Enkoder i dekoder BMP do nowego pliku graficznego

Odpowiedz Nowy wątek
2015-01-25 13:13
0

Cześć,
Na zaliczenie przedmiotu na studiach mam wykonać projekt polegający na stworzenie enkodera i dekodera formatu graficznego BMP do nowego pliku graficzne. Obraz ma być przekształcony 256-stopniowej skali szarości oraz kompresowany za pomocą RLE.
Wykonałem dekoder i enkoder zgodnie ze specyfikacją, niestety wszelkie próby zmiany obrazu kolorowego w skalę szarości nie powiodły się.
Bardzo proszę o pomoc/sugestie co robię nie tak.
Zamieszczam kod enkoder.

#include <stdio.h>      //obsluga plikow
#include <windows.h>
#include <iostream>
#define BITMAP_ID 0x4D42  //format BMP
#define PSM_ID 0x5053    //format BMP

using namespace std;

typedef struct PSMFILEHEADER
{
  short ident;
  int roz_pliku;
  int off_kolor;
  int off_piksel;
} PSMFILEHEADER;

typedef struct PSMINFOHEADER
{
  int roz_nag;
  int szerokosc;
  int wysokosc;
  int kompresja;
  int rozdz_poz;
  int rozdz_pion;
  int kolor;
  int predykator;
} PSMINFOHEADER;

static unsigned char *LoadBmp(char *filename, BITMAPINFOHEADER *bitmapInfoHeader)
{
  FILE        *filePtr;        // wskaznik pliku
  BITMAPFILEHEADER  bitmapFileHeader;    // naglowek pliku
  unsigned char    *bitmapImage;      // bufor obrazu
  int         imageIdx = 0;      // licznik bajtow obrazu
  unsigned char    tempRGB;         // zmienna zamiany skladowych

  // otwiera plik w trybie "read binary"
  filePtr = fopen(filename, "rb");
  if (filePtr == NULL)
    return NULL;

  // wczytuje naglowek pliku BMP
  fread(&bitmapFileHeader, sizeof(BITMAPFILEHEADER), 1, filePtr);

  // wczytuje naglowek obrazu zapisanego w pliku
  fread(bitmapInfoHeader, sizeof(BITMAPINFOHEADER), 1, filePtr);

  // sprawdza czy jest to plik BMP
  if (bitmapFileHeader.bfType != BITMAP_ID)
  {
    fclose(filePtr);
    cout<<"Bledny plik BMP!"<<endl;
    return NULL;
  }
  else
  {
    cout<<"Poprawny plik BMP!"<<endl;
  }

  if (bitmapInfoHeader->biCompression != BI_RGB)
  {
    fclose(filePtr);
    cout<<"Obraz skapresowany!"<<endl;
    return NULL;
  }
  else
  {
    cout<<"Brak kompresji!"<<endl;
  }

  /*if (bitmapInfoHeader->biBitCount != 8)
  {
    fclose(filePtr);
    cout<<"To nie jest obraz 8bit!"<<endl;
    return NULL;
  }
  else
  {
    cout<<"Obraz 8bit!"<<endl;
  }*/

  // ustawia wskaznik pliku na poczatku danych opisujacych obraz
  fseek(filePtr, bitmapFileHeader.bfOffBits, SEEK_SET);

  // przydziela pamiec na bufor obrazu
  bitmapImage = (unsigned char*)malloc(bitmapInfoHeader->biSizeImage);

  // sprawdza, czy pamiec zostala przydzielona
  if (!bitmapImage)
  {
    free(bitmapImage);
    fclose(filePtr);
    cout<<"Pamiec nie przydzielona!"<<endl;
    return NULL;
  }
  else
  {
    cout<<"Pamiec przydzielona!"<<endl;
  }

  // wczytuje dane obrazu
  fread(bitmapImage, 1, bitmapInfoHeader->biSizeImage, filePtr);

  // sprawdza czy operacja powiodla sie
  if (bitmapImage == NULL)
  {
    fclose(filePtr);
    cout<<"Nie wczytano obrazu!"<<endl;
    return NULL;
  }
  else
  {
      cout<<"Wczytano obraz!"<<endl<<endl;
  }

  // zamienia skladowe R i B
  for (imageIdx = 0; imageIdx < (int)bitmapInfoHeader->biSizeImage; imageIdx+=3)
  {
    tempRGB = bitmapImage[imageIdx];
    bitmapImage[imageIdx] = bitmapImage[imageIdx + 2];
    bitmapImage[imageIdx + 2] = tempRGB;
  }

  // zamyka plik i zwraca wskaznik bufora zawierajacego obraz
  fclose(filePtr);
  return bitmapImage;
}

static int WritePSM(char *filename, int width, int height, unsigned char *imageData)
{
  FILE       *filePtr;      // wskaznik pliku
  BITMAPFILEHEADER bitmapFileHeader;  // naglowek pliku BMP
  BITMAPINFOHEADER bitmapInfoHeader;  // naglowek obrazu BMP
  PSMFILEHEADER  PSMFileHeader;    // naglowek pliku PSM
  PSMINFOHEADER  PSMInfoHeader;    // naglowek obrazu PSM
  RGBQUAD     quad;
  int       tryb, imageIdx;   // tryb barwy, indeks obrazu
  unsigned char  tempRGB;       // zmienna zamiany skladowych
  unsigned int  skala_szar;
  // otwiera plik do zapisu w trybie "writing binary"
  filePtr = fopen(filename, "wb");
  if (!filePtr)
    return 0;

  // definiuje naglowek pliku
  PSMFileHeader.roz_pliku = sizeof(PSMFILEHEADER);
  PSMFileHeader.ident = PSM_ID;
  PSMFileHeader.off_kolor = width*abs(height)*3;
  PSMFileHeader.off_piksel = sizeof(PSMFILEHEADER) + sizeof(PSMINFOHEADER);

  // definiuje naglowek PSM
  PSMInfoHeader.roz_nag = sizeof(PSMINFOHEADER);
  PSMInfoHeader.szerokosc = width;
  PSMInfoHeader.wysokosc = height;
  PSMInfoHeader.kompresja = BI_RGB;
  PSMInfoHeader.rozdz_poz = bitmapInfoHeader.biXPelsPerMeter;
  PSMInfoHeader.rozdz_pion = -bitmapInfoHeader.biYPelsPerMeter;
  cout<<"Wybierz czy obraz ma byc kolorowy czy w skali szarosci: "<<endl<<endl;
  cout<<"Obraz kolorowy - 1          Skala szarosci - 0"<<endl;
  cin>>tryb;
  cout<<endl;
  PSMInfoHeader.kolor=tryb;
  cout<<"Obraz: "<<PSMInfoHeader.kolor<<endl;
  int predykator;

  // zapisuje naglowek pliku PSM
  fwrite(&PSMFileHeader, 1, sizeof(PSMFILEHEADER), filePtr);

  // zapisuje naglowek PSM
  fwrite(&PSMInfoHeader, 1, sizeof(PSMINFOHEADER), filePtr);

  if(tryb==1) //obraz kolorowy
  {
  fwrite(imageData, 1, PSMFileHeader.off_kolor, filePtr);
  }
  else // obraz w skali szarosci
  {

    for (imageIdx = 0; imageIdx < (int)bitmapInfoHeader.biSizeImage; imageIdx++)
    {
      tempRGB = (int)(0.229*imageData[imageIdx]+0.587*imageData[imageIdx+1]+0.114*imageData[imageIdx+2]);
      imageData[imageIdx]=tempRGB;
    }
  fwrite(imageData, 1, PSMFileHeader.off_kolor, filePtr);

  }

  // zamyka plik
  fclose(filePtr);
  cout<<endl;
  cout<<"Kodowanie wykonano poprawnie!"<<endl;
  cout<<"Utworzono plik: "<<endl;
  cout<<"Rozmiar pliku: "<<PSMFileHeader.off_kolor<<endl;
  cout<<"Szerokosc obrazu: "<<PSMInfoHeader.szerokosc<<endl;
  cout<<"Wysokosc obrazu: "<<PSMInfoHeader.wysokosc<<endl;
  cout<<"Rozdzielczosc pozioma: "<<PSMInfoHeader.rozdz_poz<<endl;
  cout<<"Rozdzielczosc pionowa: "<<PSMInfoHeader.rozdz_pion<<endl;
  cout<<"Bit/pixel: "<<bitmapInfoHeader.biBitCount<<endl;
  cout<<"Paleta kolorow: "<<bitmapInfoHeader.biClrUsed<<endl;
  cout<<"Obraz: ";
    if(PSMInfoHeader.kolor==1)
      cout<<"Kolorowy"<<endl;
    else
      cout<<"Skala Szarosci"<<endl;

  cout<<"Kompresja: "<<PSMInfoHeader.kompresja<<endl;

  return 1;
}

int main()
{
  // wczytywanie obrazu w formacie BMP
  char *filename = "./obraz.bmp";
  BITMAPINFOHEADER myBitmapInfoHeader;
  unsigned char *bitmapImage;
  bitmapImage = LoadBmp(filename, &myBitmapInfoHeader);

  // zapis obrazu w formacie PSM
  char* filename2 = "./obraz.psm";
  int result, width, height;
  width = (int) myBitmapInfoHeader.biWidth;
  height = (int) myBitmapInfoHeader.biHeight;

  result = WritePSM(filename2, width, height, bitmapImage);

}

Pozdrawiam,
Meniu

edytowany 1x, ostatnio: Meniu, 2015-01-25 14:10

Pozostało 580 znaków

2015-01-25 13:49
0
        skala_szar[i][j] = quad.rgbRed;
        skala_szar[i][j] = quad.rgbGreen;
        skala_szar[i][j] = quad.rgbBlue;

Em, co to ma robić?

Poza tym podziel ten kod sensownie na klasy i nie mieszaj działania z operacjami I/O (tak jak we WritePSM).


edytowany 1x, ostatnio: Patryk27, 2015-01-25 13:50

Pozostało 580 znaków

2015-01-25 13:56
0

To była ostatnia z prób przekazania bitów RGB do tablicy pikseli ale nie wyszło.

Pozostało 580 znaków

2015-01-25 13:59
0

Coś tutaj mi nie pasuje:
(int)(0.229*imageData[imageIdx]+0.587*imageData[imageIdx+1]+0.114*imageData[imageIdx+2])/255

Weźmy jakieś przykładowe dane RGB(200, 200, 200):
(0.229*200 + 0.587*200 + 0.114*200) / 255 = 0.72, a potem to 0.72 jeszcze rzutujesz na inta, nie ma prawa wypalić.


Pozostało 580 znaków

2015-01-25 14:07
1

Wzór na skalę szarości jaki udało mi się ustalić to:
Y= 0,299 R + 0,587 G + 0,114 * B

To dzielenie przez 255 jest nie potrzebne.

Pozostało 580 znaków

2015-01-25 14:09
0

I jak po poprawie?


Pozostało 580 znaków

2015-01-25 14:11
0

Program kompiluje się ale podczas wykonywania programu i wyborem opcji skala szarości - 0 wyskakuje błąd.

Pozostało 580 znaków

2015-01-25 14:14
0

Em, w ogóle to jak Ty to liczysz?
Nie powinieneś w pętli przeskakiwać co trzy?


Pozostało 580 znaków

2015-01-25 14:23
0

Nie wiem. Sugerowałem się kodem c++ zamieszczonym na stronie:
http://www.algorytm.org/przet[...]rosci/skala-szarosci-1-c.html

Pozostało 580 znaków

2015-01-25 14:26
0

To zrób tak:
Wywal cały ten kod i napisz sam, bez korzystania z poradników, tak abyś rozumiał każdą linijkę.
Bo to co robisz w tej pętli nie ma sensu - nie liczysz średniej ważonej dla każdego z pikseli, a każdego ze składników po kolei, przez co wychodzi jakieś byle co.


Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0