Jak można stworzyć listę inwerysjną? Mam bazę w c++ , 11 kolumn wraz z ID i nie bardzo wiem jak utworzyć dla każdej ową listę.

Mam coś takiego, tylko że za nic nie wiem jak mam to wypełnić.. które dane z rekordów mam gdzie wczytywać?

   struct Pole
  {
   int nr_pola;
   string wartosc;
   int waga;
   vector<int>lista ; 
  };

  vector<Pole>Dane;