mam taki program:

double det(int n, int w, int * WK, double ** A)
{
 int  i,j,k,m, * KK;
 double s;

 if(n == 1)                  // sprawdzamy warunek zakończenia rekurencji

  return A[w][WK[0]];             // macierz 1 x 1, wyznacznik równy elementowi

 else
 {

  KK = new int[n - 1];            // tworzymy dynamiczny wektor kolumn

  s = 0;                   // zerujemy wartość rozwinięcia
  m = 1;                   // początkowy mnożnik

  for(i = 0; i < n; i++)           // pętla obliczająca rozwinięcie
  {

   k = 0;                  // tworzymy wektor kolumn dla rekurencji

   for(j = 0; j < n - 1; j++)        // ma on o 1 kolumnę mniej niż WK
   {
    if(k == i) k++;             // pomijamy bieżącą kolumnę
    KK[j] = WK[k++];            // pozostałe kolumny przenosimy do KK
   }

   s += m * A[w][WK[i]] * det(n - 1,w + 1, KK, A);

   m = -m;                  // kolejny mnożnik

  }

  delete [] KK;                // usuwamy zbędną już tablicę dynamiczną

  return s;                  // ustalamy wartość funkcji

 }
}

chciałbym wiedzieć jak działa ten program. Oczywiście mamy rekurencję i przypadek łatwy to gdy macierz ma wymiar jeden i to mamy w ifie.
Dalej w elsie już nie za bardzo wiem co się dzieje, zatem proszę o pomoc.