Odczyt z pliku i zapis do pliku z alokacja pamięci

0
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main(int agrc(), char *agrv[])
{
  int liczbawierszy = 0, dlugoscslowa;
  char znak,**tablica;
  int k;
  FILE * wyrazy;
  FILE * zapis;
  fopen_s(&wyrazy, "moje wyrazy.txt", "r"); //otwiera mój dokument tekstowy
  fopen_s(&zapis, "moj zapis.txt", "w");
  while ((znak = fgetc(wyrazy)) != EOF) // zlicza wersy
  {
    if (znak == '\n') liczbawierszy++;
  }
  fseek(wyrazy, 0,0); // przywraca program do początku pliku
  tablica = (char**) malloc (liczbawierszy *sizeof(*tablica)); // alokacja pamięci na pierwszy wymiar tablicy 
  char s[] = { sizeof(liczbawierszy) };
  for (k = 0; k < liczbawierszy; k++)
  {
    fscanf_s(wyrazy, "%s", s);
    dlugoscslowa = strlen(s);
    tablica[k] = (char*) malloc ((dlugoscslowa+1) *sizeof(**tablica));
    strcpy_s(tablica [k], sizeof(liczbawierszy), s);
  }
  for (k = 0; k < liczbawierszy; k++)
  {
    fprintf(zapis, "%s\n", tablica[k]);
    printf("%s\n"), tablica[k];

  }
  for (k = 0; k < liczbawierszy; k++) free(*tablica[k]);
  free(tablica);
  fclose(wyrazy);
  fclose(zapis);

  system("pause");
}

Pisze program w visualu 2013, docelowo mam odczytać wyrazy z pliku zarezerwować pamięć na wielowymiarową tablicę i przekopiować to a następnie posortować (sortowanie jest nieistotne teraz ) efekt działania programu to null null null zdaje się że nie chce pobierać wyrazów z pliku do tablicy s.
Proszę o pomoc

0

Zmień

FILE * wyrazy;
  FILE * zapis;

na

FILE wyrazy;
  FILE zapis;

</del>

Dobra inaczej. Czemu nie użyjesz zwykłego fopen()?


wyrazy = fopen( "moje wyrazy.txt", "r"); //otwiera mój dokument tekstowy
zapis = fopen( "moj zapis.txt", "w");
0

Visual pisze że to może uszkadzać pamięć i nie pozwala na to swoją drogą to czytałem w necie że to powoduje errory w działaniu programu
swoja droga ani tak ani tak nie działa visual jest bardzo zaawansowany i nie dopuści kompilowania programów które mogą powodować błędy w działaniu

0

Pierwsze słyszę, żeby fopen() był groźny. Jeżeli na prawdę nie chcesz się odrywać od fopen_s() to Twój błąd polega na tym, że deklarujesz wskaźniki

FILE * wyrazy;
FILE * zapis; 

Nie przypisujesz do nich nic. A na koniec używasz wskaźników na te wskaźniki

fopen_s(&wyrazy, "moje wyrazy.txt", "r"); //otwiera mój dokument tekstowy
fopen_s(&zapis, "moj zapis.txt", "w");

Czyli błąd za błędem.

Rozwiązania są dwa. Albo nie deklaruj wskaźników tylko normalne obiekty typu FILE, albo deklaruj wskaźniki, ale potem dynamicznie stwórz im obiekty. Potem w fopen_s() nie przakazuj &wyrazy tylko po prostu wyrazy. I na koniec zwolnij dynamicznie alokowaną pamięć, żebyś nie miał wycieków

0

Niestety to nie zmienia działania programu wciąż null a liczbę wierszy zlicza ...
Pierdziele pobiorę visuala 2008 może będzie lepiej mi szło ...

0

A wgl próbowałeś debugować?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0