[ANSI C] Stos - dodawanie i zdejmowanie elementu, wyświetlanie stosu

0

Witam, mam za zadanie napisać strukturę ze stosem oraz funkcje obsługujące go czyli pop (zdjęcie elementu ze stosu) oraz push ( umieszczenie elementu na stosie). Przejrzałem pokaźną liczbę materiałów, jednak mam wrażenie, że to jeden z najgorzej dla kogoś początkującego wytłumaczonych tematów w tym języku. Albo też tylko ja nie rozumiem tego : P Po próbnych wywołaniach, teoretycznie wszystko się kompiluje, funkcje nie powodują przy używaniu błędów ale np po użyciu push, dodaje sobie elementy, jednak zarówno pop jak i print nie widzą efektu i wybijają, że stos jest pusty :c
Reasumując, gdyby ktoś mógł poprawić te funkcje i wyjaśnić łopatologicznie co co robi i dlaczego będę niezmiernie wdzięczny.

Na początek jak wygląda u mnie struktura dla stosu:

typedef struct wezel{
  int liczba;
  struct wezel *nast;
}wezel; 

No i funkcje:

 /*funkcja umieszczająca element na szczycie stosu*/
wezel *push(wezel *stos, int element){
  wezel* biezacy;
  if((biezacy=(wezel*)malloc(sizeof(wezel)))==NULL)
  return stos;
  else{
    biezacy->liczba=element;
    biezacy->nast=stos;
    stos=biezacy;
  }
  return stos;
}
/*funkcja zdejmująca element ze szczytu stosu*/
wezel *pop(wezel *stos,int element){
wezel *tmp;
if(stos!=NULL){
tmp=stos;
element=tmp->liczba;
stos=tmp->nast;
free(tmp);
return stos;
}
else{
fprintf(stderr,"Błąd brak danych\n");
return stos ;}
}

Oraz wyświetlanie stosu:


/*funkcja drukująca na stdout cały stos- wstawiam na wszelki wypadek, bo może tu jest problem*/
void print(wezel *stos){
  if(stos==NULL)
  printf("Brak elementów\n");
  else
    do{
      printf("%5d\n",stos->liczba);
      stos=stos->nast;
    }while (stos!=NULL);

}

Bonusowo załączam jak wyglądają u mnie wywołania tych funkcji w mainie:


print(stos);
push(stos,element);
pop(stos,element);

Pozdrawiam, draggie.

1

Tak na pierwszy rzut oka jest ok, ale chyba widzisz że NIGDZIE nie korzystasz z wartości zwracanej przez push i pop? No bo zrobiłeś push, zmienił ci się "wierzchołek stosu" a ty w main() cały czas masz stary wierzchołek. Albo robisz:

stos = push(stos, element);
stos = pop(stos, element);

Albo, co bardziej sensowne, szczególnie dla pop(), bo warto byłoby żeby pop zwracało zdjetą wartość!, przekazujesz do tych funkcji wskaźnik do wskaźnika na wierzchołek stosu. W ten sposób mozesz zmienic wierzchołek z wnętrza funkcji :)

0

Jesteś pierwszą osobą, która dała mi odpowiedź w sposób przyswajalny : D Jeszcze jakbyś mi tak pokazał jak to się robi z tymi wskaźnikami do wskaźnika, bo o ile teorię znam to w praktyce nigdy ich nie użyłem i nie wiem jak to zrobić. Bo po zmianie tych dwóch linijek, program wciąż nie działa jak powinien.

Napiszę szerzej bo dzieją się rzeczy, których nie rozumiem. Przy wywołaniu push i podaniu danych wszystko jest pozornie okej, ale gdy chcę wyświetlić stos otrzymuję liczbowo adres komórki pamięci, kiedy użyję pop i znowu dodam element to już mogę go wyświetlić, jednak dodać mogę tylko jeden element.

2

Kontenery to niezłe miejsce na metaprogramowanie, chociaż osobiście nie lubię void*magic http://ideone.com/xM8EdP
program:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

#define DEF_LinkedList(T) \ 
  typedef struct _LinkedList##T{ \
    T value; \
    struct _LinkedList##T *next; \
  } LinkedList##T; \
  LinkedList##T *LinkedList##T##_New(const T *value){ \
    LinkedList##T *result = calloc(0, sizeof(LinkedList##T)); \
    memcpy(&result->value, value, sizeof(T)); \
    return result; \
  } \
  void LinkedList##T##_Free(LinkedList##T *list) { \
    LinkedList##T *prev; \
    while(prev = list){ \
      list = list->next; \
      free(prev); \
    } \
    free(list); \
  } \
  LinkedList##T *LinkedList##T##_Top(LinkedList##T *list){ \
    if(!list) return NULL; \
    while(list->next) list = list->next; \
    return list; \
  }\
  int LinkedList##T##_Push(LinkedList##T *list, const T *value){ \
    if(list == NULL) return LinkedList##T##_New(value); \
    LinkedList##T *top = LinkedList##T##_Top(list); \
    top->next = LinkedList##T##_New(value); \
    return list; \
  } \
  void LinkedList##T##_ForEach(const LinkedList##T *list, void(*op)(const T *)){ \
    while(list){ \
      op(&list->value); \
      list = list->next; \
    } \
  }

typedef int Int;
DEF_LinkedList(Int);

void printOp(const int *v){
  printf("%i", *v);
}

int main(void) {
  LinkedListInt *list;
  int i;
  for(i = 0; i <= 10; ++i)
    list = LinkedListInt_Push(list, &i);

  LinkedListInt_ForEach(list, printOp);

  LinkedListInt_Free(list);
  return 0;
}

stdout:012345678910

0
void push(wezel** stos, int element){
  wezel* biezacy;
  if((biezacy=(wezel*)malloc(sizeof(wezel)))==NULL)
  return;
  else{
    biezacy->liczba=element;
    biezacy->nast=*stos;
    *stos=biezacy;
  }
}

Ale w main oczywiście musisz mieć ręcznie utworzony 1 element stosu lub przynajmniej:

wezel* lista = NULL;
0

Analogicznie przerobiłem funkcję pop

 void pop(wezel **stos,int element){
wezel *tmp;
if(stos!=NULL){
tmp=*stos;
element=tmp->liczba;
*stos=tmp->nast;
free(tmp);
return ;
}
else{
fprintf(stderr,"Błąd brak danych\n");
return ;}
}

Jednak zarówno przed przerobieniem funkcji jak i po efekt jest wciąż ten sam, nie wiem jak przetworzyć na ten wskaźnik do wskaźnika funkcję wyświetlającą, może to ona jest błędna ? Wciąż po dodaniu elementu wyświetla adres pamięci, nie mogę też dalej dodać więcej niż jednego elementu bez użycia funkcji pop : C

0

Wstawiam cały kod, może lepiej będzie Ci pokazać co jest nie tak.

 #include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct wezel{
  int liczba;
  struct wezel *nast;
}wezel;

/*funkcja umieszczająca element na szczycie stosu*/
void push(wezel **stos, int element){
  wezel* biezacy; /*tymczasowa komorka*/
  if((biezacy=(wezel*)malloc(sizeof(wezel)))==NULL)/*gdyby stos był pusty*/
  return ;
  else{
    biezacy->liczba=element;  /*przypisanie do komorki stosu pobranej wartosci*/
    biezacy->nast=*stos;    /*przypisanie aktualnej informacji do stosu*/
    *stos=biezacy;         
  }
}

/*funkcja zdejmująca element ze szczytu stosu*/
void pop(wezel **stos,int element){
wezel *tmp;
if(stos!=NULL){
tmp=*stos;
element=tmp->liczba;
*stos=tmp->nast;
free(tmp);
return ;
}
else{
fprintf(stderr,"Błąd brak danych\n");
return ;}
}

/*funkcja drukująca na stdout cały stos*/
void print(wezel *stos){
  if(stos==NULL)
  printf("Brak elementów\n");
  else
    do{
      printf("%5d\n",stos->liczba);
      stos=stos->nast;
    }while (stos!=NULL);

}
/*pomocnicza funkcja sprawdzająca czy stos nie jest pusty*/

void empty(wezel *stos){
  if(stos==NULL)
  printf("Stos pusty\n");
  else
  printf("Stos nie jest pusty\n");
}

int main(){
  wezel *stos=NULL;
  char wybor=0;
  int element=0;
  printf("Kalkulator RPN\nDostepne funkcje:\n");
  printf("1  2  3  #  q\n4  5  6  $\n7  8  9  &\n0      ?\n");
  do{
  printf("~");
  scanf("%s",&wybor);
  switch(wybor){
    case '?':
      print(stos);
      break;
    case 'l':
      printf("Podaj liczbę:");
      scanf ("%d",&element);
      push(&stos,element);
      break;
    case '#':
      pop(&stos,element);
      break;
    case 'e':
      empty(stos);
      break;
    default:
      fprintf(stderr,"Błąd, zły wybór\n");
      break;
  }
}
while(wybor!='q');
}
2

OMG chłopie, zrobiłeś taki błąd że bez debugera to bym nigdy nie zobaczył.

scanf("%s",&wybor);

Tu masz błąd. Otóż nie bierzesz pod uwagę że wczytanie C-stringa jest zakańczane 0 żeby było wiadomo gdzie ten string się kończy. A że masz miejsce tylko na 1 chara to to 0 zostanie wpisane w kawałek pamięci OBOK twojego chara. Czyli na przykład tam gdzie mamy wierzchołek stosu :D Quick fix to dać

char wybor[2];

a w switchu i while dać wybor[0].

Ale generalnie C/C++ to są języki gdzie trzeba rozumieć co sie robi, szczególnie jak sie ma wskaźniki gdzieś. Na przyszłość polecam debugger, bo bez niego może być trudno ;)

2
draggie13 napisał(a):
...
if((biezacy=(wezel*)malloc(sizeof(wezel)))==NULL)/*gdyby stos był pusty*/
...

Jakiś sabotażysta ci ten komentarz wsadził?

Przeróbka na szybko:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct node_ node;
struct node_
 {
  int value;
  node *next;
 };
typedef struct stack_ stack;
struct stack_
 {
  node *head;
 };

void push(stack *s,int value)
 {
  node *tmp=(node*)malloc(sizeof(node));
  if(!tmp) exit(fprintf(stderr,"brak pamieci"));
  tmp->value=value;
  tmp->next=s->head;
  s->head=tmp;
 }

int pop(stack *s)
 {
  node *tmp=s->head;
  if(!tmp) exit(fprintf(stderr,"pobranie z pustego stosu"));
  s->head=tmp->next;
  int value=tmp->value;
  free(tmp);
  return value;
 }

void print(stack *s)
 {
  for(node *i=s->head;i;i=i->next) printf("%d\n",i->value);
 }

int empty(stack *s)
 {
  return !(s->head);
 }

int main()
 {
  stack S={NULL};
  int what=0,value;
  for(;;)
   {
   printf("kalkulator>");
   scanf("%c",&what);
   switch(what)
    {
     case '?':
      if(empty(&S)) printf("Stos pusty\n\n"); 
      else print(&S);
     break;
     case '<':
      scanf(" %d",&value);
      push(&S,value);
      printf("Wrzucono %d\n\n",value);
     break;
     case '>':
      if(empty(&S)) printf("Stos pusty\n\n"); 
      else printf("Pobrano %d\n\n",pop(&S));
     break;
     case '!': 
      return 0;
     default:
      printf("Brak wybranej opcji, dostepne\n");
      printf("? - pokaz stos\n");
      printf("< # - wrzuc liczbe #\n");
      printf("> - zdemij liczbe\n");
      printf("! - koniec programu\n\n");
     break;
    }
   while(getchar()!='\n') {}
   }
 }
0
scanf("%c",&what);

Z tym to bym uważał, bo to trochę zależne od środowiska i od tego jak odpalasz ;) Zauważ że w interaktywnej konsoli wciskasz "enter" i ci ten znak nowej linii zostanie w buforze, w efekcie może cię nie zapytać np. o liczbę do wpisania ;)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0