Program losujący zwycięzców

0

Mam takie zadanie:
zadanie.png

Oto moje rozwiązanie:


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

struct data
{
  char imie[50];
  int nr_telefonu[9];
  int wygrywa;  
}; 

int losuj(int tab_losuj[2])
{
  tab_losuj[0]=rand()%10;
  tab_losuj[1]=rand()%10;

  return tab_losuj[2];
}

void wprowadz_dane(struct data *tab, int n)
{
  int i,j;
  int numer=0;
  char nazwa[50];

  for(i=0;i<n;i++)
  {
  printf("Wprowadz imie:");  
  scanf("%49s",tab[i].imie);

  printf("Wprowadz nr_telefonu:\n");
    for(j=0;j<9;j++)
    {
      scanf("%d",&numer);
      tab[i].nr_telefonu[j] = numer;
    }
  }

}

int wygrywajace(struct data *tab, int n,int tab_losowe[2])
{
  int ilosc,i,j; 

  for(i=0;i<n;i++)
  {
    if(tab[i].nr_telefonu[7]==tab_losowe[0]&&tab[i].nr_telefonu[8]==tab_losowe[1])
    {
      ilosc++;
      tab[i].wygrywa=1;
    }
  }

  return ilosc;
}

void wyswietl_wygranych(struct data *tab,int liczba_wygranych,int n)
{
  int i;

  printf("Wygrala/y %d osoba/osob \n",liczba_wygranych);
  printf("Oto zwyciezcy:\n");

  for(i=0;i<n;i++)
  {
    if(tab[i].wygrywa==1)
    {
    printf("Pan/i:%s\n",tab[i].imie);
    }
  }

}

int main(int argc, char *argv[]) {

  srand(time(NULL));
  struct data tab[100];
  int n;
  int liczba_wygranych=0;
  int tab_losowe[2];
  int temp=0;

  printf("Wprowadz ilosc osob telefonujacych:");
  scanf("%d",&n);

  wprowadz_dane(tab,n);

    do
    {
    losuj(tab_losowe);
    liczba_wygranych=wygrywajace(tab,n,tab_losowe);

    temp++;
    }while(liczba_wygranych==0);

  //printf("%d",temp);  
  wyswietl_wygranych(tab,liczba_wygranych,n);

  return 0;
}

http://codepaste.net/si4d8g

Tutaj screen z konsoli:
Bez tytułu1.png

Wszystko mi działa, tylko mam wątpliwości co do poprawności tego programu. Mógłby ktoś stestować/przeanalizować, czy jest wszystko ok? Ewentualnie jakieś sugestie etc.
Z góry dzięki!

2
 1. int nr_telefonu;
 2. int losuj() { return rand()%100; }
 3. scanf("%d",&tab[i].nr_telefonu);
 4. if(tab[i].nr_telefonu%100==losowe)
 5. int losowe;
 6. losowe=losuj();
0

Dostosowałem się do twoich wskazówek, ale coś mi teraz nie działa:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

struct data
{
  char imie[50];
  int nr_telefonu;
  int wygrywa;  
}; 

int losuj() 
{ 
  return rand()%100;
}

void wprowadz_dane(struct data *tab, int n)
{
  int i,j;

  for(i=0;i<n;i++)
  {
  printf("Wprowadz imie:");  
  scanf("%49s",tab[i].imie);

  printf("Wprowadz nr_telefonu:\n");
  scanf("%d",&tab[i].nr_telefonu);
  }

}

int wygrywajace(struct data *tab, int n,int losowe)
{
  int ilosc,i,j; 

  for(i=0;i<n;i++)
  {
    if(tab[i].nr_telefonu%100==losowe)
    {
      ilosc++;
      tab[i].wygrywa=1;
    }
  }

  return ilosc;
}

void wyswietl_wygranych(struct data *tab,int liczba_wygranych,int n)
{
  int i;

  printf("Wygrala/y %d osoba/osob \n",liczba_wygranych);
  printf("Oto zwyciezcy:\n");

  for(i=0;i<n;i++)
  {
    if(tab[i].wygrywa==1)
    {
    printf("Pan/i:%s\n",tab[i].imie);
    }
  }

}

int main(int argc, char *argv[]) {

  srand(time(NULL));
  struct data tab[100];
  int n;
  int liczba_wygranych=0;
  int losowe;
  int temp=0;

  printf("Wprowadz ilosc osob telefonujacych:");
  scanf("%d",&n);

  wprowadz_dane(tab,n);

    do
    {
    losowe=losuj();
    liczba_wygranych=wygrywajace(tab,n,losowe);

    }while(liczba_wygranych==0);

  wyswietl_wygranych(tab,liczba_wygranych,n);

  return 0;
}
1
 1. Nie rozumiesz inkrementacji: http://4programmers.net/Forum/1101404
 2. scanf(" %49s",tab[i].imie); - spacja
 3. if(tab[i].wygrywa) - liczba może być traktowana jako wartość logiczna 0-> false; reszta->true;
 4. while(!(liczba_wygranych=wygrywajace(tab,n,losuj())) {} - zamiast całego brzydkiego do/while
0

Mogę jeszcze poprosić o jakieś koło ratunkowe? Wydaje mi się, że zrobiłem wedle Twoich wskazówek i dalej to samo. Poprawnie wyświetla ilość wygrywających np.3, ale przy wypisaniu wypisuje tylko 1 imię, a powinno jeszcze wypisać 2 pozostałe.

0
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

struct data
{
  char imie[50];
  int nr_telefonu;
  int wygrywa;  
};  

int losuj() 
{ 
  return rand()%100;
}

void wprowadz_dane(struct data *tab, int n)
{
  int i,j;

  for(i=0;i<n;++i)
  {
  printf("Wprowadz imie:");  
  scanf(" %49s",tab[i].imie);

  printf("Wprowadz nr_telefonu:\n");
  scanf("%d",&tab[i].nr_telefonu);
  }

}

int wygrywajace(struct data *tab, int n,int losowe)
{
  int ilosc,i;  

  for(i=0;i<n;++i)
  {
    if(tab[i].nr_telefonu%100==losowe)
    {
      ++ilosc;
      tab[i].wygrywa=1;
    }
  }

  return ilosc;
}

void wyswietl_wygranych(struct data *tab,int liczba_wygranych,int n)
{
  int i;

  printf("Wygrala/y %d osoba/osob \n",liczba_wygranych);
  printf("Oto zwyciezcy:\n");

  for(i=0;i<n;++i)
  {
    if(tab[i].wygrywa)
    {
    printf("Pan/i:%s\n",tab[i].imie);
    }
  }

}

int main(int argc, char *argv[]) {

  srand(time(NULL));
  struct data tab[100];
  int n;
  int liczba_wygranych=0;
  int losowe;
  int temp=0;

  printf("Wprowadz ilosc osob telefonujacych:");
  scanf("%d",&n);

  wprowadz_dane(tab,n);

  while(!(liczba_wygranych=wygrywajace(tab,n,losuj()))) {}

  wyswietl_wygranych(tab,liczba_wygranych,n);

  return 0;
}
1
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

struct data
 {
  char imie[50];
  int nr_telefonu;
  int wygrywa;  
 }; 

int losuj() 
 { 
  return rand()%100;
 } 

void wprowadz_dane(struct data *tab,int n)
 {
  int i; 
  for(i=0;i<n;++i)
   {
   printf("Wprowadz imie:");  
   scanf(" %49s",tab[i].imie); 
   printf("Wprowadz nr_telefonu:\n");
   scanf("%d",&tab[i].nr_telefonu);
   tab[i].wygrywa=0; /* trzeba zainicjalizować */
   }
 }

int wygrywajace(struct data *tab, int n,int losowe)
 {
  int ilosc=0,i; /* ilosc - trzeba wqyzerować */
  for(i=0;i<n;++i)
   {
   if(tab[i].nr_telefonu%100==losowe)
     {
     ++ilosc;
     tab[i].wygrywa=1;
     }
   }
  return ilosc;
 }

void wyswietl_wygranych(struct data *tab,int liczba_wygranych,int n)
 {
  int i; 
  printf("Wygrala/y %d osoba/osob \n",liczba_wygranych);
  printf("Oto zwyciezcy:\n"); 
  for(i=0;i<n;++i)
   {
   if(tab[i].wygrywa) printf("Pan/i:%s\n",tab[i].imie);
   }
 }

int main() 
 {
  struct data tab[100];
  int n=101; /* dla kontroli */
  int liczba_wygranych=0;
  srand(time(NULL)); /* najpierw deklaracje póxniej kod */
  while(n>100)
   {
   printf("Wprowadz ilosc osob telefonujacych (<=100):");
   scanf("%d",&n);
   while(getchar()!='\n') {} /* oprózniamy bufor klawiatury */
   }
  wprowadz_dane(tab,n); 
  while(!(liczba_wygranych=wygrywajace(tab,n,losuj()))) {}
  wyswietl_wygranych(tab,liczba_wygranych,n);
  return 0;
 }
0

Wszystko jasne! Wielkie dzięki

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0