Jak przekazać do tablicy obiektów parametr do konstruktora?

0

Witajcie,

Jak mogę stworzyć dynamiczną tablice obiektów klasy, żeby każdy konstruktor klasy dostał parametr o takiej samej wartości? Jest w ogóle taka możliwość czy dać sobie spokój i napisać osobną metodę którą muszę wykonać na każdym elemencie. Widziałem też sposób ze statyczną zmienną w klasie którą używał konstruktor (tylko czy to dobry "wzorzec"?). Zostaje tablica wskaźników na wskaźnik, ale mi chodzi o ciągły blok pamięci.

3

Teoretycznie jest taka możliwość, ale to mało znana składnia i każdy będzie się dziwił WTF.

#include <iostream>
using namespace std;

class Klasa
{
  int i;
public:
  Klasa(int ai)
    : i(ai)
  {
    cout << i << ' ';
  }
  ~Klasa()
  {
    cout << '~' << i << ' ';
  }
};

int main()
{
  Klasa *tablica;
  int len = 5;

  tablica = (Klasa*) malloc(sizeof(Klasa) * len);
  for (int i = 0; i < len; i++)
    new(&tablica[i]) Klasa(42);

  // teraz zwalniamy:

  for (int i = 0; i < len; i++)
    tablica[i].~Klasa();
  free(tablica);
}

Jak widzisz zwolnienie takiej tablicy też nie jest zbyt piękne.

2

BTW - a czemu nie użyć std::vector? Ciągłość pamięci będzie zachowana, a używać tego wygodniej.

@MarekR22 brak konstruktora kopiującego faktycznie może być problematyczny. Ale Nie musisz przecież wywoływać domyślnego konstruktora:

#include <iostream>
#include <vector>

class Foo {
  private:
    int x;
  public:
    Foo(int a)
    : x(a) {}

    Foo() : Foo(5){}
    Foo(const Foo&) = default;
    Foo(Foo&&) = default;
  void print() const { std::cout << x << std::endl;}
};

int main(void) {
  // your code goes here
  std::vector<Foo> v;

  for (unsigned i = 0 ; i < 10 ; ++i) {
    v.emplace_back(Foo{(i*(9+i))});
  }

  for (const auto& el: v) {
    el.print();
  }
  return 0;
}
1

Pomyślałem sobie że musi się to dać zrobić bardziej na sposób C++:

#include <iostream>
#include <vector>
#include <memory>

using namespace std;

class Klasa
{
  int value_;
public:
  Klasa(int ai)
    : value_(ai)
  {
    cout << value_ << ' ';
  }
  ~Klasa()
  {
    cout << '~' << value_ << ' ';
  }
  int getValue() { return value_; }
};

int main()
{
  cout << "--- start ---\n";

  Klasa prototype(42);
  int len = 10;
  shared_ptr<vector<Klasa> > myarray(new vector<Klasa>(len, prototype));
  cout << "\n--- array ready ---\n";

  for (int i = 0; i < myarray->size(); i++)
    cout << (*myarray)[i].getValue() << endl;

  cout << "--- stop ---\n";
}

http://ideone.com/uY80dF

Edit: wersja bardziej dynamiczna.

Edit: przerobione na vector, przykład nie miał nic wspólnego z przetwarzaniem wektorowym wartości skalarnych (valarray) i dodatkowo dzięki temu zniknęła jedna niepotrzebna alokacja/destrukcja.

1

"Sposób C++" na siłę jest np. taki:

#include <iostream>
#include <memory>
#include <cstddef>

class X {
public:
 X(int x) : mX(x) { std::cout << "X(" << mX << ")\n"; }
 X(const X &other) : mX(other.mX) { std::cout << "copy X, mX = " << mX << '\n'; }
 ~X() { std::cout << "~X(" << mX << ")\n"; }

 int mX;
};

int main() {
 const std::size_t arraySize = 5u;
 std::allocator<X> allocator;

 X *array = allocator.allocate(arraySize);

 const X prototypeX(42);
 std::uninitialized_fill_n(array, arraySize, prototypeX);

 for (std::size_t i = 0; i < arraySize; ++i) {
  allocator.destroy(array + i);
 }

 allocator.deallocate(array, arraySize);
}

http://ideone.com/FbD63r

Ale jedyny sensowny sposób to std::vector.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0