WPARAM, LPARAM jak wyswietlić

0

Witam mam na laboratorium projekt w którym jest część, może wkleje treść tego ćwiczenia:
"Komunikat WM_SYSTOPER_LAB4 przekazuje procesowi 32-bitowe parametry wParam oraz lParam W sprawozdaniu umieścić liczbę, która powstanie przez połączenie ze sobą szesnastkowych wartości tych parametrów np. 0000123400000567"

I nie wiem właśnie jak to połączyć i wyswietlić w komunikacie mam taką funkcję:

afx_msg LRESULT COkno::OnWiadomosc(WPARAM n, LPARAM m)
{
    //TODO: Odbior przeslanego kodu

    return 0;
} 

ma ona wyświetlać po wciśnięciu przycisku zaliczamy oto kod przycisku:

void COkno::OnBnClickedZaliczamy()
{
    /*TODO: Utworzenie zdarzenia "koniec ćwiczenia" i ustawienie jego stanu na dostepny*/

    CEvent zdarzenie(FALSE, FALSE, "koniec ćwiczenia", NULL);
    zdarzenie.SetEvent();
} 
0

To jest MFC?
Zrób sobie jakąś kontrolkę typu edit box z listą komunikatów.

Przykład:
http://stackoverflow.com/ques[...]s-of-text-in-edit-control-box

0

Tak to jest MFC wstyd przyznać ale nie umiem :p na zajęciach tego nie mieliśmy było tylko uzupełnić funkcje. A sam nie bardzo umiem : /

0

o to chodzi?

unsigned long long liczba = ((unsigned long long)wParam << 32) | lParam;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0