Sprawdzenie poprawności kodu w C

0

Hej :) Czy mógłby ktoś sprawdzić czy kod jest dobrze napisany ? Z góry dziękuję :)

0
1. #include<stdio.h>
2. #include<math.h>
3.  
4. //typedef enum {false=0, true=1} bool;//
5.  
6. double sumaszer(double x, double eps, int M, int *licz, bool *dokladnosc);
7. double Newton(double r, int n);
8.  
9.  
10. int main(void)
11. {
12.   double a,b,dx,eps,wart_szer,wart_dokl;
13.   int M,licznik;
14.   bool dokl;
15.   printf("Podaj liczby a, b, dx, eps, M:\n");
16.   scanf("%lf %lf %lf %lf %d",&a,&b,&dx,&eps,&M);
17. 
18.   double x;
19. 
20.   for(x=a;x<=b;x+=dx)
21.   {
22.     wart_szer=sumaszer(x,eps,M,&licznik,&dokl);
23.     wart_dokl=pow(1+x,1.0/3.0);
24. 
25. 
26.     printf("%3lf %3lf %3lf %3d %3d\n\n\n",x,wart_szer,wart_dokl,licznik+1,dokl);
27.   }
28. 
29.   return 0;
30. }
31. 
32. 
33. double Newton(double r, int n)
34. {
35.   if(n>1)
36.     return (r-n+1)/n*Newton(r,n-1);
37.   else
38.     return r;
39. 
40. }
41. 
42. double sumaszer(double x, double eps, int M, int *licz, bool *dokladnosc)
43. {
44.   double suma=0;
45.   double wyrazy[M+1]; //jak sprawdzam w Visual Studio to podkreśla mi tutaj M -że jest bład, ale nie wiem dlaczego//
46. 
47.   int i=0;
48.   for(i=0;i<=M;i++)
49.   {
50.     if(i==0)
51.       wyrazy[i]=1;
52.     else
53.     {
54.       wyrazy[i]=Newton(1.0/3.0, i)*x;
55.     }
56. 
57.     if(wyrazy[i]<eps)
58.     {
59.       break;
60.     }else
61.         {
62.         suma+=wyrazy[i];
63.       *licz=i;
64.         }
65.   }
66.   if(i==M)
67.     *dokladnosc=false;
68.   else
69.     *dokladnosc=true;
70. 
71.   return suma;
72. } 
1

Używasz C99, masz <stdbool.h>, nie musisz deklarować własnego enuma.

Linia 45: VC nie wspiera C99 ani C11, VLA to element C99. Użyj tablicy o stałej wielkości lub pary malloc/free. (wtedy nie masz też stdbool.h)

W ogóle tablica wyrazy jest zbędna - wystarczy Ci jedna zmienna.

Funkcję Newton możesz zamienić na iteracyjną.

Ale plus całkiem zwięzły kod, sensowną indentację i nazewnictwo (pomijając jedną nazwę z wielkiej, a inną bez potrzeby skróconą i w złym języku)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0