Naruszenie Ochrony Pamięci w klasie

0

Witam, muszę zrobić tablicę asocjacyjną bez używania standardowych kontenerów, z rozróżnianiem wielkości liter, i bez rozróżniania. Oczywiście kod nie może się duplikować, więc zastosowałem hierarchię klas, lecz wyrzuca mi błąd w terminalu o Naruszeniu Ochrony Pamięci i niestety nie potrafię go rozwiązać, proszę o jakieś porady. :)


#include <iostream>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

using namespace std;

struct node
{
    node *next;
    char *key;
    int val;

    node (const char *k):next (NULL)
    {
        key = new char[strlen (k) + 1];
        strcpy (key, k);
    };

    node (const node & s):next (NULL)
    {
        if (s.key == NULL)
            key = NULL;
        else
        {
            key = new char[strlen (s.key) + 1];
            strcpy (key, s.key);
        }

        val=s.val;
    };

    ~node ()
    {
        delete[]key;
    }

    private:

        node & operator= (const node &);
};

class assocTabNKS;

class assocTabKS
{
    private:
        node *head;

    protected:   
        void clear ();
        node *find (const char *key) const;
        void insert (const char *key, int value);
        void swap (assocTabKS & l);

    public:

        assocTabKS ();
        assocTabKS (const assocTabKS & l);
        assocTabKS & operator= (const assocTabKS & l);
        ~assocTabKS ();
        int &operator[] (const char *);

        friend ostream & operator<< (ostream & out, assocTabKS & l)
        {
            node * c = l.head;
            while (c)
            {
                out << c->val << " ";
                c = c->next;
            };

            return out;
        };
};

class assocTabNKS : public assocTabKS
{
    private:

    protected:   

        node *find (const char *k) const;
        void insert (const char *k, int value);

    public:

        assocTabNKS ();
        assocTabNKS (const assocTabNKS & l);
        assocTabNKS & operator= (const assocTabNKS & l);

        int &operator[] (const char *k);

        friend ostream & operator<< (ostream & stream, assocTabNKS & l)
        {

        };
};

assocTabKS::assocTabKS ()
{
    head = NULL;
}

assocTabKS::assocTabKS (const assocTabKS & l)
{
    node *src, **dst;
    head = NULL;
    src = l.head;
    dst = &head;

    try
    {
        while (src)
        {
            *dst = new node (*src);
            src = src->next;
            dst = &((*dst)->next);
        }
    }
    catch (...)
    {
        clear ();
        throw;
    };
}

assocTabKS::~assocTabKS ()
{
    clear ();
}

assocTabKS & assocTabKS::operator= (const assocTabKS & l)
{
    if (&l == this)
        return *this;

    node *src, **dst;
    head = NULL;
    src = l.head;
    dst = &head;

    try
    {
        while (src)
        {
            *dst = new node (*src);
            src = src->next;
            dst = &((*dst)->next);
        }
    }
    catch (...)
    {
        clear ();
        throw;
    };

    return *this;
}

void assocTabKS::clear ()
{
    while (head)
    {
        node *t = head->next;
        delete head;
        head = t;
    }
}

void assocTabKS::insert (const char *key, int value)
{
    node *nowy = new node (key);
    nowy->next = head;
    head = nowy;
    head->val = value;
}

void assocTabKS::swap (assocTabKS & l)
{
    node *t = head;
    head = l.head;
    l.head = t;
}

node * assocTabKS::find (const char *key) const
{
    node * c = head;
    while (c)
    {
        if (!strcmp (c->key, key))
            return c;
        c = c->next;
    };
    return NULL;
}

int & assocTabKS::operator[] (const char *key)
{
    node *c = find (key);

    if (!c)
    {
        insert (key, 0);
        c = head;
    };

    return c->val;
}

assocTabNKS::assocTabNKS ():assocTabKS ()
{
};

void assocTabNKS::insert (const char *k, int value)
{
    char *key = new char[strlen (k) + 1];
    char zn;
    int i = 0;

    while(*(k+i))
    {
        zn = *(k+i);
        zn = (char)tolower(zn);
        *(key+i) = zn;
        i++;
    }
    *(key+i) = '\0';

    assocTabKS::insert(key, value);

    delete [] key;
}

node * assocTabNKS::find (const char *k) const
{
    char *key = new char[strlen (k) + 1];
    char zn;
    int i = 0;

    while(*(k+i))
    {
        zn = *(k+i);
        zn = (char)tolower(zn);
        *(key+i) = zn;
        i++;
    }
    *(key+i) = '\0';

    return assocTabKS::find(key);
}

int & assocTabNKS::operator[] (const char *k)
{
    char *key = new char[strlen (k) + 1];
    char zn;
    int i = 0;

    while(*(k+i))
    {
        zn = *(k+i);
        zn = (char)tolower(zn);
        *(key+i) = zn;
        i++;
    }
    *(key+i) = '\0';

    return assocTabNKS::operator[](key);

    delete [] key;

}

int main ()
{
    assocTabKS tab1;
    tab1["ola"] = 5;
    tab1["ala"] = 10;
    cout << tab1["ala"]<<" "<<tab1["ola"]<<" "<<tab1["Ola"]<< endl;
    cout<<"-------"<<endl;
    assocTabNKS tab2;
    tab2["ola"] = 5;
    tab2["ala"] = 10;
    cout << tab1["ala"]<<" "<<tab1["ola"]<<" "<<tab1["Ola"]<< endl;
    tab2["Darek"] = 5; <-----------------------------------------------------------miejsce wystąpienia błędu.
    cout << tab1["ala"]<<" "<<tab1["ola"]<<" "<<tab1["Ola"]<< endl;
}
2

Uruchom to pod debugerem i zobacz gdzie się sypie. Nikt tego za ciebie nie zrobi.

1
 1. Zapoznaj się czemu nie należy używać i++ - http://4programmers.net/Forum/1101404
 2. Zapoznaj się z zasadą DRY
 3. Zapisz to samo w 1/4 wierszy np:
  char *smalldup(const char *key)
  {
  char *tmpkey=strdup(key);
  for(char *p=tmpkey;*p;++p) *p=tolower(*p);
  return tmpkey;
  }
  size_t &assocTabNKS::operator[] (const char *key)
  {
  char *tmpkey=smalldup(key);
  size_t &ret=assocTabNKS::operator[](small_key(key));
  free(tmpkey); // można delete[] jeżeli przepiszesz strdup()
  return ret;
  }
 4. W trakcie przepisywania na 100% znajdziesz błąd
0

Część kodu (KS) jest od naszego prowadzącego, więc stąd i++, ale dziękuję za tą wskazówkę i postaram się teraz pisać zgodnie z Twoimi poradami. Co do 3 pkt to nadal niestety nie udało mi się odnaleźć tego błędu.

1

I nie dasz rady tego zrobić dopóki nie zajdzie jedno z 4-ch:

 1. Staniesz się średniozaawansowanym - w sekundę zobaczysz gdzie jest ptroblem
 2. Wykorzystasz punkt 3. poprzedniego postu - program się skróci do kilkudziesięciu wierszy i też zobaczysz problem
 3. Wykorzystasz poradę od @Shalom http://4programmers.net/Forum/1104382
 4. Ktoś zlituje się nad nierobem i poda gdzie jest błąd
0

Skorzystałem jednak z 3pkt, i zacząłem szukać błędu w moim kodzie i znalazłem go w [], także dziękuję za cenne wskazówki od Was. :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0