Wytlumaczcie mi prosze, bo mecze sie od paru godzin z tym.

Moj aktualny kod to:

#include <stdlib.h>
#include <gtk/gtk.h>
#define UI_FILE "Unsaved 2.glade"

void button_new_room_activate_cb (GtkToggleButton *tbutton, gpointer data)
{
  gtk_main_quit ();
}
void new_room_adding_clicked_cb(GtkWidget *widget,
              GtkWidget *entry ) 
{
 const gchar *entry_text;
 entry_text = gtk_entry_get_text (GTK_ENTRY (entry));
 printf ("Entry contents: %s\n", entry_text);
}


GtkWidget* create_window (void){

  GError* error = NULL;
  GtkWidget *window;
  GtkBuilder *mainBuilder;
  GtkWidget *entry;

  mainBuilder = gtk_builder_new ();
  if (!gtk_builder_add_from_file (mainBuilder, UI_FILE, &error)){
   g_warning ("Couldn't load builder file: %s", error->message);
   g_error_free (error);
  }
/*
  entry = gtk_entry_new ();
  gtk_entry_set_max_length (GTK_ENTRY (entry), 50);
  g_signal_connect (entry, "activate",
		   G_CALLBACK (new_room_adding_clicked_cb),
		   entry);
*/

  gtk_builder_connect_signals (mainBuilder, NULL);
  window = GTK_WIDGET (gtk_builder_get_object (mainBuilder, "new_window"));

  return window;
}


int main(int argc, char *argv[])
{
  GtkWidget *window;

  gtk_init(&argc, &argv);

  window = create_window ();

  gtk_widget_show_all (window);

  gtk_main();


}
 

w w/w kodzie mam gtk_entry_get_text aby pobrac tekst. Aktualnie wywala mi blad:

(testGlade:5772): Gtk-CRITICAL **: gtk_entry_get_text: assertion 'GTK_IS_ENTRY (entry)' failed

Ale nie jest to istotne. Pytanie moje jest takie w jaki sposob przypisywane sa do zmiennej entry formularze z kilkoma podpunktami tzn. W oknie new_window mam formularz z 3 pozycjami do wypelnienia. W jaki sposob moge je pobrac i na nich dzialac?