QT, odpowiednik funkcji find

0

Czy jest funkcja identycznie działająca jak find przy String w bibliotekach QString?

 size_t FoundPhrase = ls_gpu.find( model );
if(FoundPhrase != std::string::npos )

Tak wygląda moje zastosowanie tego przy stringu, ale z QString nie działa.

1

sprawdzałeś te poniżej?

QString::contains

QString::indexOf

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1