tworzysz sobie klasę Lista z polem Node root.
I np dodawanie elementu na koniec. ( co prawda skrajnie nie efektywne)

Node *tmp = root;
while(tmp->next){ tmp = tmp->next }
tmp->next = new Node(x)
0

cała seria filmików.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1