Zatrzymanie działania programu + jego wywołanie

0

Witam,
jestem początkujący w C++. Muszę napisać sapera, ale mam problem z wywołaniem funkcji. Obecnie jest to tak, że wywołuję metodę wyświetlania planszy w pęli while z przerwą 60ms do czasu gdy parametr while będzie prawdą. Problemem jest to, że plansza odświeżą się co 60ms i widać to jak ona się odświeża. Co powoduję, że ekran skaczę. Nie bardzo mogę zwiększyć tych 60ms, bo wtedy wciśnięte klawisze reagują z opóżnieniem. Czy da się jakoś zrobić, żeby kod w pętli while(linia: 181-182) był wywoływany po wciśnięciu klawiszów takich jak: strzałka w lewo, prawo, w górę, w dół i enter? I przy okazji, żeby sam program nie kończył pracy gdy nie ma nic już do roboty?

Tak to wygląda:
user image

Źródło:

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <windows.h>

#define xlength 40
#define ylength 20

#define level_easy 100

#define left 0x25
#define right 0x27
#define top 0x28
#define bottom 0x26
#define enter 0x0D

using namespace std;

class saper {

  struct field {
    int value;
    bool display;
  };

  int positionX = 0;
  int positionY = 0;
  bool status = false;

  field grid[xlength][ylength];

  void minesGenerate() {
    for(int i = 0;i<level_easy;i++) {
      int tmp_x = rand() % xlength;
      int tmp_y = rand() % ylength;

      if(grid[tmp_x][tmp_y].value == 9) {
        i--;
      }
      else {
        this->mines(tmp_x,tmp_y);

      }
    }
  }

  void generateGrid() {
    for(int y=0;y<ylength;y++) {
      for(int x=0;x<xlength;x++) {

        grid[x][y].value = 0;
        grid[x][y].display = false;
      }
    }

    this->minesGenerate();
  }

  void mines(int x, int y) {
    grid[x][y].value = 9;

    for(int i=-1;i<=1;i++) {
      for(int j=-1;j<=1;j++) {
        if(x+j >= 0 && x+j <= xlength-1 && y+i >= 0 && y+i <= ylength-1) {
          if(grid[x+j][y+i].value != 9) {
            grid[x+j][y+i].value += 1;
          }
        }
      }
    }
  }

  void gridUpdate(int x, int y) {

    if(x-1 >= 0) {
      if(grid[x-1][y].value == 0 && grid[x-1][y].display == false) {
        grid[x-1][y].display = true;

        this->gridUpdate(x-1,y);
      }
    }
    if(x <= xlength) {
      if(grid[x+1][y].value == 0 && grid[x+1][y].display == false) {
        grid[x+1][y].display = true;

        this->gridUpdate(x+1,y);
      }
    }
    if(y-1 >= 0) {
      if(grid[x][y-1].value == 0 && grid[x][y-1].display == false) {
        grid[x][y-1].display = true;

        this->gridUpdate(x,y-1);
      }
    }
    if(y <= ylength) {
      if(grid[x][y+1].value == 0 && grid[x][y+1].display == false) {
        grid[x][y+1].display = true;

        this->gridUpdate(x,y+1);
      }
    }

  }

  public:
    saper() {
      this->generateGrid();
    }

    bool getStatus() {
      return this->status;
    }

    void setStatus(bool bl) {
      this->status = bl;
    }

    void gridView() {
      system ("cls");

      for(int y=0;y<ylength;y++) {
        for(int x=0;x<xlength;x++) {
          if (x==positionX && y==positionY) {
            SetConsoleTextAttribute( GetStdHandle( STD_OUTPUT_HANDLE ), 0x09);
            cout << "X";
          }
          else {
            SetConsoleTextAttribute( GetStdHandle( STD_OUTPUT_HANDLE ), 0x07);

            if(grid[x][y].display == false) {
              cout << "*";
            }
            else {
              if(grid[x][y].value == 9) {
                cout << "#";
              }
              else if(grid[x][y].value == 0) {
                cout << " ";
              }
              else {
                cout << grid[x][y].value;
              }
            }
          }

          SetConsoleTextAttribute( GetStdHandle( STD_OUTPUT_HANDLE ), 0x07);

        }
        cout << endl;
      }
    }

    void saperMain() {
      if((GetKeyState(right) & 0x8000) && positionX<xlength-1) positionX++;
      if((GetKeyState(left) & 0x8000) && positionX>0) positionX--;
      if((GetKeyState(top) & 0x8000) && positionY<ylength-1) positionY++;
      if((GetKeyState(bottom) & 0x8000) && positionY>0) positionY--;

      if(GetKeyState(enter) & 0x8000) {
        grid[positionX][positionY].display = true;

        if(grid[positionX][positionY].value == 9) {
          //this->setStatus(true);
        }

        if(grid[positionX][positionY].value == 0) {
          this->gridUpdate(positionX, positionY);
        }
      }

      this->gridView();
    }
};

int main(int argc, char** argv) {

  saper s;
  s.saperMain();

  while(!s.getStatus()) {
    Sleep(60);
    s.saperMain();
  }

  cout << endl << "PRZEGRALES";
  Sleep(5000);

  return 0;
}
1

nie rysuj mapy ciagle. Rysuj jedynie zmiany (a raczej nadpisuj)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0