Otóż, mam problem z powróceniem do głównego menu. Próbowałem z goto ale program się sypał... więc pytam tu... Co do programu, to kod poniżej poza tym o co chodzi, chciałbym aby pierwsza i druga opcja byla wykonywana obowiązkowo, by reszta opcji zadziałała. Powiedzcie co i jak. Bo już mnie to irytuje, a nad samym menu siedzę już czwarty dzień i nic ...

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>

using namespace std;

/ przykład: transpozycja tablicy dwuwymiarowej, kwadratowej /

void transpozycja(float tab, int n);
void wyswietl_tab(float
tab, int n);
int wybor;
int main(void)
{

  int n, i, j; 
  char znak;
 {

    float **tab = new float *[n];
    for(i=0;i<n;i++) 
    tab[i] = new float [n];

  cout <<" Wybierz opcje - wpisujac odpowiednia cyfre \n\n";
  cout <<" 1 to - Liczba wierszy \n\n" ;
  cout <<" 2 to - Wprowadz elementy wierszy oddzielone spacja:\n\n";
  cout <<"pozycja 1 i 2, jest OBOWIAZKOWA!!! \n\n";
  cout << "3 to - Zawartosc tablicy przed transpozycja:\n\n";
  cout << "4 to - Zawartosc tablicy po transpozycji:\n\n";
  cout << "5 to - Wyjscie z programu \n\n";
  cin >> wybor;  

  switch (wybor)
  {  case 1: 
    {
       cout<<"Liczba wierszy: "; cin>>n;

   }
    break;
    case 2:
      { cout<<"Wprowadz elementy wierszy oddzielone spacja: "<< endl;

        for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<n;j++)
          cin>>tab[i][j];
      }
    break;
    case 3: cout << "Zawartosc tablicy przed transpozycja:\n\n";

    /* wyświtlamy zawartość tablicy */

      wyswietl_tab(tab, n);   
    break;
    case 4: cout << "\nZawartosc tablicy po transpozycji:\n\n";
     /* algorytm transpozycji */ 
      transpozycja(tab, n);

     /* wyświtlamy zawartość tablicy po transpozycji*/

      wyswietl_tab(tab, n); 

      cout << "\n";
    break;
    case 5:
        exit(0);
    break;

    default: cout << "Nie ma takiej opcji w menu \n\n";

}  

    getchar();getchar();
    system("cls");

return 0;
}
}

// funkcje

void wyswietl_tab(float *tab, int n)
{
int i, j;
for( i = 0; i < n; i++)
{
for( j = 0; j < n; j++)
cout << " " << setw( 3 ) <<
(*(tab+i)+j); //tab[i][j];
cout << "\n";
}
}

void transpozycja(float **tab, int n)
{
float zm;
int i, j;

for (i = 0; i < n-1; i++)
for (j = i + 1; j < n; j++)
{
zm = ((tab+i)+j); //zm = tab[i][j];
((tab+i)+j) = ((tab+j)+i); //tab[i][j] = tab[j][i];
((tab+j)+i) = zm; //tab[j][i] = zm;
}
}