Iloczyn przekątnych dla dowolnie wybranego punktu w tablicy

Odpowiedz Nowy wątek
2016-01-22 17:35

Rejestracja: 4 lata temu

Ostatnio: 4 lata temu

0

"Dana jest tablica dwywymiarowa elementów całkowitych, gdzie liczba kolumn i wierszy jest
podana przez użytkownika ale mniejsza niż 10. Napisać program, który policzy iloczyn tych
elementów macierzy, które znajdują się na przekątnych przecinających się w punkcie o
współrzędnych (i, j) podanych przez użytkownika. Macierz wypełnić losowo wygenerowanymi
liczbami całokowitymi z przedziału <1 – 100>. Wymusić poprawność wprowadzanych danych."

Witajcie kochani mam taki problem, że program mi działa i zlicza iloczyn po danej przekątnej, ale w kilku przypadkach niestety wychodzi po za zakres.. mógłby ktoś mi poradzić co zmienić w kodzie , aby program działał poprawnie dla każdego dowolnie wybranego punktu przez użytkownika? ;) (Wybrałam generowanie liczby z zakresu 1-10, aby łatwiej było się doliczyc )

MÓJ KOD ;)


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
  srand(time(NULL));
  int i,n,min,max,buf,j,w,k,punkt,punkt2,iloczyn2,iloczyn,iloczyn3;
  iloczyn=1;
  iloczyn2=1;
  iloczyn3=1;
  do
  {
  printf("Podaj ilosc wierszy ");
  scanf("%i",&w);
  }while(w<=0 || w>10);
  do
  {
  printf("Podaj ilosc kolumn ");
  scanf("%i",&k);
  }while(k<=0 || k>10);
  min=1;
  max=10;
  int tab[w][k];
  for(i=0;i<w;i++)
  {
    for(j=0;j<k;j++)
    {
    tab[i][j]=min+rand()%(max-min+1);
    printf("%i ",tab[i][j]);
    }
  printf(" \n"); 
  }
  puts("PAMIETAJ PIERWSZY ELEMENT TABLICY TO [0][0]");
  do
  {
  printf("Podaj punkt od ktorego liczymy iloczyn po przekatnych");
  scanf("%i",&punkt);
  }while(punkt<0 || punkt>w-1);
  do
  {
  printf("Podaj drugi punkt od ktorego liczymy iloczyn po przekatnych");
  scanf("%i",&punkt2);
  }while(punkt2<0 || punkt2>k-1);
  j=punkt2;
  i=punkt;
  do
  {
    iloczyn=iloczyn*tab[i][j];
    j--;
    i--;
    printf("iloczyn = %i\n",iloczyn);
  }while(i>=0);
  i=punkt+1;
  j=punkt2+1;
  do
  {
    iloczyn2=iloczyn2*tab[i][j];
    j++;

    i++;
      printf("iloczyn2 = %i\n",iloczyn2);
  }while(i<k-1);
  iloczyn3=iloczyn*iloczyn2;
printf("Przekatna od lewej w doł %i",iloczyn3);

  j=punkt2;
  i=punkt;
  iloczyn=iloczyn2=iloczyn3=1;
  do
  {
    iloczyn=iloczyn*tab[i][j];
    j++;
    i--;
    printf("iloczyn = %i\n",iloczyn);
  }while(i>=0);
  i=punkt+1;
  j=punkt2-1;
  do
  {
    iloczyn2=iloczyn2*tab[i][j];
    j--;

    i++;
      printf("iloczyn2 = %i\n",iloczyn2);
  }while(i<=0);
  iloczyn3=iloczyn*iloczyn2;
printf("Przekatna od lewej w góre %i",iloczyn3);
  return 0;
}

Pozostało 580 znaków

2016-01-22 22:06

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 4 godziny temu

1
 1. Zapoznaj się z pojęciem formatowania kodu: http://4programmers.net/Forum/998482
 2. Zapoznaj się z inkrementacją bo jej nie rozumiesz: http://4programmers.net/Forum/1101404
 3. Padłeś ofiarą bezsensownego nazewnictwa
 4. W każdej pętli sprawdź czy nie wyszedłeś poza zakres chociażby jedną współrzędną. a jeszcze lepiej:
  product=1;
  for(size_t y=0;y<Y;++y) for(size_t x=0;x<X;++x) if(abs(sy-y)==abs(sx-x)) product*=tab[y][x];

Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0