Zapisywanie do konkretnej lini w pliku tekstowym - fstream

0
void WriteLine(const std::string &name, std::string wline, int line)
{
  std::fstream fin(name.c_str());
  if(fin.is_open() == 1)
  {
    for(int i = 0; i <= line; i++)
    {
      if(i == line)fout << wline << std::endl;
    }
  }
  fin.close();
}

//struktura pliku
//qwerty
//acgd
//hfdghgf

Chciałbym po wywołaniu funkcji

WriteLine("C:\t.txt", "ZZZ", 2);

otrzymać

//struktura pliku
//qwerty
//ZZZ
//hfdghgf

Jednak nie wiem jak poruszać się po pliku.
Da ktoś jakieś wskazówki?

0

Jak mam przesunąć tak by zapisać np: wiersz niżej?

0

Już widziałem te strony i naprawdę nie wiem :/

używając

fout.seekp(24);

dostaje

sdfsdf sdf sdf

0

x - linia do której chcemy zapisać,

Jedziesz na koniec linii x-1, na początku string'a do zapisania dodajesz znak nowej linii. Zapisujesz.

0

A jeśli chciałbym przejść do siódmej linijki?
To miało by to tak wyglądać?
"/n/n/n/n/n/n/ntekst?"

0

a jak ustawie się w 6 wierszu?

0

Wiem tyle samo co przed założeniem tematu ale spróbuje coś pomyśleć.

0

Podpowiem jeszcze trochę. Pętla + zbieranie informacji ile znaków jest do ostatniego znaku końca linii + ustalenie pozycji kursora = rozwiązanie.

0

OK myśle że znalazłem rozwiązanie.
Napisałem sobie taką klase.


#include <string>
#include <vector>
#include <fstream>

class CFile
{
public:
  CFile();
  ~CFile();

  bool loadFile(std::string PathToFile);
  void saveFile();///konczy prace z plikiem

  std::string getLine(unsigned int numberLine);///otrzymujemy linie ktoranas interesuje
  void changeLine(std::string str,unsigned int numberLine);///zamienia linie podana w drugim argumencie na to co jest w strinu
private:

  std::fstream * HandleToFile;
  std::vector <std::string> linesOfTheFile;
  std::string m_PathToFile;
  bool wasChanged;

protected:

};
CFile::CFile()
{
  HandleToFile = new std::fstream;
  wasChanged = 0;
}
CFile::~CFile()
{
  delete HandleToFile;
}
bool CFile::loadFile(std::string PathToFile)
{
  m_PathToFile = PathToFile;
  HandleToFile->open( m_PathToFile.c_str(), std::ios::in | std::ios::out);///otwarcie z mozliwoscia odczytu i zapisu

  if(HandleToFile->good() == true)/// uzyskano dostep
  {
    while( HandleToFile->eof() == false ) /// sa jeszcze dane do odczytu
    {
      std::string tempstr;///tymczasowy string
      getline( *HandleToFile, tempstr );///wczytujemy caly wiersz do stringa

      linesOfTheFile.push_back(tempstr);///dokldamy stringa na koniec
    }
   HandleToFile->close();
  return 0;///sukces
  }
 return 1;///error
}
void CFile::saveFile()
{
  HandleToFile->open( m_PathToFile.c_str(), std::ios::trunc | std::ios::out);

  if(HandleToFile->good() == 1 && wasChanged == 1)
  {

   for( unsigned int i = 0; i < linesOfTheFile.size(); i++ )
   {
    ///tablica jest za kazdym razem wieksza przez to ze na koncu ostatniej lini dodawany jest zank konca lini
    /// rozwiazaniem jest sprawic by na koncu nie byl dodawany znak
     if( ( i+1 < linesOfTheFile.size() ) == false)///czy to ostatnia linia do zapisu
     {//tak
       *HandleToFile << linesOfTheFile[ i ];
     }
     else
    {//nie
     *HandleToFile << linesOfTheFile[ i ] << std::endl;
    }
   }
   HandleToFile->flush();
  }
  HandleToFile->close();
}
std::string CFile::getLine(unsigned int numberLine)
{
  return linesOfTheFile[numberLine];
}
void CFile::changeLine(std::string str,unsigned int numberLine)
{
  if(linesOfTheFile.size() < numberLine)
  {
    unsigned int j = numberLine+1-linesOfTheFile.size();
    for(unsigned int i = 0;i < j;i++)
    {
      linesOfTheFile.push_back("");///wstawianie pustej lini
    }
  }
  linesOfTheFile[numberLine] = str;
  wasChanged = 1;

}

Czy mógłby ktoś ocenić czy ten kod jest "znośny".

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0