Polimorfizm + listy dynamiczne.

Odpowiedz Nowy wątek
2015-05-30 18:21
0

Witam.
Mniej więcej orientuję się na czym polega polimorfizm, oraz jak go zastosować w przypadku gdy tworzymy nowy obiekt w mainie za pomocą jakiegoś konstruktora, a następnie chcemy go np. wyświetlić. Ale nie ważne co, wiem. Nie wiem jak zastosować polimorfizm w przypadku gdy:

 1. Mam 3 klasy: Osoba - klasa bazowa; Student - klasa dziedzicząca; Pracownik - klasa dziedzicząca.

 2. Wczytuję studentów i pracowników z pliku oddzielną funkcją i dodaję ich do jednokierunkowej listy dynam. również 2 funkcjami typu:


void dodajp(pracownik* (&glowa), pracownik* dodaj) {

  //jeśli głowa nie istnieje
    if(glowa == NULL){
        glowa = dodaj;
        glowa->nast = NULL;
    }
    //jeśli głowa istnieje
    else{
        pracownik *wsk = NULL;
        for(wsk = glowa; wsk->nast != NULL; wsk = wsk->nast){ }
        wsk->nast = dodaj;
        wsk->nast->nast = NULL;

    }

}

Rzecz w tym, że chcę to wszystko robić jedną funkcją z wykorzystanie polimorfizmu. Jeszcze dla wyjaśnienia dodam, że drugi argument który przyjmuje funkcja dodajp, to obiekt utworzony przez funkcję dodawania nowego pracownika. Analogicznie dla studenta.

W mainie dodaję tylko student glowa; pracownik glowa. Ktoś mi powie, czy muszę zmienić wszystkie funkcje włączając w to dodawanie do listy, czy da się jakoś zrobić np. tylko wyświetlanie z wykorzystaniem polimorfizmu?


void pokazs(student* glowa){

    fun("Wyświetlanie listy studentów"); 
    student* a;

    cout << "\t\t** STUDENCI ** \n\n";
    cout << "Nr ID\t\tNazwisko\tOcena\n\n";

    for(a = glowa; a != NULL; a = a->nast){
        a->wypisz();
    }

    cout << endl;

}
edytowany 1x, ostatnio: adamtt, 2015-05-30 18:23

Pozostało 580 znaków

2015-05-30 19:15
0

W takim razie to musi być jedna wspólna lista osób, zamiast listy pracowników i listy studentów.

void dodajp(Osoba*& glowa, Osoba* nowa)

W najlepiej to lista powinna być klasą, a dodaj jej metodą.

Pozostało 580 znaków

2015-05-30 19:18
0

ehh, tak też myślałem. Dobra, przerobię dodawanie i będę pytał dalej

Pozostało 580 znaków

2015-05-30 19:26
0

Dobra, to załóżmy, że mam coś takiego:


class lista{
protected:
  pracownik *glowa_pracownik;
  student *glowa_student;

public:
  lista():
   glowa_student(NULL), glowa_pracownik(NULL) {}

   void dodaj(student *dodaj_s){
     if(glowa_student == NULL){
       glowa_student = dodaj_s;
       glowa_student->nast = NULL;
     }else{
       student *wsk;

       for(wsk=glowa_student; wsk->nast!= NULL; wsk = wsk->nast);
       wsk->nast = dodaj_s;
       wsk->nast->nast = NULL;
     }
   }
     void dodaj(pracownik *dodaj_p){
       if(glowa_pracownik == NULL){
         glowa_pracownik = dodaj_p;
         glowa_pracownik->nast = NULL;
       }else{
         pracownik *wsk;

         for(wsk = glowa_pracownik; wsk->nast!=NULL; wsk=wsk->nast);
         wsk->nast = dodaj_p;
         wsk->nast->nast = NULL;
       }
     }

     void wypisz(){
       student *a;
       pracownik *b;

       cout << "   ** LISTA STUDENTOW **" << endl;
       for(a=glowa_student; a!=NULL; a=a->nast){
         a->wypisz();
         cout << endl << endl;
       }

       cout << "   ** LISTA PRACOWNIKOW **" << endl;
       for(b=glowa_pracownik; b!=NULL; b=b->nast){
         b->wypisz();
         cout << endl << endl;
     }
     }

Pozostało 580 znaków

2015-05-30 19:28
0

Przejrzyj sobie kod parsera: http://kaczus.republika.pl/izv/parser.lha Był on dodawany do prehistorycznego kompilatora MaxonC, ale bardzo fajnie tam zastosowany polimorfizm. W dawnych czasach rozpoznawałem ten przykład i kila rzeczy opisałem w magazynie Izviestia. Artykuł jest przedpotopowy, ale może pomoż tez coś zrozumieć (albo bardziej zagmatwa) http://kaczus.republika.pl/izv/parser.html


Ogólnie na prace domowe mam stawki zaporowe. Czasem coś o programowaniu znajdzie się na mojej stronie

Pozostało 580 znaków

2015-05-30 20:08
0

Nie, jedna lista, nie dwie listy opakowane w jedną klasę.

class List
{
public:
  void add(Person* newPerson);
  void show();
protected:
  Person* head = nullptr;
};
edytowany 1x, ostatnio: twonek, 2015-05-30 20:08

Pozostało 580 znaków

2015-05-30 20:21
0
class lista{
protected:
  osoba *glowa;

public:
  lista(){
    glowa = NULL;

  }

  void dodaj(osoba *dodaj){
     if(glowa == NULL){
       glowa = dodaj;
       glowa->nast = NULL;
     }else{
       osoba *wsk;

       for(wsk=glowa; wsk->nast!= NULL; wsk = wsk->nast);
       wsk->nast = dodaj;
       wsk->nast->nast = NULL;
     }
  }

};

No dobra, mam taką klasę. Ale mam tam

void dodaj(osoba*dodaj)

a na przykład chcę dodać studenta. A przecież student != osoba.

 1. Po pierwsze, u mnie funkcja dodawania nowego studenta wygląda tak:

student dodaj_s(student glowa){
fun("Dodawanie studenta: ");
int a;
string naz;
student *wsk = glowa;

  cout << "Podaj nr ID studenta: ";
  while((scanf_s("%d", &a))!=1 || a<=9999 || a>=100000 || getchar()!='\n'){
      cout << "Nr ID musi skladac sie z 5 cyfr!\n" ;
      cout << "Wprowadz ponownie:\n" ;
      while(getchar()!='\n');
  }
  while(wsk!=NULL){
      int ID = wsk->getID();
      if(ID == a){
          cout << "Student z takim ID juz figuruje w bazie\n";
          while((scanf_s("%d", &a))!=1 || a<=9999 || a>=100000 || getchar()!='\n'){
              cout << "Nr ID musi skladac sie z 5 cyfr!\n" ;
              cout << "Wprowadz ponownie:\n" ;
              while(getchar()!='\n');

              }
          wsk = glowa;
      }
  wsk = wsk->nast;
  }
  cout << "\nPodaj nazwisko studenta: ";
  cin >> naz;

  return new student(a,naz,-1);

}chyba nie można dodać funkcji wirtualnej innej niż void, więc nie zwrócę w returnie nowego studenta
edytowany 1x, ostatnio: adamtt, 2015-05-30 20:22

Pozostało 580 znaków

2015-05-30 20:36
0
adamtt napisał(a):

A przecież student != osoba.
Oczywiście, że student jest osobą. Na tym polega dziedziczenie!

chyba nie można dodać funkcji wirtualnej innej niż void, więc nie zwrócę w returnie nowego studenta
Funkcja wirtualna może zwracać cokolwiek. Co więcej, wersja w klasie pochodnej może zwracać coś innego niż wersja w klasie bazowej, np.


struct Osoba
{
virtual Osoba* foo() = 0;
};

struct Student : public Osoba
{
virtual Student* foo() override;
}

Pozostało 580 znaków

2015-05-30 21:15
0

Teraz mam problem m.in. z tym, że nie mogę zwrócić

new student(x,y,z) 

ponieważ chyba uznaje mi klasę student jako abstrakcyjną.


#include<string>
#include <time.h>
#include<iostream>
#include<fstream>

#define N 20

using namespace std;

class osoba{
protected:
    float ocena;
    string nazwisko;
public:
  osoba *nast;
        osoba(float ocena1, string nazwisko1):  ////konstruktor dodaj
        ocena(ocena1), nazwisko(nazwisko1) {}

        virtual void wypisz()=0;  //metoda wirtualna - wypisz
        virtual void dodaj()=0;
        ///setery

        void setOcena (float ocena1){ ocena = ocena1;}
        void setNazwisko (string Nazwisko) {nazwisko = Nazwisko;}

        //getery

        float getOcena (){ return ocena;}
        string getNazwisko () {return nazwisko ;}
};

class student:public osoba{
protected:
    int ID;

public:

    student *nast;

    student(int ID1, string nazwisko1,float ocena1):
    ID(ID1), osoba(ocena1, nazwisko1) {}

    void wypisz(){
        cout << ID<< "\t\t";
        cout << nazwisko<< "\t\t";

        if(ocena!=-1){
            printf("%.1f\t\t\n\n", ocena);
        }else{
            cout << "\n\n";
        }
    }

    ///setery

    void setID (int id) {id = ID;}

    //getery

    int getID (){return ID;}

    ~student(){
    delete nast;
}

    void *nowy(){

    int a;
    string naz;

    cout << "Podaj nr ID studenta: ";
    while((scanf_s("%d", &a))!=1 || a<=9999 || a>=100000 || getchar()!='\n'){
        cout << "Nr ID musi skladac sie z 5 cyfr!\n" ;
        cout << "Wprowadz ponownie:\n" ;
        while(getchar()!='\n');
    }

        int ID;

    cout << "\nPodaj nazwisko studenta: ";
    cin >> naz;

    return new student(a,naz,-1);

    }
};

class pracownik:public osoba{
protected:
    int nr_umowy;

public:
    pracownik *nast;

    pracownik(int nrumowy, string nazwisko1, float ocena1):osoba(ocena1, nazwisko1)
    {
        nr_umowy = nrumowy;
        nazwisko = nazwisko1;
    }

    void wypisz(){
        cout << nr_umowy<< "\t\t";
        cout << nazwisko<< "\t\t";

        if(ocena !=-1){
            printf("%.1f\t\t\n\n", ocena);
        }else {
            printf("\n\n");
        }
        }

    ///setery

    void setNR(int NR) {nr_umowy = NR;}

    ///getery

    int getNR() {return nr_umowy;}

~pracownik(){
    delete nast;
}
};

ofstream wej("raport.txt");
void fun(string aa){
  time_t czas;
  string bum = aa;
  struct tm * ptr;
  time(&czas);
  ptr = localtime(&czas);
  char * data = asctime(ptr);
  //std::cout << "Data: " << data;
  ofstream plikout("raport.txt", ios::app);
  wej << bum << "     Data: "<<data << endl;

}

class lista{

public:
  osoba *glowa;

  lista():
  glowa(NULL) {}

  void dodaj(osoba *dodaj){
    if(glowa == NULL){
      glowa = dodaj;
      glowa->nast = NULL;
    }else{
      osoba *wsk;
      for(wsk = glowa;wsk->nast !=NULL; wsk = wsk->nast);
      wsk->nast = dodaj;
      wsk->nast->nast = NULL;
    }

  }

  void wypisz(){
    osoba *a;
    osoba *b;

      for(a =this->glowa;a!=NULL;a=a->nast)
        a->wypisz();
      cout << endl;

      for(b =this->glowa;b!=NULL;b=b->nast)
        b->wypisz();
      cout << endl;

  }
};

int main(){

  lista *nowa = new lista();

  int wybor; 
  while(wybor == 0){
    cout << "1) student = 1\n2)pracownik = 2\n3)wyjscie = 0\n\n";
    cin >> wybor;

    student a();
    osoba *wsk;

    if(wybor == 1){

    }

  }

  return 0;
}
przepuść kod przez formater: http://format.krzaq.cc - twonek 2015-05-30 21:19

Pozostało 580 znaków

2015-05-30 21:24
0

Dlaczego student ma student* nast? Student nic nie wie o tym, że jest na jakiejś liście, to nie jego problem.

 void *nowy()

nie void*, tylko student*.

I ta cała metoda nowy(), która zwraca wskaźnik do nowego obiektu też nie wygląda najlepiej, ale to już inny problem.

Pozostało 580 znaków

2015-05-30 21:41
0

student *nast
zostało jeszcze z czasu, kiedy robiłem 2 listy.

No to jeśli ma być student *(), to jak mam do tego zrobić funkcję wirtualną w klasie Osoba?

I jeszcze: Jak mam się odwołać za pomocą

osoba *wsk
do funkcji z klasy student - getID - która zwraca mi wartość pola ID?

No i kurcze, dlaczego kiedy dodam w klasie osoba <quote> virtual void dodaj()=0; </qoute> to klasa student staje się abstrakcyjną i nie mogę zwrócić w tej funkcji która zasłania virtualną new student... ?

edytowany 2x, ostatnio: adamtt, 2015-05-30 21:57

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0