Otóż mam jedno pytanie do was czy ten kod jest zapisany poprawnie?

int main()
{
  const char* a="Hello, World!";
  const char* b="dir";
  asm(
  ".section .text\n"
  "movl $LC0,(%esp)\n"
  "call _printf\n"
  "movl $LC1,(%esp)\n"
  "call _system\n"
  );
}

Program wczytuje zmienną a i wypisuje ją jako tekst drugą zmienną program wywołuje jako polecenie cmd