Program w C z biblioteką GTK

0

Witam
To mój pierwszy program z graficznym interfejsem, napisałem funkcje tworzącą jedną tabele (do gry w statki) :

 void pisz(int i,int j)
{
  g_print("Zniszczono przycisk %d %d\n",i,j);
}
void tworz_tabele(GtkWidget **tabela)
{
 GtkWidget *button;
 int i, j;
 *tabela = gtk_table_new(11,11,1);
 char znak1[]="@", znak2[]="0 ";
 for(i=0;i<11;i++)
  for(j=0;j<11;j++)
   {
    if((i==0)&&(j!=0))
    {
      znak1[0]=znak1[0]+1;
      button=gtk_button_new_with_label(znak1);
    }
    else if((i!=0)&&(j==0))
      {
        znak2[0]=znak2[0]+1;
        if(znak2[0]==':')
          {
            znak2[0] = '1';
            znak2[1] = '0';
          }
        button=gtk_button_new_with_label(znak2);
      }
       else
       {
         button = gtk_button_new();
         gtk_signal_connect_object(GTK_OBJECT(button),"clicked",GTK_SIGNAL_FUNC(pisz(i,j)),NULL); //pokazuje błąd
       }                                        //nie moge przekazac parametrow funkcji
  gtk_table_attach(GTK_TABLE(*tabela),button,i,i+1,j,j+1,GTK_FILL,GTK_FILL,1,1);
  gtk_widget_show(button);


   }
   gtk_widget_show(*tabela);
}

Problem polega na tym że nie wiem jak sprawić aby po wciśnięciu guzika przekazał on do funkcji którą wywoła numer wiersza i kolumny w której się znajduje. Próbowałem to zrobić tak ja to jest w kodzie ale kompilator tego nie przyjmuje.
Oraz czy mógł by mi ktoś powiedzieć jak usunąć przycisk który zostanie wciśnięty(żeby potem dodać w to miejsce nowy z etykietom (czy pod przyciskiem krył się statek czy nie) .
Do usunięcia przycisku chciałem użyć funkcji wywołanej przez ten przycisk, czyli sprawdzić czy jest statek, usunąć przycisk, wpisać nowy ale nie moge znaleŹć żadnej funkcji w stylu delete(button); ani też przekazać wskaźnika na przycisk, jego pozycji w tabeli żeby na to miejsce wstawić nowy.

0

pomoże ktoś

0

Utwórz strukturę i przekaż ją jako user data.

0

Ale jak, gdy wklejam W NULL jakas zmienna to mi funkcja głupoty odczytuje

gtk_signal_connect_object(GTK_OBJECT(button),"clicked",GTK_SIGNAL_FUNC(pisz(i,j)),NULL); 
0

No chyba że to int wtedy dobrze odczytuje ale jeden parametr to za mało

0

Pokaż, jak to robisz ze wskaźnikiem na strukturę.

0

cały kod jaki do tej pory napisałem :

#include <stdlib.h>
#include <gtk/gtk.h>

struct pozycja{
int x;
int y;};

 void pisz(GtkWidget *widget,GdkEvent *event, struct pozycja *data)
{
  int i, j;
  i = data->x;
  j = data->y;
  g_print("Zniszczono przycisk %d %d\n",i,j);
}

void destroy( GtkWidget *widget, gpointer data )
 {
 gtk_main_quit();
 }void tworz_tabele(GtkWidget **tabela)
{

 GtkWidget *button;
 int i, j;
 *tabela = gtk_table_new(11,11,1);
 struct pozycja zmienna;
 char znak1[]="@", znak2[]="0 ";
 for(i=0;i<11;i++)
  for(j=0;j<11;j++)
   {
    if((i==0)&&(j!=0))
    {
      znak1[0]=znak1[0]+1;
      button=gtk_button_new_with_label(znak1);
    }
    else if((i!=0)&&(j==0))
      {
        znak2[0]=znak2[0]+1;
        if(znak2[0]==':')
          {
            znak2[0] = '1';
            znak2[1] = '0';
          }
        button=gtk_button_new_with_label(znak2);
      }
       else
       {
         button = gtk_button_new();
         zmienna.x = i;
         zmienna.y = j;
         gtk_signal_connect_object(GTK_OBJECT(button),"clicked",GTK_SIGNAL_FUNC(pisz),&zmienna);
       }
  gtk_table_attach(GTK_TABLE(*tabela),button,i,i+1,j,j+1,GTK_FILL,GTK_FILL,1,1);
  gtk_widget_show(button);


   }
   gtk_widget_show(*tabela);
}

int main(int argc, char *argv[])
{
  GtkWidget *window, *tabela1, *tabela2,*tabela3, *tabela;
  GtkWidget *button;

  gtk_init(&argc, &argv); //Obs³uga parametrów programu

  window = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL); //utworzenie nowego okna

  gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(window),"STASTKI");

  tabela3= gtk_table_new(4,1,1); //menu
  button = gtk_button_new_with_label("Nowa gra"); //przycisk nowej gry
  gtk_table_attach(GTK_TABLE(tabela3),button,0,1,1,2,GTK_EXPAND,GTK_EXPAND,0,0);
  gtk_widget_show(button);
  button = gtk_button_new_with_label("START");  //przycisk zaczêcia rozgrywki
  gtk_table_attach(GTK_TABLE(tabela3),button,0,1,2,3,GTK_EXPAND,GTK_EXPAND,0,0);
  gtk_widget_show(button);
  gtk_widget_show(tabela3);


  tabela = gtk_table_new(1,3,1);

  tworz_tabele(&tabela1); //plansza gracza
  tworz_tabele(&tabela2); //plansza przeciwnika
  gtk_table_attach(GTK_TABLE(tabela),tabela1,0,1,0,1,GTK_FILL,GTK_FILL,0,0);
  gtk_table_attach(GTK_TABLE(tabela),tabela3,1,2,0,1,GTK_FILL,GTK_FILL,0,0);
  gtk_table_attach(GTK_TABLE(tabela),tabela2,2,3,0,1,GTK_FILL,GTK_FILL,0,0);

  gtk_container_add(GTK_CONTAINER(window), tabela);
  gtk_widget_show(tabela);
  gtk_widget_show(window);  //Pokazujemy okno
  gtk_main ();
  return 0;
}

 
0

W tej wersji program się po prostu wywala przy wciśnięciu na przycisk

0

No bo musisz utworzyć wskaźnik na tę strukturę, a nie przekazywać zmienną.

0

A jak to zrobić, to mój pierwszy program w tym języku.

0

Według mnie to tak :

 #include <stdlib.h>
#include <gtk/gtk.h>

struct pozycja{
int x;
int y;};

 void pisz(GtkWidget *widget,GdkEvent *event, struct pozycja *data)
{
  int i, j;
  i = data->x;
  j = data->y;
  g_print("Zniszczono przycisk %d %d\n",i,j);
}

void destroy( GtkWidget *widget, gpointer data )
 {
 gtk_main_quit();
 }void tworz_tabele(GtkWidget **tabela)
{

 GtkWidget *button;
 int i, j;
 *tabela = gtk_table_new(11,11,1);
 struct pozycja *zmienna;
 char znak1[]="@", znak2[]="0 ";
 for(i=0;i<11;i++)
  for(j=0;j<11;j++)
   {
    if((i==0)&&(j!=0))
    {
      znak1[0]=znak1[0]+1;
      button=gtk_button_new_with_label(znak1);
    }
    else if((i!=0)&&(j==0))
      {
        znak2[0]=znak2[0]+1;
        if(znak2[0]==':')
          {
            znak2[0] = '1';
            znak2[1] = '0';
          }
        button=gtk_button_new_with_label(znak2);
      }
       else
       {
         button = gtk_button_new();
         zmienna->x = i;
         zmienna->y = j;
         gtk_signal_connect_object(GTK_OBJECT(button),"clicked",GTK_SIGNAL_FUNC(pisz),zmienna);
       }
  gtk_table_attach(GTK_TABLE(*tabela),button,i,i+1,j,j+1,GTK_FILL,GTK_FILL,1,1);
  gtk_widget_show(button);


   }
   gtk_widget_show(*tabela);
}

int main(int argc, char *argv[])
{
  GtkWidget *window, *tabela1, *tabela2,*tabela3, *tabela;
  GtkWidget *button;

  gtk_init(&argc, &argv); //Obs³uga parametrów programu

  window = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL); //utworzenie nowego okna

  gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(window),"STASTKI");

  tabela3= gtk_table_new(4,1,1); //menu
  button = gtk_button_new_with_label("Nowa gra"); //przycisk nowej gry
  gtk_table_attach(GTK_TABLE(tabela3),button,0,1,1,2,GTK_EXPAND,GTK_EXPAND,0,0);
  gtk_widget_show(button);
  button = gtk_button_new_with_label("START");  //przycisk zaczêcia rozgrywki
  gtk_table_attach(GTK_TABLE(tabela3),button,0,1,2,3,GTK_EXPAND,GTK_EXPAND,0,0);
  gtk_widget_show(button);
  gtk_widget_show(tabela3);


  tabela = gtk_table_new(1,3,1);

  tworz_tabele(&tabela1); //plansza gracza
  tworz_tabele(&tabela2); //plansza przeciwnika
  gtk_table_attach(GTK_TABLE(tabela),tabela1,0,1,0,1,GTK_FILL,GTK_FILL,0,0);
  gtk_table_attach(GTK_TABLE(tabela),tabela3,1,2,0,1,GTK_FILL,GTK_FILL,0,0);
  gtk_table_attach(GTK_TABLE(tabela),tabela2,2,3,0,1,GTK_FILL,GTK_FILL,0,0);

  gtk_container_add(GTK_CONTAINER(window), tabela);
  gtk_widget_show(tabela);
  gtk_widget_show(window);  //Pokazujemy okno
  gtk_main ();
  return 0;
}

Ale teraz to się nawet menu nie pokazuje od razu jest błąd :-(

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1