Lista na szablonach.

0

Witam. Czy ktoś mógłby przejrzeć kod i powiedzieć co jest nie tak ?? Problem mam ze stawianiem elementów do listy.

#include <iostream>

using namespace std;

template <class TD>
class Lista;

template <class TD>
class WezelListy
{
   friend class Lista<TD>;
   public:
       WezelListy(const TD &);
       TD WezDane();
       private:
           TD dane;
           WezelListy<TD> * nast;

   };

   template <class TD>
   WezelListy<TD>::WezelListy(const TD & d)
   {
                    dane=d;
                    nast=NULL;
                    }
   template <class TD>
   TD WezelListy<TD>::WezDane()
   {
                return dane;
                }

    template <class TD>
    class Lista
    {
       public:
          Lista();
          ~Lista();
          void WstawNaPoczatek(TD);
          void WstawNakoniec(TD);
          bool UsunPierwszy(TD&);
          bool UsunOstatni(TD&);
          bool Pusta()const;
          private:
              WezelListy<TD> *WskaznikNaPierwszy;
              WezelListy<TD> *WskaznikNaOstatni;
              WezelListy<TD> *NowyWezel(TD);
       };  
      template <class TD>
   Lista<TD>::Lista()
   {
            WskaznikNaPierwszy = WskaznikNaOstatni =NULL ;
            } 
   template <class TD>
   Lista<TD>::~Lista()
   {
             TD d;
             while(!Pusta())
             UsunPierwszy(d);
             }

      template <class TD>
   void Lista<TD>::WstawNaPoczatek(TD d)
   {
     WezelListy<TD> * nowywsk;
     nowywsk = NowyWezel(d);
     if (Pusta())
     WskaznikNaPierwszy = WskaznikNaOstatni = nowywsk;
     else
     {
       nowywsk->nast = WskaznikNaPierwszy;
       WskaznikNaPierwszy= nowywsk;
     }
   }
   template <class TD>
   void Lista<TD>::WstawNakoniec(TD d)
   {
     WezelListy<TD> * Nowywsk=NowyWezel(d);
     if (Pusta())
     WskaznikNaPierwszy=WskaznikNaOstatni=Nowywsk;
     else
     {
       WskaznikNaOstatni->nast=Nowywsk;
       WskaznikNaOstatni=Nowywsk;
     }
   }      

    template <class TD>
    bool Lista <TD>::UsunPierwszy(TD & d)
    {
      if (Pusta()) return false;
      WezelListy<TD> * robwsk =WskaznikNaPierwszy;
      d=robwsk->dane;
      WskaznikNaPierwszy=WskaznikNaPierwszy->nast;
      if (WskaznikNaPierwszy == NULL)
      WskaznikNaOstatni =NULL;
      delete robwsk;
      return true;
    }
     template <class TD>
     bool Lista<TD>::UsunOstatni(TD & d)
     {
       if (Pusta()) return false;
       WezelListy<TD> * robwsk = WskaznikNaOstatni;
       d=robwsk->dane;
       if (WskaznikNaPierwszy == WskaznikNaOstatni)
       WskaznikNaPierwszy=WskaznikNaOstatni=NULL;
       else
       {
         WezelListy<TD> * rob2 = WskaznikNaPierwszy;
         while(rob2->nast !=WskaznikNaOstatni)
         rob2=rob2->nast;
         rob2->nast=NULL;
         WskaznikNaOstatni=rob2;
       }
       delete robwsk;
       return true;
       }

    template <class TD>
    bool Lista <TD>::Pusta()const
    {
    if ((WskaznikNaPierwszy == NULL) && (WskaznikNaOstatni == NULL))
    return true;
    return false;
    }

  int main()
  { 

   Lista <int> lista;
   lista.WstawNaPoczatek(5);
    system("pause");
    return 0;
  } 
0
nowywsk = NowyWezel(d);

Co to robi? Bo na pewno nie alokuje pamięci na nowy węzeł.

0

Sorry, nie zwróciłem uwagi że dodałeś komentarz do mojego poprzedniego postu.
Coś jeszcze w kodzie jest źle ??


#include <iostream>

using namespace std;

template <class TD>
class Lista;

template <class TD>
class WezelListy
{
  friend class Lista<TD>;

public:
  WezelListy(const TD&);
  TD WezDane();

private:
  TD dane;
  WezelListy<TD>* nast;
};

template <class TD>
WezelListy<TD>::WezelListy(const TD& d)
{
  dane = d;
  nast = NULL;
}

template <class TD>
TD WezelListy<TD>::WezDane()
{
  return dane;
}

template <class TD>
class Lista
{
public:
  Lista();
  ~Lista();
  void WstawNaPoczatek(TD);
  void WstawNakoniec(TD);
  bool UsunPierwszy(TD&);
  bool UsunOstatni(TD&);
  bool Pusta() const;

private:
  WezelListy<TD>* WskaznikNaPierwszy;
  WezelListy<TD>* WskaznikNaOstatni;
  WezelListy<TD>* NowyWezel(TD);
};

template <class TD>
Lista<TD>::Lista()
{
  WskaznikNaPierwszy = WskaznikNaOstatni = NULL;
}

template <class TD>
Lista<TD>::~Lista()
{
  TD d;
  while (!Pusta())
    UsunPierwszy(d);
}

template <class TD>
void Lista<TD>::WstawNaPoczatek(TD d)
{
  WezelListy<TD>* nowywsk = NowyWezel(d);
  if (Pusta())
    WskaznikNaPierwszy = WskaznikNaOstatni = nowywsk;
  else
  {
    nowywsk->nast = WskaznikNaPierwszy;
    WskaznikNaPierwszy = nowywsk;
  }
}

template <class TD>
void Lista<TD>::WstawNakoniec(TD d)
{
  WezelListy<TD>* Nowywsk = NowyWezel(d);
  if (Pusta())
    WskaznikNaPierwszy = WskaznikNaOstatni = Nowywsk;
  else
  {
    WskaznikNaOstatni->nast = Nowywsk;
    WskaznikNaOstatni = Nowywsk;
  }
}

template <class TD>
bool Lista<TD>::UsunPierwszy(TD& d)
{
  if (Pusta())
    return false;
  WezelListy<TD>* robwsk = WskaznikNaPierwszy;
  d = robwsk->dane;
  WskaznikNaPierwszy = WskaznikNaPierwszy->nast;
  if (WskaznikNaPierwszy == NULL)
    WskaznikNaOstatni = NULL;
  delete robwsk;
  return true;
}

template <class TD>
bool Lista<TD>::UsunOstatni(TD& d)
{
  if (Pusta())
    return false;
  WezelListy<TD>* robwsk = WskaznikNaOstatni;
  d = robwsk->dane;
  if (WskaznikNaPierwszy == WskaznikNaOstatni)
    WskaznikNaPierwszy = WskaznikNaOstatni = NULL;
  else
  {
    WezelListy<TD>* rob2 = WskaznikNaPierwszy;
    while (rob2->nast != WskaznikNaOstatni)
      rob2 = rob2->nast;
    rob2->nast = NULL;
    WskaznikNaOstatni = rob2;
  }
  delete robwsk;
  return true;
}

template <class TD>
bool Lista<TD>::Pusta() const
{
  if ((WskaznikNaPierwszy == NULL) && (WskaznikNaOstatni == NULL))
    return true;
  return false;
}

int main()
{

  Lista<int> lista;
  lista.WstawNaPoczatek(5);
  system("pause");
  return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0