Witam. Próbuję dodać bibliotekę SQLite do projektu konfigurowanego przez CMakeList.txt. Za cholerę nie chce mi jej zobaczyć. Importuję plik przez QtCreator, W kreatorze w pierwszym okienku po kliku na 'Uruchom CMake' dostaję następujący komunikat:

<quote>

CMake Error at C:/Program Files (x86)/CMake/share/cmake-3.2/Modules/FindPkgConfig.cmake:340 (message):
A required package was not found
Call Stack (most recent call first):
C:/Program Files (x86)/CMake/share/cmake-3.2/Modules/FindPkgConfig.cmake:502 (_pkg_check_modules_internal)
CMakeLists.txt:345 (PKG_CHECK_MODULES)

Build type: Debug-- checking for module 'sqlite3>=3.0.0'
-- package 'sqlite3>=3.0.0' not found
-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also "C:/short/seafile-client-master-build/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
See also "C:/short/seafile-client-master-build/CMakeFiles/CMakeError.log".
<quote>

W załączniku podaję CMakeList. Mam nikłe doświadczenie z CMake i nie wiem jak to cholerstwo ugryźć. W Googlach jest milion gigabajtów do obadania a nie mam tyle czasu stąd proszę o pomoc. Z góry dziękuję za wszelkie info :)