Generowanie daty, sortowanie po dacie

0

Witam wszystkich.
Jestem początkującym programistą. Mam do zrobienia mały projekt. Wyglądać to ma w następujący sposób: program (o miłej nazwie "Alkomat"), napisany w C++ ma wygenerować do pliku 8760 liczb pseudolosowych (symulacja 24 pomiarów dziennie przez 365 dni roku, przyjmując pomiary przeprowadzane od 1 stycznia do 31 grudnia). Przykład:
(...)
07.11.2014 6523
07.11.2014 5321
07.11.2014 1394
itd (...)

Pomiary mają być później posortowane dniami (od najmniejszej do największej wartości danego dnia - od 1 stycznia do 31 grudnia).
Oczywiście, wygenerowanie liczb, zapis do pliku, później odczyt z pliku i sortowanie po tychże liczbach jest proste i to udało mi się zrobić. Od dłuższego czasu stoję nad problemem wygenerowania dat. Domyślam się, że najlepiej byłoby stworzyć dwuwymiarową tablicę stringów, gdzie pierwsza kolumna byłaby datą, a druga pomiarem, ale niestety nie wiem jak się za to zabrać. Próbowałem zasięgnąć forów polsko i anglojęzycznych, niestety nie znalazłem rozwiązania mojego problemu. Podejrzewam, że da się wygenerować te daty przy pomocy gotowej biblioteki. Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.

Poniżej przedstawiam mój kod bez funkcji sortujących, które nie mają związku z problemem. Do każdego z tych 8760 pomiarów chciałbym dorzucić datę, ale niestety nie mogę znaleźć optymalnego rozwiązania...

int main()
{
  const int iloscProbek = 8760;
  int input = 0;
  int wartosci[iloscProbek];
  fstream plik;
  boolean flag; // pomocnicza zmienna ulatwiajaca sprawdzenie czy zbior juz byl sortowany

  SYSTEMTIME st;
  GetLocalTime(&st);
  int godzina = st.wHour;
  int minuta = st.wMinute;
  int sekunda = st.wSecond;
  int dzien = st.wDay;
  int miesiac = st.wMonth;
  int rok = st.wYear;
  srand(time(0));

  while (input !=5) 
  {
    cout << endl << endl << "ALKOMAT - MENU GLOWNE" << endl;
    cout << "__________________" << endl << endl;
    cout << "1. GENEROWANIE DANYCH" << endl;
    cout << "2. SORTOWANIE BABELKOWE" << endl;
    cout << "3. SORTOWANIE PRZEZ WSTAWIANIE" << endl;
    cout << "4. SORTOWANIE PRZEZ WYBOR" << endl;
    cout << "5. WYJSCIE" << endl;
    cout << "__________________" << endl << endl;
    cout << "Wybierz opcje" << endl;

    //*****************************************************sprawdzenie poprawnosci danych wejsciowych
    while (true) 
    {  
      cin >> input;
      if (cin.peek() == '\n' && cin.good())
        break;
      cout << "Cos poszlo zle. Wybierz opcje ponownie: " << endl;
      cin.clear();
      do
      {
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
      } while (!cin);
    } // ---------------------------------------------------------------------------------------------   

    //*************************************************obsluga MENU
    switch (input) {
      case 1:
        plik.open("pomiary.txt", ios::out);
        plik << "| LABORATORIUM JPO | Losowe wartosci utworzono: " << dzien << "." << miesiac << "." << rok <<" " << godzina << ":" << minuta << ":" << sekunda << endl;

        //Generowanie świeżego pomiaru
        for (int i = 0; i < iloscProbek; i++)
        {
          wartosci[i] = 0;
        }

        for (int i = 0; i < iloscProbek; i++)
        {
          wartosci[i] = rand() % 10000;
          plik << wartosci[i] << endl;
        }
        plik.close();
        plik.clear();
        flag = false;
        cout << "Wygenerowano losowe wartosci" << endl; 
        break;
1

Wymaga C++11

#include <ctime>
#include <chrono>
#include <vector>
#include <random>
#include <iostream>

using namespace std::chrono;

int main() {
  const int beginYear = 2014, beginMonth = 11, beginDay = 7;

  tm _tm = {0};
  _tm.tm_year = beginYear - 1900;
  _tm.tm_mon = beginMonth - 1;
  _tm.tm_mday = beginDay;

  std::time_t cpoint = mktime(&_tm);   
  system_clock::time_point point = system_clock::from_time_t(cpoint);

  const int samplesCount = 3;

  std::random_device rd;
  std::mt19937 gen(rd());
  std::uniform_int_distribution<> dis(-666, 666);

  for(int i=0;i<5;++i) {
    char buf[256] = {0};

    for(int j=0;j<samplesCount;++j) {
      std::strftime(buf, sizeof(buf), "%d.%m.%Y", std::localtime(&cpoint));
      std::cout << buf << " " << dis(gen) << std::endl;
    }

    point += std::chrono::hours(24);
    cpoint = system_clock::to_time_t(point);
  }

  return 0;
}

Output:

07.11.2014 -639
07.11.2014 -334
07.11.2014 -96
08.11.2014 310
08.11.2014 -559
08.11.2014 -60
09.11.2014 -661
09.11.2014 378
09.11.2014 -221
10.11.2014 -343
10.11.2014 -362
10.11.2014 -376
11.11.2014 -16
11.11.2014 545
11.11.2014 160

https://ideone.com/Od5Xqa

1

Zamiast się pałować z chrono lepiej użyć header only liby przegotowanej przez nie byle kogo tylko samego Howarda Hinnant. Polecam wszystkim.
https://github.com/HowardHinnant/date

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0