TREŚĆ ZADANIA:

W czasie zajęć z informatyki uczniowie uczą się zapisywać liczby w różnych systemach liczbowych. Zadanie polega na wczytaniu liczby zapisanej w systemie szóstkowym i wypisaniu jej w systemie dziesiętnym.

Szóstkowy system liczbowy – to pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 6. Do zapisu liczb w systemie szóstkowym potrzebnych jest sześć cyfr: 0, 1, 2, 3, 4 i 5.

Jednostka każdego następnego rzędu jest sześć razy większa od jednostki rzędu poprzedniego.

Wejście
W pierwszym wierszu standardowego wejścia zapisano wartość całkowitą P – liczbę w systemie szóstkowym, której liczba cyfr nie przekracza pięć.

Wyjście
W pierwszym wierszu standardowego wyjścia zapisz liczbę P w systemie dziesiętnym.

Przykłady

Wejście
2
Wyjście
2

Wejście
10
Wyjście
6

Wejście
11
Wyjście
7

Mój program w załaczniku. Mam prośbę czy może go ktoś sprswdzic ?