Dziwnie przepinające się wskaźniki w kopcu dwumianowym

Odpowiedz Nowy wątek
2015-02-09 19:48
0

Hej,

Zabrałem się za implementację kopców dwumianowych w C++, i mam następujący problem ze wskaźnikami:

Gdy w mian wykonuje się

H = bHeap.Insert(&b);

w funkcji Insert po wykonaniu linii

X.n = x;

Wszystkie wskaźniki w następnej linii zaczynają wskazywać na X, przez co później tworzy się nieskończona pętla i program wisi.
Czemu tak się dzieje?

apex.h

#ifndef APEX_H
#define APEX_H
#include <vector>
#include "edge.h"

using namespace std;

class Apex
{
public:
  vector<Edge> Edges;
  Apex* Connection;
  int Value;
  int Distance;
  bool Visited;
  Apex();
  ~Apex();
};

#endif // APEX_H

apex.cpp


#include "apex.h"

Apex::Apex()
{
  Connection = NULL;
  Distance = Value = INT_MAX;
  Visited = false;
}

Apex::~Apex()
{}

node.h

#ifndef NODE_H
#define NODE_H
#include "apex.h"

struct Node
{
public:
  Apex* n;
  int degree;
  Node* parent;
  Node* child;
  Node* sibling;
};

#endif // NODE_H

node.cpp

#include "node.h" 

binomialHeap.h

#ifndef BINOMIALHEAP_H
#define BINOMIALHEAP_H
#include "node.h"
#include <cstdlib>

class BinomialHeap
{
private:
  Node* H;
  Node* Hr;
public:
  //Node* H;
  BinomialHeap();
  ~BinomialHeap();
  Node* Initializeheap();
  Node* Minimum();
  Node* Merge(Node* H1, Node* H2);
  Node* Union(Node* H1, Node* H2);
  Node* ExtractMin(Node* H1);
  void Link(Node *y, Node* z);
  Node* Insert(Apex* X);
  void Revert(Node* y);
};

#endif // BINOMIALHEAP_H 

binomialHeap.cpp - ograniczony do koniecznych funkcji

#include "binomialHeap.h"
using namespace std;

BinomialHeap::BinomialHeap()
{
  H = Initializeheap();
  Hr = Initializeheap();
}
BinomialHeap::~BinomialHeap()
{}
Node* BinomialHeap::Initializeheap()
{
  Node* np;
  np = NULL;
  return np;
}

void BinomialHeap::Link(Node* y, Node* z)
{
  y->parent = z;
  y->sibling = z->child;
  z->child = y;
  z->degree = z->degree + 1;
}

Node* BinomialHeap::Insert(Apex* x)
{
  Node X;
  X.parent = NULL;
  X.child = NULL;
  X.sibling = NULL;
  X.degree = 0;
  X.n = x;
  H = Union(H, &X);
  return H;
}

Node* BinomialHeap::Union(Node* H1, Node* H2)
{
  Node *H = Initializeheap();
  H = Merge(H1, H2);
  if (H == NULL)
    return H;
  Node* prev_x;
  Node* next_x;
  Node* x;
  prev_x = NULL;
  x = H;
  next_x = x->sibling;
  while (next_x != NULL)
  {
    if ((x->degree != next_x->degree) || ((next_x->sibling != NULL)
      && (next_x->sibling)->degree == x->degree))
    {
      prev_x = x;
      x = next_x;
    }
    else
    {
      if (x->n <= next_x->n)
      {
        x->sibling = next_x->sibling;
        Link(next_x, x);
      }
      else
      {
        if (prev_x == NULL)
          H = next_x;
        else
          prev_x->sibling = next_x;
        Link(x, next_x);
        x = next_x;
      }
    }
    next_x = x->sibling;
  }
  return H;
}

Node* BinomialHeap::Merge(Node* H1, Node* H2)
{
  Node* H = Initializeheap();
  Node* y;
  Node* z;
  Node* a;
  Node* b;
  y = H1;
  z = H2;
  if (y != NULL)
  {
    if (z != NULL)
    {
      if (y->degree <= z->degree)
        H = y;
      else if (y->degree > z->degree)
        H = z;
    }
    else
      H = y;
  }
  else
    H = z;
  while (y != NULL && z != NULL)
  {
    if (y->degree < z->degree)
    {
      y = y->sibling;
    }
    else if (y->degree == z->degree)
    {
      a = y->sibling;
      y->sibling = z;
      y = a;
    }
    else
    {
      b = z->sibling;
      z->sibling = y;
      z = b;
    }
  }
  return H;
}

main.cpp

#include "binomialHeap.h"

int main()
{
  BinomialHeap bHeap;
  Node *H;
  Apex a,b,c;
  a.Distance = 1;
  b.Distance = 2;
  c.Distance = 3;
  H = bHeap.Insert(&a);
  H = bHeap.Insert(&b);
  return 0;
}

Pozostało 580 znaków

2015-02-09 20:17

Za dużo kodu z jednoliterowymi zmiennymi, żeby się dało to ogarnąć wzrokiem. Ale widać, że
Initializeheap() można wywalić, bo jedyne co robi to zwraca nulla, więc zamiast

H = Initializeheap();

wystarczy

H = nullptr; // ew. H = NULL jak nie masz C++11

Tak samo zamiast:

Node *H = Initializeheap(); 
H = Merge(H1, H2);

wystarczy:

Node *tmpHead = Merge(H1, H2);

Używanie tej samej nazwy zmiennej i przesłonięcie zmiennej z klasy to zły pomysł. W dodatku nazwa jest totalnie bezużyteczna.

X.parent = NULL;
X.child = NULL;
X.sibling = NULL;
X.degree = 0;

Niech bezargumentowy konstruktor Node się tym zajmuje.

Poza tym odnoszę wrażenie, że

Node* BinomialHeap::Insert(Apex* x)
{
  Node X;
  ...
}

skoro tworzysz tymczasowy obiekt na stosie, to po wyjściu z funkcji obiekt zniknie i masz dziurawy kopiec. Chyba że gdzieś robisz kopię tego węzła, ale nie wczytałem się w ten kod.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0