Zapisywanie wyniku gry do pliku txt.

0

Witam ,

mam problem z zapisaniem wyniku ( punktów) do pliku txt sama gra działa prawidłowo lecz wynik który się zapisuje jest nieprawidłowy . Po zapisaniu wynik ma 7 cyfr np . 2292916 a powinien mieć 2 np .10 .

Więc coś jest nie tak a do końca nie wiem , także proszę o wsparcie .

#include <windows.h>
#define GLUT_DISABLE_ATEXIT_HACK
#include <gl/glut.h>
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <fstream>
using namespace std;

using std::cout;
using std::endl;
using std::ostringstream;

#include "Sprite.h"
#include "Bridge.h"
#include "Enemy.h"
#include "Player.h"
#include "Bunker.h"
#include "Bullet.h"
#include "ComponentManager.h"
#include "ResourceFactory.h"
#include "Terrain.h"
#include "SpriteText.h"

int screenWidth = 800, screenHeight = 600;
int timeOut = GetTickCount() + 3000;

int currentLevel = 1;
const int maxLevel = 1;

enum GameState
{
  PLAY, GAMEOVER, YOUWON, LEVELSTART, LEVELFINISHED
} gameState = LEVELSTART;

Sprite * gameOver;
Sprite * youWon;
SpriteText * levelStart;
SpriteText * textHp;

SpriteText * textPoints;

void end( void )
{
  cout << "Game terminated" << endl;
}

void renderScene( void ) {
  glClearColor(.5f,.5f,.5f,.5f );
  glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT );
  glLoadIdentity();
  glTranslatef( 0.f, 0.f, - 1.f );
  glPushMatrix();
  Terrain::get().draw();
  ComponentManager::get().draw();
  glPopMatrix();
  switch( gameState )
  {
  case PLAY:
    break;
  case GAMEOVER:
    gameOver->draw( float2( 0, 0 ), 0.f, 16.f );
    break;
  case YOUWON:
    youWon->draw( float2( 0, 0 ), 0.f, 16.f );
    break;
  case LEVELSTART:
    levelStart->draw( float2( - 9.f, 0.f ), 0, 2.5f );
    break;
  }
  textPoints->draw( float2( - 10.f, 7.f ), 0,.8f );
  textHp->draw( float2( - 10.f, - 7.f ), 0, 1.1f );
  glutSwapBuffers();
}

void resize( int wid, int hei )
{
  screenWidth = wid;
  screenHeight = hei ? hei: 1;
  glViewport( 0, 0, screenWidth, screenHeight );
  glMatrixMode( GL_PROJECTION );
  glLoadIdentity();
  const float scale = 8.f; //9.5f+
  glOrtho( - scale *( float ) wid /( float ) hei *.98f, scale *( float ) wid /( float ) hei *.98f, - scale, scale,.1f, 10.f );
  glMatrixMode( GL_MODELVIEW );
}




void zapisz()
{
  
  
  ComponentManager::get().update();
  ComponentManager::get().find < Player >();
  Player * p = ComponentManager::get().next < Player >();
  SpriteText * textPoints;
  Player * potions;
  
  
  FILE * save = fopen( "D:\\wynik.txt", "w" );
  fprintf( save, "%i\n", potions );
  fclose( save );
}





void idle( void )
{
  switch( gameState )
  {
  case PLAY:
    {
      ComponentManager::get().update();
      ComponentManager::get().find < Player >();
      Player * p = ComponentManager::get().next < Player >();
      Player * potions();
      Player * getPoints();
      if( p != NULL ) // killed
      
      
      {
        ComponentManager::get().update();
        if( ComponentManager::get().count < Bridge >() == 0 )
           gameState = LEVELFINISHED;
        
        timeOut = GetTickCount() + 4000;
        textPoints->setText( "Points: ", p->getPoints() );
        
        textHp->setText( "HP: ", p->getHp() );
      }
      else
      {
        
        ComponentManager::get().clear();
        gameState = GAMEOVER;
        timeOut = GetTickCount() + 4000;
      }
    }
    break;
  case GAMEOVER:
    if( GetTickCount() > timeOut )
    {
      ComponentManager::get().clear();
      Terrain::get().create( "level1.txt" );
      ComponentManager::get().find < Player >();
      Player * player = ComponentManager::get().next < Player >();
      if( player != NULL )
         Terrain::get().setViewPos( player->getPosition() );
      
      gameState = LEVELSTART;
      currentLevel = 1;
      levelStart->setText( "Level ", currentLevel );
      timeOut = GetTickCount() + 3000;
    }
    break;
  case YOUWON:
    if( GetTickCount() > timeOut )
    {
      
      
      
      ComponentManager::get().update();
      ComponentManager::get().find < Player >();
      Player * p = ComponentManager::get().next < Player >();
      Player * getpotions;
      ComponentManager::get().clear();
      zapisz();
      
      
      Terrain::get().create( "level1.txt" );
      ComponentManager::get().find < Player >();
      Player * player = ComponentManager::get().next < Player >();
      if( player != NULL )
         Terrain::get().setViewPos( player->getPosition() );
      
      gameState = LEVELSTART;
      currentLevel = 1;
      levelStart->setText( "Level ", currentLevel );
      timeOut = GetTickCount() + 3000;
    }
    break;
  case LEVELSTART:
    if( GetTickCount() > timeOut )
    {
      gameState = PLAY;
    }
    break;
  case LEVELFINISHED:
    ++currentLevel;
    if( currentLevel > maxLevel )
    {
      
      
      
      gameState = YOUWON;
      timeOut = GetTickCount() + 4000;
      
      currentLevel = 1;
      levelStart->setText( "Level ", currentLevel );
      
      
    }
    else
    {
      ComponentManager::get().clear();
      ostringstream o;
      o << "level" << currentLevel << ".txt";
      Terrain::get().create( o.str().c_str() );
      levelStart->setText( "Level ", currentLevel );
      timeOut = GetTickCount() + 3000;
      gameState = LEVELSTART;
      ComponentManager::get().find < Player >();
      Player * player = ComponentManager::get().next < Player >();
      if( player != NULL )
         Terrain::get().setViewPos( player->getPosition() );
      
      
    }
    break;
  }
  glutPostRedisplay();
}

void keyb( unsigned char k, int x, int y )
{
  switch( k )
  {
  case 27:
    cout << "Shutdown by Escape" << endl;
    exit( EXIT_SUCCESS );
  }
  Player * p;
  ComponentManager::get().find < Player >();
  p = ComponentManager::get().next < Player >();
  if( p != NULL )
     p->keyb( k, true );
  
}

void keybUp( unsigned char k, int x, int y )
{
  Player * p;
  ComponentManager::get().find < Player >();
  p = ComponentManager::get().next < Player >();
  if( p != NULL )
     p->keyb( k, false );
  
}

int main( int argc, char ** argv ) {
  cout << "Initialization" << endl;
  glutInit( & argc, argv );
  glutInitDisplayMode( GLUT_DEPTH | GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA );
  glutInitWindowPosition( 224, 64 );
  glutInitWindowSize( screenWidth, screenHeight );
  //  glutGameModeString("800x600:32");
  //  glutEnterGameMode();
  glutCreateWindow( "Tanks Game" );
  glutDisplayFunc( renderScene );
  glutReshapeFunc( resize );
  glutIdleFunc( idle );
  glutKeyboardFunc( keyb );
  glutKeyboardUpFunc( keybUp );
  
  glEnable( GL_BLEND );
  glBlendFunc( GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA );
  glEnable( GL_TEXTURE_2D );
  
  Terrain::get().create( "level1.txt" );
  Terrain::get().setViewSize( float2( 8, 16 ) );
  Terrain::get().setViewPos( float2( 10.5f, 25.f ) );
  
  gameOver = new Sprite( ResourceFactory::get().load( "gameover.bmp" ) );
  youWon = new Sprite( ResourceFactory::get().load( "youwon.bmp" ) );
  
  textPoints = new SpriteText( Sprite( ResourceFactory::get().load( "font.bmp" ), 128 ) );
  textPoints->setText( "Points: ", 0 );
  textPoints->setColor( 0, 1,.2f );
  textHp = new SpriteText( Sprite( ResourceFactory::get().load( "font.bmp" ), 128 ) );
  textHp->setText( "HP: ", 0 );
  textHp->setColor( 1, 0, 0 );
  
  levelStart = new SpriteText( Sprite( ResourceFactory::get().load( "font.bmp" ), 128 ) );
  levelStart->setText( "Level 1" );
  levelStart->setColor( 1.f, 1.f, 0.f );
  
  
  
  
  
  
  atexit( end );
  
  cout << "Game started" << endl;
  
  glutMainLoop();
}


////////////////

#ifndef PLAYER_H
#define PLAYER_H

#include "Tank.h"

class Player
  : public Entity
{
public:
  Player( const Sprite &, float2, float );
  virtual ~Player();
  
  void update();
  void zapisz();
  
  void keyb( unsigned char, bool );
  
  int getPoints() { return points; }
  int getHp() { return hp; }
  void addPoints( int i ) { points += i; }
  int points;
  
protected:
  bool forward, backward, left, right;
  
private:
};

#endif // PLAYER_H 
2

mieszasz kod C z C++ do tego wklejasz wszystko i mowisz "pomozcie sprawdzcie". Nikomu sie ni ebedzie chcialo spedzac czasu zeby sie przez to wszystko przekopywac.

Debugowales kod?
Podaj wejscie i pokaz jakie ma byc wyjscie. Daj kod przez ktory przechodzi.

2
Player * potions;
fprintf( save, "%i\n", potions );

Zapisujesz wskaźnik jako int. Czego się spodziewałeś?

Swoją drogą, mieszanie języków w nazewnictwie jest bardzo brzydkie. Dlaczego nie zostaniesz przy angielskim, skoro reszta kodu go używa?

0

dopisałem

 fstream wynik("d:\\wynik.txt", ios::out);
 string d= potions;

 wynik << d;
 wynik.write(&d[0], d.length());
 wynik.close();

ale teram mam
bład : D:\riverraid_st\riverraid_st\riverraid_st\main.cpp|102|error: conversion from 'Player*' to non-scalar type 'std::string {aka std::basic_string<char>}' requested|

1

wez wroc do ksiazek. Przeciez przypisujesz do stringa obiekt Player (w raczej wskaznik na niego) i dziwisz sie ze nie dziala...

0

Jak bym chciał wracać do książek to bym nie pisał na forum . Ale widzę że jesteś tu tylko po ty by nabijać sobie posty.

1

aha czyli forum sluzy jako ksiazka?

Ja zawsze myslalem ze ma wyjasniac zawilosci a nie pisac podstawy gdzie sa dostepne w ksiazkach...

hmm... "intredesting"

0

Za ciebie nie napiszemy - za mało danych.
Jedyne co ci teraz pomoże to podstawy z brakiem których się borykasz, rozumiem że mamy wg ciebie nabijać sobie posty wklejając kolejne rozdziały kursu dla zupełnie początkujących?

1

Jak nie masz nic ciekawego do powiedzenia to nie spamuj .

0

@damian662 spamuje tak samo jak Ty ;) oczywiscie nie wiesz do czego sluza komentarze, wiec po prostu spamuje na rowni z Toba bo i tak zapewne temat poleci do kosza

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1