Wątek zablokowany 2015-08-15 02:58 przez Shalom.

Kompilacja Error

2015-02-05 15:34
Wybitny Kot
0
 1>------ Build started: Project: EterPack, Configuration: Release Win32 ------
4>.\Main.cpp(78) : warning C4127: conditional expression is constant
4>.\Main.cpp(256) : error C2065: 'CFilename' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(256) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'ext'
4>.\Main.cpp(256) : error C3861: 'ext': identifier not found
4>.\Main.cpp(257) : error C2065: 'ext' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(260) : error C2065: 'ext' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(260) : error C2228: left of '.GetExtension' must have class/struct/union
4>    type is ''unknown-type''
4>.\Main.cpp(260) : error C2228: left of '.compare' must have class/struct/union
4>.\Main.cpp(267) : error C2065: 'ext' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(267) : error C2228: left of '.GetExtension' must have class/struct/union
4>    type is ''unknown-type''
4>.\Main.cpp(267) : error C2228: left of '.compare' must have class/struct/union
4>.\Main.cpp(276) : error C2065: 'CFilename' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(276) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'wdpFileName'
4>.\Main.cpp(276) : error C2065: 'wdpFileName' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(276) : error C2065: 'ext' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(276) : error C2228: left of '.NoExtension' must have class/struct/union
4>    type is ''unknown-type''
4>.\Main.cpp(277) : error C2065: 'wdpFileName' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(277) : error C2228: left of '.c_str' must have class/struct/union
4>    type is ''unknown-type''
4>.\Main.cpp(279) : error C2065: 'wdpFileName' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(279) : error C2228: left of '.c_str' must have class/struct/union
4>    type is ''unknown-type''
4>.\Main.cpp(299) : error C2065: 'ext' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(328) : error C2065: 'CFilename' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(328) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'strIndexFileName'
4>.\Main.cpp(328) : error C2065: 'strIndexFileName' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(328) : error C3861: 'CFilename': identifier not found
4>.\Main.cpp(332) : error C2065: 'strIndexFileName' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(332) : error C2228: left of '.c_str' must have class/struct/union
4>    type is ''unknown-type''
4>.\Main.cpp(334) : error C2065: 'strIndexFileName' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(334) : error C2228: left of '.c_str' must have class/struct/union
4>    type is ''unknown-type''
4>.\Main.cpp(359) : warning C4267: 'initializing' : conversion from 'size_t' to 'int', possible loss of data
4>.\Main.cpp(365) : warning C4267: 'initializing' : conversion from 'size_t' to 'int', possible loss of data
4>.\Main.cpp(410) : error C2065: 'CFilename' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(410) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'lowerFilePath'
4>.\Main.cpp(410) : error C3861: 'lowerFilePath': identifier not found
4>.\Main.cpp(411) : error C2065: 'lowerFilePath' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(415) : error C2065: 'CFilename' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(415) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'ext'
4>.\Main.cpp(415) : error C2065: 'ext' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(415) : error C2065: 'lowerFilePath' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(415) : error C2228: left of '.GetExtension' must have class/struct/union
4>    type is ''unknown-type''
4>.\Main.cpp(419) : error C2065: 'ext' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(419) : error C2228: left of '.compare' must have class/struct/union
4>    type is ''unknown-type''
4>.\Main.cpp(425) : error C2065: 'ext' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(425) : error C2228: left of '.compare' must have class/struct/union
4>    type is ''unknown-type''
4>.\Main.cpp(434) : error C2065: 'CFilename' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(434) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'wdpFileName'
4>.\Main.cpp(434) : error C2065: 'wdpFileName' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(434) : error C2065: 'lowerFilePath' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(434) : error C2228: left of '.NoExtension' must have class/struct/union
4>    type is ''unknown-type''
4>.\Main.cpp(435) : error C2065: 'wdpFileName' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(435) : error C2228: left of '.c_str' must have class/struct/union
4>    type is ''unknown-type''
4>.\Main.cpp(437) : error C2065: 'wdpFileName' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(437) : error C2228: left of '.c_str' must have class/struct/union
4>    type is ''unknown-type''
4>.\Main.cpp(459) : error C2065: 'ext' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(550) : error C3861: 'CFilename': identifier not found
4>.\Main.cpp(752) : error C2065: 'CFilename' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(752) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'strIndexFileName'
4>.\Main.cpp(752) : error C2065: 'strIndexFileName' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(752) : error C3861: 'CFilename': identifier not found
4>.\Main.cpp(755) : error C2065: 'strIndexFileName' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(755) : error C2228: left of '.c_str' must have class/struct/union
4>    type is ''unknown-type''
4>.\Main.cpp(761) : error C2065: 'strIndexFileName' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(761) : error C2228: left of '.c_str' must have class/struct/union
4>    type is ''unknown-type''
4>.\Main.cpp(1033) : error C2065: 'CFilename' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(1033) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'strOldIndexFileName'
4>.\Main.cpp(1033) : error C2065: 'strOldIndexFileName' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(1033) : error C3861: 'CFilename': identifier not found
4>.\Main.cpp(1035) : error C2065: 'strOldIndexFileName' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(1035) : error C2228: left of '.c_str' must have class/struct/union
4>    type is ''unknown-type''
4>.\Main.cpp(1036) : error C2065: 'strIndexFileName' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(1036) : error C2228: left of '.c_str' must have class/struct/union
4>    type is ''unknown-type''
4>.\Main.cpp(1036) : error C2065: 'strOldIndexFileName' : undeclared identifier
4>.\Main.cpp(1036) : error C2228: left of '.c_str' must have class/struct/union
4>    type is ''unknown-type''
4>Build log was saved at "file://c:\Users\xxx\Desktop\mainline_sg\Srcs\Tools\obj\Metin2PackMaker\x86\Distribute_VC80\BuildLog.htm"
4>Metin2PackMaker - 70 error(s), 4 warning(s)
========== Build: 3 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========

Pozostało 580 znaków

2015-02-05 15:51
0

Wklej kod którego dotyczy problem, co mamy Ci powiedzieć nie widząc kodu?
Po drugie powinieneś też trochę opisać problem, tak aby osoba która może chcieć Ci pomóc, nie musiała przeglądać 1k linii kodu, żeby zrozumieć o co chodzi. Wspomnę jeszcze o tym że post bez treści może zostać uznany po prostu za chamski, osobiście widzę to tak, jakby ktoś rzucił Ci na biurko stos papierów i bez słowa poszedł, serio? Skoro szukasz pomocy, to im bardziej skrócisz czas potrzebny na przejrzenie, tym większa szansa że ktoś ci pomoże.

edytowany 1x, ostatnio: Zellus, 2015-02-05 15:53

Pozostało 580 znaków

2015-02-05 15:52
0

blad masz w 78 linii

@Shalom @furious programming @Rev . Jak dla mnie temat kwalifikuje sie na kosz

Pozostało 580 znaków

2015-02-05 16:10
0

Main.cpp

#include <direct.h>
#include <sys/stat.h>
#include <io.h>
#include <boost/shared_ptr.hpp>
#include <boost/algorithm/string.hpp> 
#include <fstream>

#pragma warning(push, 3)
#include <cryptopp/osrng.h>
#pragma warning(pop)

//#include <YmirBase/YmirBaseLink.h>
#include <cryptopp/cryptoppLibLink.h>
//#include <Mantle/MA_LibLink.h>
#include <lzo-2.03/lzoLibLink.h>
#pragma comment(lib, "winmm.lib")
//#pragma comment(lib, "d3d8.lib")

#ifdef _DEBUG
  #pragma comment(lib, "reducio_d.lib")
#else
  #pragma comment(lib, "reducio.lib")
#endif

#include <EterBase/Utils.h>
#include <EterBase/Filename.h>
#include <EterLib/TextFileLoader.h>
#include <EterPack/EterPackManager.h>
#include <Reducio/Reducio.h>

using std::string;
using std::vector;
using boost::unordered_map;
using std::size_t;

typedef unordered_map<string, bool, stringhash> NameDict;

string g_st_packName;

NameDict g_map_ignoreFileName;
NameDict g_map_ignoreDirName;
NameDict g_map_ignoreBasePath;

typedef unordered_map<string, BYTE, stringhash> TStrMap;

TStrMap g_PackTypeByExtNameMap;
std::string g_strFolderName = "pack/";

static BYTE s_IV[32];

typedef unordered_map<string, string, stringhash> MapNameToSDBFile;

MapNameToSDBFile g_map_SDBFileList;
int       iCompressTexQuality = 0;

bool IsSDBSupportRequired( const std::string& strFile, std::string& strMapName )
{
  MapNameToSDBFile::const_iterator cit = g_map_SDBFileList.find(strFile);

  if( cit != g_map_SDBFileList.end() )
  {
    strMapName = cit->second;
    return true;
  }

  return false;
}

//#define __ADD_CSHYBRID_ENCRYPT__

bool LoadList(const char* fileName, vector<string>* pvec_stLine)
{
  FILE* fp;

  if (0 != fopen_s(&fp, fileName, "r"))
    return false;

  while (1)
  {
    char line[256];
    if (!fgets(line, sizeof(line)-1, fp))
      break;

    size_t lineLen = strlen(line);

    if (line[lineLen-1] == '\n')
      line[lineLen-1] = '\0';

    if (line[lineLen-2] == '\r')
      line[lineLen-2] = '\0';

    pvec_stLine->push_back(line);    
  }
  fclose(fp);
  return true;
}

void IgnoreFileList_Append(const string& c_st_fileName)
{
  printf("ignore_file: [%s]\n", c_st_fileName.c_str());  

  if (c_st_fileName.find('*') >= 0) // strchr(c_st_fileName.c_str(), '*')
  {
    WIN32_FIND_DATA findData;
    HANDLE hFind;
    hFind = FindFirstFile(c_st_fileName.c_str(), &findData);    
    if (hFind != INVALID_HANDLE_VALUE)
    {
      std::string st_childName;

      do 
      {
        st_childName = findData.cFileName;
        StringPath(st_childName);

        g_map_ignoreFileName.insert(NameDict::value_type(st_childName, true));
      } 
      while (FindNextFile(hFind, &findData));
    }
    FindClose(hFind);
  }
  else
  {
    string st_fileName = c_st_fileName;
    StringPath(st_fileName);
    g_map_ignoreFileName.insert(NameDict::value_type(st_fileName, true));
  }
}

bool IgnoreFileList_Load(const char* fileName)
{
  vector<string> nameList;
  if (!LoadList(fileName, &nameList))
    return false;

  for_each(nameList.begin(), nameList.end(), IgnoreFileList_Append); 
  return true;
}

void IgnoreDirList_Append(const string& c_st_dirName)
{
  std::string st_dirName = c_st_dirName;
  StringPath(st_dirName);

  g_map_ignoreDirName.insert(NameDict::value_type(st_dirName, true));
}

bool IgnoreDirList_Load(const char* fileName)
{
  vector<string> nameList;
  if (!LoadList(fileName, &nameList))
    return false;

  for_each(nameList.begin(), nameList.end(), IgnoreDirList_Append);  
  return true;
}

void IgnoreBasePathList_Append(const string& c_st_basePath)
{
  std::string st_basePath = c_st_basePath;
  StringPath(st_basePath);

  g_map_ignoreBasePath.insert(NameDict::value_type(st_basePath, true));
}

bool IgnoreBasePathList_Load(const char* fileName)
{
  vector<string> nameList;
  if (!LoadList(fileName, &nameList))
    return false;

  for_each(nameList.begin(), nameList.end(), IgnoreBasePathList_Append); 
  return true;
}

using namespace Reducio;

void RegisterPackTypeByExtName(const char * c_pszExt, BYTE packType, bool isOverwrite=false)
{
  if (isOverwrite)
    g_PackTypeByExtNameMap[c_pszExt] = packType;
  else
    g_PackTypeByExtNameMap.insert(TStrMap::value_type(c_pszExt, packType));
}

void RecursivePack(CEterPack & pack, const char * filename, std::vector<std::string>& vecCompressedTextures, std::vector<int>& vecCompressedTexMipMaps )
{
  WIN32_FIND_DATA fdata;
  HANDLE     hFind;
  char      temp[512];

  if ((hFind = FindFirstFile(filename, &fdata)) != INVALID_HANDLE_VALUE)
  {
    do
    {
      if (fdata.cFileName[0] == '.')
        continue;

      if (fdata.dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY)
      {
        strcpy_s(temp, fdata.cFileName);
        StringPath(temp);

        if (g_map_ignoreDirName.end() != g_map_ignoreDirName.find(temp))
        {
          //printf("Exclude1 %s\n", fdata.cFileName);
          continue;
        }

        strcpy_s(temp, filename);
        char *p = strchr(temp, '*'); // 뒤에 * 을 없앤다.
        if (p) *p = '\0';

        StringPath(temp);

        if (g_map_ignoreBasePath.end() != g_map_ignoreBasePath.find(temp))
        {
          //printf("Exclude2 %s\n", fdata.cFileName);
          continue;
        }

        sprintf_s(p, sizeof(temp) - (p - temp), "%s/*", fdata.cFileName);

        RecursivePack(pack, temp, vecCompressedTextures, vecCompressedTexMipMaps);
        continue;
      }

      strcpy_s(temp, fdata.cFileName);
      StringPath(temp);

      if (g_map_ignoreFileName.end() != g_map_ignoreFileName.find(temp))
      {
        //printf("Exclude3 %s\n", fdata.cFileName);
        continue;
      }

      strcpy_s(temp, filename);
      char *p;

      if ((p = strrchr(temp, '*')))  // 뒤에 * 을 없앤다.
        *p = '\0';

      StringPath(temp);

      if (g_map_ignoreBasePath.end() != g_map_ignoreBasePath.find(temp))
      {
        //printf("Exclude4 %s\n", fdata.cFileName);
        continue;
      }

      if (p)
        sprintf_s(p, sizeof(temp) - (p - temp), "%s", fdata.cFileName);
      else
        sprintf_s(temp, sizeof(temp), "%s", fdata.cFileName);

      CFilename ext(temp);
      stl_lowers(ext);

      //FIXME : TEMP HARD CODE
      if( !ext.GetExtension().compare("wdp") )
        continue;

      BYTE packType = COMPRESSED_TYPE_NONE;
      {
        bool bSuccessCompTexture = false;

        if( !ext.GetExtension().compare("dds") && iCompressTexQuality > 0 /* && !IsSDBSupportRequired(temp, strRelatedMap)*/)
        {
          ImageHandle h = CreateImageStreamHandle();

          //Texture압축하기
          eReturnCode eRet;
          eRet = CompressWMPImageFromFile(h, temp, iCompressTexQuality);
          if( eRet == eSuccess )
          {
            CFilename wdpFileName = ext.NoExtension() + ".wdp";
            DumpWMPImageToFile( h, wdpFileName.c_str() );
            bSuccessCompTexture = true;
            strcpy(temp, wdpFileName.c_str() );

            Reducio::U8* pb;
            int nStreamLen, nMipMapCnt;
            GetImageStreamInfo( h, &pb, nStreamLen, nMipMapCnt );

            vecCompressedTextures.push_back(temp);
            vecCompressedTexMipMaps.push_back(nMipMapCnt);
          }
          else
          {
            CMakePackLog::GetSingleton().Writef("failed to compress tex: %s errorcode: %d \n", temp, eRet );
            CMakePackLog::GetSingleton().WriteErrorf("failed to compress tex: %s errorcode: %d \n", temp, eRet );
          }

          DestroyImageStreamHandle(h);
        }

        if( !bSuccessCompTexture )
        {
          unordered_map<std::string, BYTE, stringhash>::iterator it = g_PackTypeByExtNameMap.find(ext);

          if (g_PackTypeByExtNameMap.end() != it)
            packType = it->second;
        }

        std::string strRelatedMapName;

        if( packType == COMPRESSED_TYPE_HYBRIDCRYPT && IsSDBSupportRequired(temp, strRelatedMapName) )
          packType = COMPRESSED_TYPE_HYBRIDCRYPT_WITHSDB;

        if (pack.Put(temp, NULL, packType, strRelatedMapName))
        {
          CMakePackLog::GetSingleton().Writef("pack: %s\n", temp);
        }
        else
        {
          CMakePackLog::GetSingleton().Writef("pack failed: %s\n", temp);
          CMakePackLog::GetSingleton().WriteErrorf("pack failed: %s\n", temp);
        }

      }
    }
    while (FindNextFile(hFind, &fdata));
  }
}

void AddIndex(const char * c_szName, const char * c_szDirectory)
{
  CFilename strIndexFileName = g_strFolderName + CFilename("Index.new");

  FILE * fp;

  if (0 != fopen_s(&fp, strIndexFileName.c_str(), "a+"))
  {
    printf("%s append open error", strIndexFileName.c_str());
    abort();
  }

  char szTmp[MAX_PATH + 1];
  strcpy_s(szTmp, c_szDirectory);

  char * p = strrchr(szTmp, '/');
  *(++p) = '\0';

  fprintf(fp, "%s\n%s\n", szTmp, c_szName);
  fclose(fp);
}

using namespace Reducio;

void MakeReducioHeader( std::vector<std::string>& textures, std::vector<int>& mipMapCounts )
{
  string st_HeaderFilePath;
  st_HeaderFilePath = g_strFolderName;
  st_HeaderFilePath += g_st_packName;
  st_HeaderFilePath += ".rdch";

  std::ofstream outFile( st_HeaderFilePath.c_str(), ios_base::binary | ios_base::out );

  int nItemCount = textures.size();

  outFile.write((const char*)&nItemCount, sizeof(int) );

  for( int i = 0; i < nItemCount; ++i )
  {
    int iNameLength = textures[i].length();
    outFile.write((const char*)&iNameLength, sizeof(int) );
    outFile.write((const char*)&mipMapCounts[i], sizeof(int) );
    outFile.write(textures[i].c_str(), iNameLength );
  }

  outFile.close();
}

bool MakePackFiles(const std::vector<std::string>& filePaths, CEterPackManager* pPackManager)
{
  string st_packName = g_st_packName.empty() ? "noname" : g_st_packName;

  string st_packFilePath;
  st_packFilePath = g_strFolderName;
  st_packFilePath += st_packName;

  CMakePackLog::GetSingleton().Writef("\n + Making %s\n", st_packName.c_str());

  CEterFileDict fileDict;
  CEterPack* pPack = new CEterPack;

  if (!pPack->Create(fileDict, st_packFilePath.c_str(), g_strFolderName.c_str(), false, s_IV))
    return false;

  std::vector<std::string>::const_iterator i = filePaths.begin();
  std::vector<std::string>::const_iterator e = filePaths.end();

  bool bAddToIndex = false;

  std::vector<std::string> vecCompressedTextures;
  std::vector<int>     vecCompressedTexMipMaps;

  bool bSuccess = true;
  while (i != e)
  {
    const std::string& path = *i;
    std::string strRelatedMap;

    char temp[1024];
    strcpy_s(temp, path.c_str());

    StringPath(temp);

    CFilename lowerFilePath(temp);
    stl_lowers(lowerFilePath);

    BYTE packType = COMPRESSED_TYPE_NONE;

    CFilename ext = lowerFilePath.GetExtension();

    bool bSuccessCompTexture = false;

    if( !ext.compare("wdp") )
    {
      i++;
      continue;
    }

    if( !ext.compare("dds") && iCompressTexQuality > 0 /* && !IsSDBSupportRequired(temp, strRelatedMap)*/)
    {
      ImageHandle h = CreateImageStreamHandle();

      //Texture압축하기
      eReturnCode eRet;
      eRet = CompressWMPImageFromFile(h, temp, iCompressTexQuality);
      if( eRet == eSuccess )
      {
        CFilename wdpFileName = lowerFilePath.NoExtension() + ".wdp";
        DumpWMPImageToFile( h, wdpFileName.c_str() );
        bSuccessCompTexture = true;
        strcpy(temp, wdpFileName.c_str() );

        Reducio::U8* pb;
        int nStreamLen, nMipMapCnt;
        GetImageStreamInfo( h, &pb, nStreamLen, nMipMapCnt );

        vecCompressedTextures.push_back(temp);
        vecCompressedTexMipMaps.push_back(nMipMapCnt);
      }
      else
      {
        CMakePackLog::GetSingleton().Writef("failed to compress tex: %s errorcode: %d \n", temp, eRet );
        CMakePackLog::GetSingleton().WriteErrorf("failed to compress tex: %s errorcode: %d \n", temp, eRet );
        if (eRet != eFail_UnSupportedFormat)
          bSuccess = false;
      }

      DestroyImageStreamHandle(h);
    }

    if( !bSuccessCompTexture )
    {
      unordered_map<std::string, BYTE, stringhash>::iterator it = g_PackTypeByExtNameMap.find(ext);

      if (g_PackTypeByExtNameMap.end() != it)
        packType = it->second;
    }

    if( packType == COMPRESSED_TYPE_HYBRIDCRYPT )
    {
      bAddToIndex = true;
      if( IsSDBSupportRequired(temp, strRelatedMap) )
      {
        packType = COMPRESSED_TYPE_HYBRIDCRYPT_WITHSDB;
      }
    }

    if (pPack->Put(temp, NULL, packType, strRelatedMap))
    {
      CMakePackLog::GetSingleton().Writef("pack: %s\n", temp);
    }
    else
    {
      CMakePackLog::GetSingleton().Writef("pack failed: %s\n", temp);
      CMakePackLog::GetSingleton().WriteErrorf("pack failed: %s\n", temp);
      bSuccess = false;
    }
    i++;
  }

  pPackManager->RegisterPackWhenPackMaking(st_packFilePath.c_str(), g_strFolderName.c_str(), pPack );

  if( bAddToIndex )
  {
    AddIndex(st_packName.c_str(), g_strFolderName.c_str());
  }

  pPack->DeleteUnreferencedData();
  pPack->EncryptIndexFile();

  //write it
  if( vecCompressedTextures.size() > 0 )
  {
    MakeReducioHeader( vecCompressedTextures, vecCompressedTexMipMaps );
  }

  return bSuccess;
}

void MakePack(const char * c_szPackName, const char * c_szDirectory, CEterPackManager* pPackManager)
{
  string st_packName = g_st_packName.empty() ? c_szPackName : g_st_packName;
  string st_packFilePath;
  st_packFilePath = g_strFolderName;
  st_packFilePath += st_packName;

  CMakePackLog::GetSingleton().Writef("\n + Making %s\n", st_packName.c_str());

  //CEterPack pack;
  CEterFileDict fileDict;
  CEterPack* pPack = new CEterPack;

  if (!pPack->Create(fileDict, st_packFilePath.c_str(), g_strFolderName.c_str(), false, s_IV))
    return;

  std::string stFolder(c_szDirectory);
  stl_lowers(stFolder);

  std::vector<std::string> vecCompressedTextures;
  std::vector<int>     vecCompressedTexMipMaps;

  RecursivePack(*pPack, stFolder.c_str(), vecCompressedTextures, vecCompressedTexMipMaps);
  AddIndex(st_packName.c_str(), stFolder.c_str());

  pPack->DeleteUnreferencedData();
  pPack->EncryptIndexFile();

  //write it
  if( vecCompressedTextures.size() > 0 )
  {
    MakeReducioHeader( vecCompressedTextures, vecCompressedTexMipMaps );
  }

  pPackManager->RegisterPackWhenPackMaking(st_packFilePath.c_str(), g_strFolderName.c_str(), pPack );
}

bool MakeRecursivePack(const char * c_szPackName, CTextFileLoader & rTextFileLoader, CEterPackManager* pPackManager)
{
  string st_packName = g_st_packName.empty() ? c_szPackName : g_st_packName;
  string st_packFilePath;
  st_packFilePath = g_strFolderName;
  st_packFilePath += st_packName;

  string st_testName = g_strFolderName + CFilename(c_szPackName);
  assert(st_testName == st_packFilePath);

  //CEterPack pack;
  CEterFileDict fileDict;
  CEterPack* pPack = new CEterPack;

  std::vector<std::string> vecCompressedTextures;
  std::vector<int>     vecCompressedTexMipMaps;

  if (!pPack->Create(fileDict, st_packFilePath.c_str(), g_strFolderName.c_str(), false, s_IV))
    return false;

  for (DWORD i = 0; i < rTextFileLoader.GetChildNodeCount(); ++i)
  {
    if (rTextFileLoader.SetChildNode(i))
    {
      bool bAddIndex = false;
      std::string strAddIndex;
      if (rTextFileLoader.GetTokenString("addindex", &strAddIndex))
        if (0 == strAddIndex.compare("TRUE"))
          bAddIndex = true;

      std::string strFileName;
      if (!rTextFileLoader.GetTokenString("filename", &strFileName))
        continue;

      RecursivePack(*pPack, strFileName.c_str(), vecCompressedTextures, vecCompressedTexMipMaps);

      if (bAddIndex)
      {
        AddIndex(c_szPackName, strFileName.c_str());
      }

      rTextFileLoader.SetParentNode();
    }
  }

  pPack->DeleteUnreferencedData();
  pPack->EncryptIndexFile();

  //write it
  if( vecCompressedTextures.size() > 0 )
  {
    MakeReducioHeader( vecCompressedTextures, vecCompressedTexMipMaps );
  }

  pPackManager->RegisterPackWhenPackMaking(st_packFilePath.c_str(), g_strFolderName.c_str(), pPack );
  return true;
}

int main(int argc, char **argv)
{  
  if (argc < 2)
  {
    puts("USAGE:");
    printf("%s [command]\n", argv[0]);
    return 0;
  }

  boost::shared_ptr<CLZO> lzo(new CLZO);
  boost::shared_ptr<CEterPackManager> packMgr(new CEterPackManager);

  if (!strcmp(argv[1], "--createiv"))
  {
    // .exe --createiv <filename>
    if (argc != 3)
    {
      printf("Usage: %s --createiv <filename>\n", argv[0]);
      return 1;
    }

    CFileBase diskFile;

    if (diskFile.Create(argv[2], CFileBase::FILEMODE_WRITE))
    {
      BYTE iv[32];

      CryptoPP::AutoSeededRandomPool prng;
      prng.GenerateBlock(iv, sizeof(iv));

      diskFile.Write(iv, sizeof(iv));
      diskFile.Close();

      char szHex[32*2+1];

      for (int i = 0; i < 32; ++i)
        sprintf_s(szHex + i * 2, sizeof(szHex) - i * 2, "%02x", iv[i]);

      printf("IV %s created (hex %s)\n", argv[2], szHex);
      _chmod(argv[2], _S_IREAD); // 읽기 전용으로 만들기
      return 0;
    }

    printf("Cannot open %s, File may already exist\n", argv[2]);
    return 1;
  }
  else if (!strcmp(argv[1], "--openiv"))
  {
    // .exe --openiv <filename>
    if (argc != 3)
    {
      printf("Usage: %s --openiv <filename>\n", argv[0]);
      return 1;
    }

    CMappedFile file;
    const BYTE* iv;

    if (file.Create(argv[2], (const void**) &iv, 0, 32))
    {
      char szHex[32*2+1];

      for (int i = 0; i < 32; ++i)
        sprintf_s(szHex + i * 2, sizeof(szHex) - i * 2, "%02x", iv[i]);

      printf("IV %s loaded (hex %s)", argv[2], szHex);
      return 0;
    }

    printf("File not found or invalid format: %s\n", argv[3]);
    return 1;
  }
  else if (!strcmp(argv[1], "--extract"))
  {
    // .exe --extract <packname> [<IV filename>]
    if (argc < 3)
    {
      printf("Usage: %s --extract <packname> [<IV filename>]\n", argv[0]);
      return 1;
    }

    CMappedFile file;
    const BYTE* iv = NULL;

    if (argc >= 4)
    {  
      if (!file.Create(argv[3], (const void**) &iv, 0, 32))        
      {
        printf("Cannot load IV file %s\n", argv[3]);
        return 1;
      }
    }

    CEterPack pack;
    CEterFileDict dict;

    if (pack.Create(dict, argv[2], "", true, iv))
    {

      pack.Extract();
      return 0;
    }

    printf("Cannot extract pack %s\n", argv[2]);
    return 1;
  }

  HANDLE hThread = GetCurrentThread();
  SetThreadPriority(hThread, THREAD_PRIORITY_HIGHEST);
  SetLogLevel(1); 

  if (2 != argc)
  {
    printf("Usage: %s [ScriptFileName]\n", argv[0]);
    return 1;
  }

  char* pcExt = strrchr(argv[1], '.');

  if (pcExt)
  {
    std::string stLogFileName(argv[1], pcExt);
    CMakePackLog::GetSingleton().SetFileName(stLogFileName.c_str());
  }

  CTextFileLoader TextFileLoader;

  if (!TextFileLoader.Load(argv[1]))
  {
    printf("Failed to load pack script\n");
    return 1;
  }

  if (TextFileLoader.GetTokenString("foldername", &g_strFolderName))
  {
    _mkdir(g_strFolderName.c_str());
    g_strFolderName += "/";
  }

  if (TextFileLoader.GetTokenString("packname", &g_st_packName))
  {
    CMakePackLog::GetSingleton().Writef("\nPackName: %s\n", g_st_packName.c_str());
  }

  TextFileLoader.GetTokenInteger("compresstexture", &iCompressTexQuality);
  ////////////////////////////////////////////////////////////
  IgnoreDirList_Load("ignore_dir_list.txt");
  IgnoreFileList_Load("ignore_file_list.txt");
  IgnoreBasePathList_Load("ignore_basepath_list.txt");

  CFilename strIndexFileName = g_strFolderName + CFilename("Index.new");
  FILE * fp;

  if (0 != fopen_s(&fp, strIndexFileName.c_str(), "w"))
  {
    char szCurDir[MAX_PATH + 1];
    GetCurrentDirectory(MAX_PATH, szCurDir);

    printf("%s 파일을 열 수 없습니다. 디렉토리가 없거나 파일이 이미 사용 중 입니다.\n"
        "현재 디렉토리: %s\n", strIndexFileName.c_str(), szCurDir);
    return 1;
  }

  fprintf(fp, "PACK\n"); // Search Mode, 1 == 팩에서 먼저 읽음
  fclose(fp);

  ////////////////////////////////////////////////////////////

  CTokenVector * pTokenVector;

  // ExcludedFolderNameList - 해당 폴더 이름은 팩하지 않는다.
  if (TextFileLoader.GetTokenVector("excludedfoldernamelist", &pTokenVector))
  {
    //printf("\n - ExcludedFolderNameList\n");
    CMakePackLog::GetSingleton().Writef("\n - ExcludedFolderNameList\n");

    CTokenVector::iterator itor = pTokenVector->begin();
    for (; pTokenVector->end() != itor; ++itor)
    {
      std::string & rstrName = *itor;
      //printf(" %s\n", rstrName.c_str());
      CMakePackLog::GetSingleton().Writef(" %s\n", rstrName.c_str());

      IgnoreDirList_Append("CVS");
    }
  }

  // ExcludedPathList - 패스 내에 모든 것을 팩하지 않는다.
  if (TextFileLoader.GetTokenVector("excludedpathlist", &pTokenVector))
  {
    //printf("\n - ExcludedPathList\n");
    CMakePackLog::GetSingleton().Write("\n - ExcludedPathList\n");

    CTokenVector::iterator itor = pTokenVector->begin();
    for (; pTokenVector->end() != itor; ++itor)
    {
      std::string & rstrName = *itor;
      //printf(" %s\n", rstrName.c_str());
      CMakePackLog::GetSingleton().Writef(" %s\n", rstrName.c_str());

      IgnoreBasePathList_Append("d:/ymir work/sound/");
    }
  }

  // ExcludedFileNameList - 모든 폴더에 대해 해당 파일이름은 팩하지 않는다.
  if (TextFileLoader.GetTokenVector("excludedfilenamelist", &pTokenVector))
  {
    //printf("\n - ExcludedFileNameList\n");
    CMakePackLog::GetSingleton().Writef("\n - ExcludedFileNameList\n");

    CTokenVector::iterator itor = pTokenVector->begin();
    for (; pTokenVector->end() != itor; ++itor)
    {
      std::string & rstrName = *itor;
      //printf(" %s\n", rstrName.c_str());
      CMakePackLog::GetSingleton().Writef(" %s\n", rstrName.c_str());

      IgnoreFileList_Append(rstrName.c_str());
    }
  }

  // CompressExtNameList - 해당 확장자를 가진 파일은 compress 한다.
  if (TextFileLoader.GetTokenVector("compressextnamelist", &pTokenVector))
  {
    CMakePackLog::GetSingleton().Writef("\n - CompressExtNameList\n");

    CTokenVector::iterator itor = pTokenVector->begin();
    for (; pTokenVector->end() != itor; ++itor)
    {
      std::string & rstrName = *itor;
      CMakePackLog::GetSingleton().Writef(" %s\n", rstrName.c_str());

      RegisterPackTypeByExtName(rstrName.c_str(), COMPRESSED_TYPE_COMPRESS);
    }
  }

  // SecurityExtNameList - 해당 확장자를 가진 파일은 encrypt 한다.
  if (TextFileLoader.GetTokenVector("securityextnamelist", &pTokenVector))
  {
    CMakePackLog::GetSingleton().Writef("\n - SecurityExtNameList\n");

    CTokenVector::iterator itor = pTokenVector->begin();
    for (; pTokenVector->end() != itor; ++itor)
    {
      std::string & rstrName = *itor;
      CMakePackLog::GetSingleton().Writef(" %s\n", rstrName.c_str());

      RegisterPackTypeByExtName(rstrName.c_str(), COMPRESSED_TYPE_SECURITY);
    }
  }

  // OldCompressExtNameList - 해당 확장자를 가진 파일은 암호화 한다.
  if (TextFileLoader.GetTokenVector("oldcompressextnamelist", &pTokenVector))
  {
    CMakePackLog::GetSingleton().Writef("\n - OldCompressExtNameList\n");

    CTokenVector::iterator itor = pTokenVector->begin();
    for (; pTokenVector->end() != itor; ++itor)
    {
      std::string & rstrName = *itor;
      CMakePackLog::GetSingleton().Writef(" %s\n", rstrName.c_str());

      // OldCompressExtNameList는 압축을 하는 것이 아니라 암호화를 해야하므로
      // 의도적으로 COMPRESSED_TYPE_SECURITY를 넣었음
      RegisterPackTypeByExtName(rstrName.c_str(), COMPRESSED_TYPE_SECURITY);
    }
  }

  std::string stIVFileName;

  if (TextFileLoader.GetTokenString("iv", &stIVFileName))
  {
    CMappedFile mappedFile;
    BYTE * pIV;

    if (mappedFile.Create(stIVFileName.c_str(), (const void **) &pIV, 0, 32))
      memcpy(s_IV, pIV, 32);
    else
    {
      TraceError("IV open error: %s", stIVFileName.c_str());
      return 1;
    }
  }

  // PanamaExtNameList - 새로운 암호화
  if (TextFileLoader.GetTokenVector("panamaextnamelist", &pTokenVector))
  {
    CMakePackLog::GetSingleton().Writef("\n - PanamaExtNameList\n");

    CTokenVector::iterator itor = pTokenVector->begin();
    for (; pTokenVector->end() != itor; ++itor)
    {
      std::string & rstrName = *itor;
      CMakePackLog::GetSingleton().Writef(" %s\n", rstrName.c_str());

      RegisterPackTypeByExtName(rstrName.c_str(), COMPRESSED_TYPE_PANAMA, true);
    }
  }

  if (TextFileLoader.GetTokenVector("cshybridencryptexenamelist", &pTokenVector))
  {
    CMakePackLog::GetSingleton().Writef("\n - C/S Hybrid Encrypt ExtNameList\n");

    CTokenVector::iterator itor = pTokenVector->begin();
    for (; pTokenVector->end() != itor; ++itor)
    {
      std::string & rstrName = *itor;
      CMakePackLog::GetSingleton().Writef(" %s\n", rstrName.c_str());

      RegisterPackTypeByExtName(rstrName.c_str(), COMPRESSED_TYPE_HYBRIDCRYPT, true);
    }
  }

  if (TextFileLoader.SetChildNode("rootpackitemlist"))
  {
    CMakePackLog::GetSingleton().Writef("\n + Making RootPack\n");
    MakeRecursivePack("root", TextFileLoader, packMgr.get());
    TextFileLoader.SetParentNode();
  }

  if (TextFileLoader.SetChildNode("localpathpack"))
  {
    CMakePackLog::GetSingleton().Writef("\n + Making RootPack\n");
    MakeRecursivePack(g_st_packName.c_str(), TextFileLoader, packMgr.get());
    TextFileLoader.SetParentNode();
  }

  if (TextFileLoader.SetChildNode("etcpackitemlist"))
  {
    CMakePackLog::GetSingleton().Writef("\n + Making ETCPack\n");
    MakeRecursivePack("ETC", TextFileLoader, packMgr.get());
    TextFileLoader.SetParentNode();
  }

  if (TextFileLoader.SetChildNode("soundpackitemlist"))
  {
    CMakePackLog::GetSingleton().Writef("\n + Making SoundPack\n");
    MakeRecursivePack("sound", TextFileLoader, packMgr.get());
    TextFileLoader.SetParentNode();
  }

  if (TextFileLoader.SetChildNode("sound2packitemlist"))
  {
    CMakePackLog::GetSingleton().Writef("\n + Making Sound2Pack\n");
    MakeRecursivePack("sound2", TextFileLoader, packMgr.get());
    TextFileLoader.SetParentNode();
  }

  CMakePackLog::GetSingleton().Writef("\n + PackList \n");

  if (TextFileLoader.SetChildNode("packlist"))
  {
    for (DWORD i = 0; i < TextFileLoader.GetChildNodeCount(); ++i)
    {
      if (TextFileLoader.SetChildNode(i))
      {
        std::string strNodeName;
        if (!TextFileLoader.GetCurrentNodeName(&strNodeName))
          continue;

        std::string strPathName;
        if (!TextFileLoader.GetTokenString("pathname", &strPathName))
          continue;

        MakePack(strNodeName.c_str(), strPathName.c_str(), packMgr.get());

        TextFileLoader.SetParentNode();
      }
    }
  }

  // SDB ( Supplementary Data Block Required File List ) 
  if (TextFileLoader.GetTokenVector("sdbfilelist", &pTokenVector))
  {
    CTokenVector::iterator itor = pTokenVector->begin();
    for (; pTokenVector->end() != itor; ++itor)
    {
      std::string & rstrName = *itor;   

      std::string rstrNameLower = rstrName;
      stl_lowers(rstrNameLower);

      std::vector<std::string> strs; 
      //mapname:sdbfilename
      boost::split(strs, rstrNameLower, boost::is_any_of("?")); 

      if( strs.size() == 1 )
      {
        strs.push_back(strs[0]);
        strs[0] = "none";
      }

      if( strs.size() != 2 )
      {
        CMakePackLog::GetSingleton().Writef("\n SDB File Usage: MapName:SDBFileName \n");
        return -1;
      }

      StringPath(strs[1]);
      g_map_SDBFileList[strs[1]] = strs[0];
    }
  }

  // filelist에 섹션에 입력되어 있는 모든 파일을 팩하기
  if (TextFileLoader.GetTokenVector("filelist", &pTokenVector))
  {
    std::vector<std::string> filePaths;

    CTokenVector::iterator itor = pTokenVector->begin();
    for (; pTokenVector->end() != itor; ++itor)
    {
      std::string & rstrName = *itor; 
      std::vector<std::string>::iterator it = std::find( filePaths.begin(), filePaths.end(), rstrName );
      if( it == filePaths.end() )
      {
        filePaths.push_back(rstrName);
      }
    }

    if(!MakePackFiles(filePaths, packMgr.get()))
    {
      CMakePackLog::GetSingleton().FlushError();
      return -1;
    }
  }

  //make key file for CS hybrid crypt
  std::string strCryptFileName = g_strFolderName + "/" + "cshybridcrypt_" + g_st_packName + ".dat";

  packMgr->WriteHybridCryptPackInfo(strCryptFileName.c_str());

  CFilename strOldIndexFileName = g_strFolderName + CFilename("Index");

  DeleteFile(strOldIndexFileName.c_str());
  MoveFile(strIndexFileName.c_str(), strOldIndexFileName.c_str());

  TextFileLoader.Destroy();
  CTextFileLoader::DestroySystem();
  return 0;
}
teraz jestem ciekaw czy autowygenerowany nick "Wybitny Kot" nadal jest dostępny dla anonimów :P - twonek 2015-02-05 16:20
Hmmm... Właśnie, z tym może być problem xD - gogolon 2015-02-05 16:21
Będzie, bo to po stronie js jest generowane, ale dalej będą anonimami. Wyskoczy im nawet błąd przy wysyłaniu posta prawdopodobnie :P. Odpowiedź po 6 miesiącach, ale zawsze. - msm 2015-08-15 14:22

Pozostało 580 znaków

2015-02-05 16:13
0

nie includujesz bibloteki gdzie jest zdefiniowane
CFilename

Pozostało 580 znaków

2015-02-05 16:20
0

mam przecież

#include <EterBase/Filename.h>
edytowany 1x, ostatnio: furious programming, 2015-02-05 18:07
to nie masz namespace odpowiedniego. Kompilator nie znajduje tej klasy - fasadin 2015-02-05 16:34

Pozostało 580 znaków

2015-08-15 02:59
0

Blokuje wątek bo raczej nic wartościowego nikt nie dopisze a jakiś geniusz próbuje bo wykopać bezsensownymi postami...


Masz problem? Pisz na forum, nie do mnie. Nie masz problemów? Kup komputer...

Pozostało 580 znaków

Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0