Witam serdecznie. Chcę stworzyć program w którym będę mógł dokonać efektu rozmycia (BLUR) na danym pliku BMP. Nie wiem czy idę dobrym tropem, ale po stworzeniu następującego kodu wyrzuca błąd: Unhandled exception at 0x3D18263C in Blur_BMP_CPU.exe: 0xC0000005: Access violation (parameters: 0x00000008).

Dodam że jestem początkujący a efekt moich działań jest oparty na wiedzy pozyskanej z innych stron w których były pokazane pewne rozwiązania dotyczące bitmap.

#include <iostream>
#include <cstdio>  
#include <windows.h> 

using namespace std;

BITMAPFILEHEADER BMPH;
BITMAPINFOHEADER BMPINFOH;

// Wczytywanie nagłówka pliku
int ReadFileHeader()
{
  char *filename = "birds.bmp";
  FILE *input = fopen(filename, "rb+"); 

  if (input == NULL)
  {
    cout << "Plik nie zostal otwarty" << endl;
    exit(0);
  }
  cout << "Plik zostal otwarty pomyslnie" << endl;

  if (fread(&BMPH, sizeof(BITMAPFILEHEADER), 1, input) != 1) { 
    cout << " Blad w odczycie naglowka bmp" << endl;
    return -1;
  }

  if (fread(&BMPINFOH, sizeof(BITMAPINFOHEADER), 1, input) != 1) {
    cout << " Blad w odczycie informacji o zdjeciu" << endl;
    return -1;
  }
  fclose(input);

  return 1;
}

int Read_RGB_Array(unsigned char buffer[])
{
  unsigned long int n = BMPINFOH.biWidth*BMPINFOH.biHeight * 3; 
  char *filename = "birds.bmp";
  FILE *input = fopen(filename, "rb+");

  fseek(input, BMPH.bfOffBits, SEEK_SET); /

  for (int i = 0; i<n; i++) {
    buffer[i] = fgetc(input); 
  }

  fclose(input);
  return 1;
}

int main(){
  unsigned char tab[10];   <------- 
  ReadFileHeader();
  Read_RGB_Array(tab);   <------- Nie za bardzo wiem jak to przerobić by wielkość tablicy zgadzała się z ilością znaków wpisanych do 
                            tablicy buffer w funkcji Read_RGB_Array.
  system("pause");
}