kółko i krzyżyk język c

Odpowiedz Nowy wątek
2015-01-19 21:06
0

Witam,
piszę program do gry w kółko i krzyżyk (użytkownik + komputer).
Pierwsza opcja, to losowe ruchy komputera i to udało mi się napisać, ale napotkałem problem z opcją drugą, w której komputer powinien maksymalizować swoje szanse na wygraną.
Przeczytałem teorię o algorytmie minimax, ale nie umiem tego przełożyć na język c w tym konkretnym przypadku :(.
Mój program sprawdza, czy może dostawić trzeci krzyżyk w rzędzie (krzyżyk to komputer), a jeśli nie, to czy może zablokować kółko. Kolejnym krokiem jest wpisywanie krzyżyka w pole środkowe, jeśli pole to jest wolne, ale na tym skończyły się już moje umiejętności.
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc i podpowiedź, jak napisać taki program bez rozpatrywania 9! przypadków.

 #include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "winbgi2.h"
#include <time.h>

void pole_do_gry();
void poziom_latwy();
void poziom_trudny();

void main()
{
  printf("Prosze wybrac poziom\nJesli chcesz, aby komputer wybieral miejsca losowo wpisz \"L\" \nJesli chcesz, aby komputer wybieral miejsce, aby miec jak najwieksza szanse na wygrana wpisz \"T\" \n");
  char poziom;

wybierz_poziom_ponownie:
  scanf("%c",&poziom);
  if (poziom == 'l' || poziom == 'L' || poziom == 't' || poziom == 'T')
  {
    if (poziom == 'l' || poziom == 'L')
    {
      pole_do_gry();
      poziom_latwy();
    }

    else
    {
      pole_do_gry();
      poziom_trudny();
    }
  }

  goto wybierz_poziom_ponownie;

  wait();
}

//Program rysuje planszę do gry.
void pole_do_gry()
{
  graphics(750, 750);
  line(250, 20, 250, 730);
  line(500, 20, 500, 730);
  line(20, 250, 730, 250);
  line(20, 500, 730, 500);

}

//Gra losowa
void poziom_latwy()
{
  char POLE[3][3] = { { '0', '0', '0' }, { '0', '0', '0' }, { '0', '0', '0' } };
  int a, b, x;

  poczatek:
  for (int i = 0; i < 3; i++)
  {
    for (int j = 0; j < 3; j++)
    {
      if (POLE[i][j] == '0')
      {
        x = 0;
        goto dalej;
      }
      else
      {
        x = 1;
      }

    }

  }
dalej:
  if (x == 0)
  {
    wroc:
    printf("Podaj wspolrzedne pola, w ktorym chcesz narysowac kolko");
    wroc_1:
    scanf("%d %d", &a, &b);
    if (a > 3 || b > 3 || a < 1 || b < 1)
    {
      printf("Podaj wspolrzedne a i b z przedzialu <1;3>");
      goto wroc_1;
    }
    if (POLE[a-1][b-1] == 'k' || POLE[a-1][b-1] == 'o')
    {
      printf("To pole jest zajete\n");
      goto wroc;
    }
    else
    {
      circle(a * 250 - 125, b * 250 - 125, 100);
      POLE[a-1][b-1] = 'o';
    }
    for (int i = 0; i<3; i++)
    {
      if (POLE[i][0] == POLE[i][1] && POLE[i][0] == POLE[i][2] && POLE[i][0] != '0')
      {
        goto koniec;
      }
      if (POLE[0][i] == POLE[1][i] && POLE[0][i] == POLE[2][i] && POLE[0][i] != '0')
      {
        goto koniec;
      }
    }
    if (POLE[0][0] == POLE[1][1] && POLE[1][1] == POLE[2][2] && POLE[0][0] != '0')
    {
      goto koniec;
    }
    if (POLE[0][2] == POLE[1][1] && POLE[1][1] == POLE[2][0] && POLE[0][2] != '0')
    {
      goto koniec;
    }

    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
      for (int j = 0; j < 3; j++)
      {
        if (POLE[i][j] == '0')
        {

          goto komp;
        }

      }

    }
    goto koniec;
  komp:
    cofnij:
    srand(time(NULL));
    a = rand() % 3 + 1;
    b = rand() % 3 + 1;
    if (POLE[a-1][b-1] == 'k' || POLE[a-1][b-1] == 'o')
    {

      goto cofnij;
    }
    else
    {
      line((a * 250) - 230, (b * 250) - 230, (a * 250) - 20, (b * 250) - 20);
      line((a * 250) - 20, (b * 250) - 230, (a * 250) - 230, (b * 250) - 20);
      POLE[a-1][b-1] = 'k';
    }

    for (int i = 0; i<3; i++)
    {
      if (POLE[i][0] == POLE[i][1] && POLE[i][0] == POLE[i][2] && POLE[i][0] != '0')
      {
        goto koniec;
      }
      if (POLE[0][i] == POLE[1][i] && POLE[0][i] == POLE[2][i] && POLE[0][i] != '0')
      {
        goto koniec;
      }
    }
    if (POLE[0][0] == POLE[1][1] && POLE[1][1] == POLE[2][2] && POLE[0][0] != '0')
    {
      goto koniec;
    }
    if (POLE[0][2] == POLE[1][1] && POLE[1][1] == POLE[2][0] && POLE[0][2] != '0')
    {
      goto koniec;
    }

  }
  else
  {
    goto koniec;
  }

  goto poczatek;
koniec:;
  printf("KONIEC GRY");
  }

void poziom_trudny()
{
  char POLE[3][3] = { { '0', '0', '0' }, { '0', '0', '0' }, { '0', '0', '0' } };
  int a, b, x;

poczatek:
  for (int i = 0; i < 3; i++)
  {
    for (int j = 0; j < 3; j++)
    {
      if (POLE[i][j] == '0')
      {
        x = 0;
        goto dalej;
      }
      else
      {
        x = 1;
      }

    }

  }
dalej:
  if (x == 0)
  {
  wroc:
    printf("Podaj wspolrzedne pola, w ktorym chcesz narysowac kolko");
  wroc_1:
    scanf("%d %d", &a, &b);
    if (a > 3 || b > 3 || a < 1 || b < 1)
    {
      printf("Podaj wspolrzedne a i b z przedzialu <1;3>");
      goto wroc_1;
    }
    if (POLE[a - 1][b - 1] == 'k' || POLE[a - 1][b - 1] == 'o')
    {
      printf("To pole jest zajete\n");
      goto wroc;
    }
    else
    {
      circle(a * 250 - 125, b * 250 - 125, 100);
      POLE[a - 1][b - 1] = 'o';
    }
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
      if (POLE[i][0] == POLE[i][1] && POLE[i][0] == POLE[i][2] && POLE[i][0] != '0')
      {
        goto koniec;
      }
      if (POLE[0][i] == POLE[1][i] && POLE[0][i] == POLE[2][i] && POLE[0][i] != '0')
      {
        goto koniec;
      }
    }
    if (POLE[0][0] == POLE[1][1] && POLE[1][1] == POLE[2][2] && POLE[0][0] != '0')
    {
      goto koniec;
    }
    if (POLE[0][2] == POLE[1][1] && POLE[1][1] == POLE[2][0] && POLE[0][2] != '0')
    {
      goto koniec;
    }

    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
      for (int j = 0; j < 3; j++)
      {
        if (POLE[i][j] == '0')
        {

          goto komp;
        }

      }

    }
    goto koniec;
  komp:
    //wstawianie krzyzyka z prawej strony jesli sa dwa krzyzyki pod rzad
    for (int j = 1; j < 4; j++)
    {
      if (POLE[1 - 1][j - 1] == 'k' && POLE[2 - 1][j - 1] == 'k' && POLE[3 - 1][j - 1] != 'o')
      {
        line((3 * 250) - 230, (j * 250) - 230, (3 * 250) - 20, (j * 250) - 20);
        line((3 * 250) - 20, (j * 250) - 230, (3 * 250) - 230, (j * 250) - 20);
        POLE[3 - 1][j - 1] = 'k';
        goto koniec;
      }
    }

    //wstawianie krzyzyka z lewej strony jesli sa dwa krzyzyki pod rzad
    for (int j = 1; j < 4; j++)
    {
      if (POLE[2 - 1][j - 1] == 'k' && POLE[3 - 1][j - 1] == 'k'&& POLE[1 - 1][j - 1] != 'o')
      {
        line((1 * 250) - 230, (j * 250) - 230, (1 * 250) - 20, (j * 250) - 20);
        line((1 * 250) - 20, (j * 250) - 230, (1 * 250) - 230, (j * 250) - 20);
        POLE[1 - 1][j - 1] = 'k';
        goto koniec;
      }
    }

    //wstawianie krzyzyka na dole jesli sa dwa krzyzyki jedno nad drugim
    for (int j = 1; j < 4; j++)
    {
      if (POLE[j - 1][1 - 1] == 'k' && POLE[j - 1][2 - 1] == 'k'&& POLE[j - 1][3 - 1] != 'o')
      {
        line((j * 250) - 230, (3 * 250) - 230, (j * 250) - 20, (3 * 250) - 20);
        line((j * 250) - 20, (3 * 250) - 230, (j * 250) - 230, (3 * 250) - 20);
        POLE[j - 1][3 - 1] = 'k';
        goto koniec;
      }
    }

    //wstawianie krzyzyka na gorze jesli sa dwa krzyzyki jedno nad drugim
    for (int j = 1; j < 4; j++)
    {
      if (POLE[j - 1][2 - 1] == 'k' && POLE[j - 1][3 - 1] == 'k'&& POLE[j - 1][1 - 1] != 'o')
      {
        line((j * 250) - 230, (1 * 250) - 230, (j * 250) - 20, (1 * 250) - 20);
        line((j * 250) - 20, (1 * 250) - 230, (j * 250) - 230, (1 * 250) - 20);
        POLE[j - 1][1 - 1] = 'k';
        goto koniec;
      }
    }
    //wstawianie krzyzyka jesli sa dwa krzyzyki po bokach
    for (int j = 1; j < 4; j++)
    {
      if (POLE[1 - 1][j - 1] == 'k' && POLE[3 - 1][j - 1] == 'k'&& POLE[2 - 1][j - 1] != 'o')
      {
        line((2 * 250) - 230, (j * 250) - 230, (2 * 250) - 20, (j * 250) - 20);
        line((2 * 250) - 20, (j * 250) - 230, (2 * 250) - 230, (j * 250) - 20);
        POLE[2 - 1][j - 1] = 'k';
        goto koniec;
      }
    }
    //wstawianie krzyzyka po srodku jesli jest jeden krzyzyk na dole a drugi na gorze
    for (int j = 1; j < 4; j++)
    {
      if (POLE[j - 1][1 - 1] == 'k' && POLE[j - 1][3 - 1] == 'k' && POLE[j - 1][2 - 1] != 'o')
      {
        line((j * 250) - 230, (2 * 250) - 230, (j * 250) - 20, (2 * 250) - 20);
        line((j * 250) - 20, (2 * 250) - 230, (j * 250) - 230, (2 * 250) - 20);
        POLE[j - 1][2 - 1] = 'k';
        goto koniec;
      }
    }

    //wstawianie jesli na przekatnej sa dwa krzyzyki pod rzad
    if (POLE[1 - 1][1 - 1] == 'k' && POLE[2 - 1][2 - 1] == 'k' && POLE[3 - 1][3 - 1] != 'o')
    {
      line((3 * 250) - 230, (3 * 250) - 230, (3 * 250) - 20, (3 * 250) - 20);
      line((3 * 250) - 20, (3 * 250) - 230, (3 * 250) - 230, (3 * 250) - 20);
      POLE[3 - 1][3 - 1] = 'k';
      goto koniec;
    }

    if (POLE[2 - 1][2 - 1] == 'k' && POLE[3 - 1][3 - 1] == 'k' && POLE[1 - 1][1 - 1] != 'o')
    {
      line((1 * 250) - 230, (1 * 250) - 230, (1 * 250) - 20, (1 * 250) - 20);
      line((1 * 250) - 20, (1 * 250) - 230, (1 * 250) - 230, (1 * 250) - 20);
      POLE[1 - 1][1 - 1] = 'k';
      goto koniec;
    }

    if (POLE[3 - 1][1 - 1] == 'k' && POLE[2 - 1][2 - 1] == 'k' && POLE[1 - 1][3 - 1] != 'o')
    {
      line((1 * 250) - 230, (3 * 250) - 230, (1 * 250) - 20, (3 * 250) - 20);
      line((1 * 250) - 20, (3 * 250) - 230, (1 * 250) - 230, (3 * 250) - 20);
      POLE[1 - 1][3 - 1] = 'k';
      goto koniec;
    }

    if (POLE[1 - 1][3 - 1] == 'k' && POLE[2 - 1][2 - 1] == 'k' && POLE[3 - 1][1 - 1] != 'o')
    {
      line((3 * 250) - 230, (1 * 250) - 230, (3 * 250) - 20, (1 * 250) - 20);
      line((3 * 250) - 20, (1 * 250) - 230, (3 * 250) - 230, (1 * 250) - 20);
      POLE[3 - 1][1 - 1] = 'k';
      goto koniec;
    }
    //wstawianie krzyzyka z prawej strony jesli sa dwa kolka pod rzad
    for (int j = 1; j < 4; j++)
    {
      if (POLE[1 - 1][j - 1] == 'o' && POLE[2 - 1][j - 1] == 'o' && POLE[3 - 1][j - 1] != 'k')
      {
        line((3 * 250) - 230, (j * 250) - 230, (3 * 250) - 20, (j * 250) - 20);
        line((3 * 250) - 20, (j * 250) - 230, (3 * 250) - 230, (j * 250) - 20);
        POLE[3 - 1][j - 1] = 'k';
        goto poczatek;
      }
    }

    //wstawianie krzyzyka z lewej strony jesli sa dwa kolka pod rzad
    for (int j = 1; j < 4; j++)
    {
      if (POLE[2 - 1][j - 1] == 'o' && POLE[3 - 1][j - 1] == 'o' && POLE[1 - 1][j - 1] != 'k')
      {
        line((1 * 250) - 230, (j * 250) - 230, (1 * 250) - 20, (j * 250) - 20);
        line((1 * 250) - 20, (j * 250) - 230, (1 * 250) - 230, (j * 250) - 20);
        POLE[1 - 1][j - 1] = 'k';
        goto poczatek;
      }
    }

    //wstawianie krzyzyka na dole jesli sa dwa kolka jedno nad drugim
    for (int j = 1; j < 4; j++)
    {
      if (POLE[j - 1][1 - 1] == 'o' && POLE[j - 1][2 - 1] == 'o' && POLE[j - 1][3 - 1] != 'k')
      {
        line((j * 250) - 230, (3 * 250) - 230, (j * 250) - 20, (3 * 250) - 20);
        line((j * 250) - 20, (3 * 250) - 230, (j * 250) - 230, (3 * 250) - 20);
        POLE[j - 1][3 - 1] = 'k';
        goto poczatek;
      }
    }

    //wstawianie krzyzyka na gorze jesli sa dwa kolka jedno nad drugim
    for (int j = 1; j < 4; j++)
    {
      if (POLE[j - 1][2 - 1] == 'o' && POLE[j - 1][3 - 1] == 'o' && POLE[j - 1][1 - 1] != 'k')
      {
        line((j * 250) - 230, (1 * 250) - 230, (j * 250) - 20, (1 * 250) - 20);
        line((j * 250) - 20, (1 * 250) - 230, (j * 250) - 230, (1 * 250) - 20);
        POLE[j - 1][1 - 1] = 'k';
        goto poczatek;
      }
    }
    //wstawianie krzyzyka jesli sa dwa kolka po bokach
    for (int j = 1; j < 4; j++)
    {
      if (POLE[1 - 1][j - 1] == 'o' && POLE[3 - 1][j - 1] == 'o' && POLE[2 - 1][j - 1] != 'k')
      {
        line((2 * 250) - 230, (j * 250) - 230, (2 * 250) - 20, (j * 250) - 20);
        line((2 * 250) - 20, (j * 250) - 230, (2 * 250) - 230, (j * 250) - 20);
        POLE[2 - 1][j - 1] = 'k';
        goto poczatek;
      }
    }
    //wstawianie krzyzyka po srodku jesli jest jedno kolko na dole a drugie na gorze
    for (int j = 1; j < 4; j++)
    {
      if (POLE[j - 1][1 - 1] == 'o' && POLE[j - 1][3 - 1] == 'o' && POLE[j - 1][2 - 1] != 'k')
      {
        line((j * 250) - 230, (2 * 250) - 230, (j * 250) - 20, (2 * 250) - 20);
        line((j * 250) - 20, (2 * 250) - 230, (j * 250) - 230, (2 * 250) - 20);
        POLE[j - 1][2 - 1] = 'k';
        goto poczatek;
      }
    }

    //wstawianie jesli na przekatnej sa dwa kolka pod rzad
    if (POLE[1 - 1][1 - 1] == 'o' && POLE[2 - 1][2 - 1] == 'o' && POLE[3 - 1][3 - 1] != 'k')
    {
      line((3 * 250) - 230, (3 * 250) - 230, (3 * 250) - 20, (3 * 250) - 20);
      line((3 * 250) - 20, (3 * 250) - 230, (3 * 250) - 230, (3 * 250) - 20);
      POLE[3 - 1][3 - 1] = 'k';
      goto poczatek;
    }

    if (POLE[2 - 1][2 - 1] == 'o' && POLE[3 - 1][3 - 1] == 'o' && POLE[1 - 1][1 - 1] != 'k')
    {
      line((1 * 250) - 230, (1 * 250) - 230, (1 * 250) - 20, (1 * 250) - 20);
      line((1 * 250) - 20, (1 * 250) - 230, (1 * 250) - 230, (1 * 250) - 20);
      POLE[1 - 1][1 - 1] = 'k';
      goto poczatek;
    }

    if (POLE[3 - 1][1 - 1] == 'o' && POLE[2 - 1][2 - 1] == 'o' && POLE[1 - 1][3 - 1] != 'k')
    {
      line((1 * 250) - 230, (3 * 250) - 230, (1 * 250) - 20, (3 * 250) - 20);
      line((1 * 250) - 20, (3 * 250) - 230, (1 * 250) - 230, (3 * 250) - 20);
      POLE[1 - 1][3 - 1] = 'k';
      goto poczatek;
    }

    if (POLE[1 - 1][3 - 1] == 'o' && POLE[2 - 1][2 - 1] == 'o' && POLE[3 - 1][1 - 1] != 'k')
    {
      line((3 * 250) - 230, (1 * 250) - 230, (3 * 250) - 20, (1 * 250) - 20);
      line((3 * 250) - 20, (1 * 250) - 230, (3 * 250) - 230, (1 * 250) - 20);
      POLE[3 - 1][1 - 1] = 'k';
      goto poczatek;
    }
    //wstawianie krzyzyka w srodek jestli jest wolny
    if (POLE[1][1] != 'k' && POLE[1][1] != 'o')
    {
      line((2 * 250) - 230, (2 * 250) - 230, (2 * 250) - 20, (2 * 250) - 20);
      line((2 * 250) - 20, (2 * 250) - 230, (2 * 250) - 230, (2 * 250) - 20);
      POLE[1][1] = 'k';
      goto poczatek;
    }

    //wybor losowo miejsca, gdy nie jest spelniony zaden z warunkow algorytmow
  cofnij:
    srand(time(NULL));
    a = rand() % 3 + 1;
    b = rand() % 3 + 1;
    if (POLE[a - 1][b - 1] == 'k' || POLE[a - 1][b - 1] == 'o')
    {

      goto cofnij;
    }
    else
    {
      line((a * 250) - 230, (b * 250) - 230, (a * 250) - 20, (b * 250) - 20);
      line((a * 250) - 20, (b * 250) - 230, (a * 250) - 230, (b * 250) - 20);
      POLE[a - 1][b - 1] = 'k';
    }

    // sprawdzenie czy ktos wygral
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
      if (POLE[i][0] == POLE[i][1] && POLE[i][0] == POLE[i][2] && POLE[i][0] != '0')
      {
        goto koniec;
      }
      if (POLE[0][i] == POLE[1][i] && POLE[0][i] == POLE[2][i] && POLE[0][i] != '0')
      {
        goto koniec;
      }
    }
    if (POLE[0][0] == POLE[1][1] && POLE[1][1] == POLE[2][2] && POLE[0][0] != '0')
    {
      goto koniec;
    }
    if (POLE[0][2] == POLE[1][1] && POLE[1][1] == POLE[2][0] && POLE[0][2] != '0')
    {
      goto koniec;
    }

  }
  else
  {
    goto koniec;
  }

  goto poczatek;
koniec:;
  printf("KONIEC GRY");
}

Pozostało 580 znaków

2015-01-19 21:18
1
 1. Wywal to wszystko
 2. Poczytaj o tym - http://4programmers.net/Forum/1101404
 3. Poczytaj o zasadzie DRY
 4. Poczytaj o funkcjach
 5. Zrób całość na funkcjach i pętlach bez użycia goto.

Przy takim podejściu nie będziesz mieć problemów z takimi drobiazgami.


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0