OpenGL - jak wygenerować animację klatka po klatce.

0

Witajcie nie mam pojęcia jak poruszyć w ogóle, coś nie używając inkrementacji licznika. Tzn. całe zadanie, które miałem wykonać opierałem na tym, że zwiększał się licznik do jakiegoś momentu, potem zerował i przez to poruszała się moja figura.

Jeden z użytkowników tego forum, napisał mi taki pseudokod, do napisania, ale nie mam pojęcia jak napisać i w którym miejscu, żeby klatki się renderowały, bez używania licznika.

To fragment tego pseudokodu:

kat_oscylacji += czas_klatki * szybkosc_oscylacji;
x_trojkata = cos(kat_oscylacji w radianach) * promien_oscylacji;
y_trojkata = sin(kat_oscylacji w radianach) * promien_oscylacji;

glTranslated(x_trojkata, y_trojkata, 0.0);

A to mój szkielet podstawowy programu:

#include "glut.h"
#include "math.h"

void display(void)
{
  /* clear window */

  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
  glPushMatrix();
  glTranslatef(x, y, 0);
  //glRotatef(kat,0,0,1); rotacja w okolo osi z

  /* draw unit square polygon */
  glBegin(GL_TRIANGLES);
  glVertex2f(-1, -0.5);
  glVertex2f(-0.5, 0.4);
  glVertex2f(0, -0.5);

  glEnd();

  /* flush GL buffers */
  glPopMatrix();
  glFlush();
}

static void Key(unsigned char key, int x_d, int y_d)
{

  //blablabla
}

void init()
{
  /* set clear color to black */
  glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);

  /* set up standard orthogonal view with clipping */
  /* box as cube of side 2 centered at origin */
  /* This is default view and these statement could be removed */
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity();
  glOrtho(-1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0);
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
  glLoadIdentity();
}

int main(int argc, char* argv[])
{
  glutInit(&argc, argv);
  glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB);
  glutInitWindowSize(500, 500);
  glutInitWindowPosition(0, 0);
  glutCreateWindow("simple");
  glutDisplayFunc(display);
  glutKeyboardFunc(Key);
  init();
  glutMainLoop();

  return 0;
}

Gdzie miałbym to dopisać i to mają być normalne zmienne, tzn. czas trwania klatki, szybkość oscylacji i zaś mam je jakoś inkrementować, czy jak? Bo nie mam pojęcia. Jakiejś dodatkowej funkcji do określania czasu trwania klatki mam użyć?

0

Możesz robić glutPostRedisplay po każdym update, w ten sposób display będzie cały czas wywoływane.

Szybkość i promień oscylacji to parametry (normalne zmienne/stałe), natomiast czas trwania klatki wyliczasz przy każdym rysowaniu
W pseudokodzie:

czas_trwania_klatki = time() - poprzednia_klatka
poprzednia_klatka = time()

Edit: dlaczego nie tutaj - http://4programmers.net/Forum/C_i_C++/248945-oscylacja_wokol_srodkaekranu-_opengl ?

0
msm napisał(a):

Możesz robić glutPostRedisplay po każdym update, w ten sposób display będzie cały czas wywoływane.

Szybkość i promień oscylacji to parametry (normalne zmienne/stałe), natomiast czas trwania klatki wyliczasz przy każdym rysowaniu
W pseudokodzie:

czas_trwania_klatki = time() - poprzednia_klatka
poprzednia_klatka = time()

Edit: dlaczego nie tutaj - http://4programmers.net/Forum/C_i_C++/248945-oscylacja_wokol_srodkaekranu-_opengl ?

Bo teraz mam wolny czas, a zaś idę na uczelnię, więc możesz mi powiedzieć dlaczego ten kod nie trybi? I po co jest w ogóle ta zmienna kat_oscylacji - gdzie go mam wstawić?

Mój kod wygląda tak:


static void timerCallback(int value)
{
  promien_oscylacji = 0.01;
  czas_klatki = 0.04;
  szybkosc_oscylacji = 3;

  kat_oscylacji += czas_klatki * szybkosc_oscylacji;

  for (int angle_rad = 0; angle_rad < 365; angle_rad = angle_rad + 5)
  {
    angle = angle_rad * (float)3.14159 / (float)180;
    x = (float)sin(angle) * promien_oscylacji;
    y = (float)cos(angle) * promien_oscylacji;
    glTranslatef(x, y, 0);

  }

  glutPostRedisplay();
  glutTimerFunc(50, timerCallback, value);

void init()
{
  /* set clear color to black */
  glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);

  /* set up standard orthogonal view with clipping */
  /* box as cube of side 2 centered at origin */
  /* This is default view and these statement could be removed */
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity();
  glOrtho(-1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0);
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
  glLoadIdentity();
  timerCallback(0);

}
}

I trójkąt co prawda się porusza, ale idzie pionowo w górę, dlaczego? I do czego służy ta zmienna kat_oscylacji, gdzie ją wstawić, bo jak widzisz jest zainicjowana, ale nigdzie jej nie wstawiłem, bo nie wiem gdzie.

I ta funkcja time() - "prosi" o argument, co ma nim być?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0