C++ Builder 6 + delete

Odpowiedz Nowy wątek
2015-01-13 16:39
0

Witam, jestem nowy w Builderze. Chciałem stworzyć po raz pierwszy program, który będzie wykorzystywał dynamiczne alokowanie pamięci.


//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "okno.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent *Owner)
  : TForm(Owner)
{
  enableMenu();
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::enableMenu()
{
  startButton = new TButton(this);
  startButton->Parent = this;
  startButton->OnClick = disableMenu;
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::disableMenu(TObject *sender)
{
  delete startButton;
}
//--------------------------------------------

Kompilować się kompiluje, ale gdy naciskam guzik startButton, to wyskakuje mi MsgBox z napisem:
Project xxx raised exception class EAccessViolation with message 'Access violation at address xxx in module 'rtl60.bpl'. Read of address xxx'. Process stopped. Use Step or Run to continue.

Gdy kliknę OK na tym MsgBoxie, wejdę w zakładkę Run>Run, to wyskakuje jeszcze jeden MsgBox:
Access violation at address xxx in module 'rtl60.bpl'. Read of address xxx.

Po czym program dalej kontynuuje swoje wykonywanie. Irytujące są te błędy. Jak się ich pozbyć?

Pozostało 580 znaków

2015-01-13 17:04
0

Nie możesz usunąć przycisku w odpowiedź na jego kliknięcie.
Schowaj go poprzez Visible=false; zaś usuń później, np w timerze.


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

2015-01-14 19:12
Mały Krawiec
0

Dzięki za pomoc. Faktycznie działa, lecz napotkałem pewien problem, który wyrzuca podobne błędy.
Mianowicie, gdy próbuję dynamiczne stworzyć obiekt klasy TForm1, czyli po prostu drugie okno programu, to faktycznie działa, lecz gdy próbuje je dynamiczne usunąć, to już nie jest tak kolorowo i raz zamykanie formularza przechodzi sprawnie i normalnie, a raz wyskakują takie oto błędy (oczywiście MsgBox):

Project xxx raised exception EAccessViolation with message 'Access violation at address xxx in module 'rtl60.bpl'. Read of address xxx'. Process stopped. Use Step or Run to contiune.

Jak i oczywiście drugi MsgBox (po Run>Run):

Access violation at address xxx in module 'rtl60.bpl'. Read of address xxx.

Plik .cpp:


//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
  : TForm(Owner)
{
  tworzOkno = new TButton(Form1);
  tworzOkno->Parent = Form1;
  tworzOkno->OnClick = tworzOknoMetoda;
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::tworzOknoMetoda(TObject *Sender)
{
  okno2 = new TForm1(Form1);
  zamknijOkno2 = new TButton(okno2);
  zamknijOkno2->Parent = okno2;
  zamknijOkno2->Caption = "Zamykaj!";
  zamknijOkno2->OnClick = zamknijOknoMetoda;
  okno2->Show();
}

void __fastcall TForm1::zamknijOknoMetoda(TObject *Sender)
{
  okno2->OnClose = destruktorOkna;
  okno2->Close();
  delete okno2;
}

void __fastcall TForm1::destruktorOkna(TObject *Sender, TCloseAction &Akcja)
{
  delete zamknijOkno2;
}

Plik .h:

//---------------------------------------------------------------------------

#ifndef Unit1H
#define Unit1H
//---------------------------------------------------------------------------
#include <Classes.hpp>
#include <Controls.hpp>
#include <StdCtrls.hpp>
#include <Forms.hpp>
//---------------------------------------------------------------------------
class TForm1 : public TForm
{
__published:  // IDE-managed Components
private:  // User declarations
  void __fastcall tworzOknoMetoda(TObject *Sender);
  void __fastcall zamknijOknoMetoda(TObject *Sender);
  void __fastcall destruktorOkna(TObject *Sender, TCloseAction &Akcja);
  TForm1 *okno2;
  TButton *tworzOkno;
  TButton *zamknijOkno2;
public:   // User declarations
  __fastcall TForm1(TComponent* Owner);
};
//---------------------------------------------------------------------------
extern PACKAGE TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
#endif
To ja, zapomniałem się zalogować... - Rosumad 2015-01-14 19:13
Mógłby mnie ktoś jakimś prostym przykładem nakierować na to, jak tworzyć dynamicznie formularze, albo podpowiedzieć chociaż? - Rosumad 2015-01-14 19:13

Pozostało 580 znaków

2015-01-14 19:24
0
void __fastcall TForm1::tworzOknoMetoda(TObject *Sender)
{
  TForm1 *okno2 = new TForm1(Application);
  TButton *zamknijOkno2 = new TButton(okno2);
  zamknijOkno2->Parent = okno2;
  zamknijOkno2->Caption = "Zamykaj!";
  zamknijOkno2->OnClick = zamknijOknoMetoda;
  okno2->Show();
}

void __fastcall TForm1::zamknijOknoMetoda(TObject *Sender)
{
  TButton *btn=(TButton*)Sender;
  ((TForm*)(btn->Parent))->Close(); // delete samo się zrobi
}

Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.
edytowany 1x, ostatnio: _13th_Dragon, 2015-01-14 20:05

Pozostało 580 znaków

2015-01-14 19:56
0

Czy ja mogę prosić o łopatologiczne wytłumaczenie tej linijki, bo nie rozumiem:

((TForm*)Parent)->Close(); // delete samo się zrobi

W sensie, że nie rozumiem tego zapisu jak i tego, czemu i czym jest to cale ((TForm*)Parent).

Przepraszam, że o tyle proszę, staram się dociec do źródła błędu, żeby lepiej to zrozumieć i na przyszłość nie mieć problemów. Chciałbym wiedzieć dlaczego tak, a nie tak i już.

Źle napisałem, poprawione. - _13th_Dragon 2015-01-14 20:05

Pozostało 580 znaków

2015-01-14 20:15
0

Może przeanalizuj to:

unit1.dfm

object Form1: TForm1
 Left = 621
 Top = 259
 Width = 178
 Height = 141
 Caption = 'Form1'
 Color = clBtnFace
 Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
 Font.Color = clWindowText
 Font.Height = -11
 Font.Name = 'MS Sans Serif'
 Font.Style = []
 OldCreateOrder = False
 Position = poDefaultPosOnly
 OnClose = FormClose
 PixelsPerInch = 96
 TextHeight = 13
 object BtnCreate: TButton
  Left = 8
  Top = 8
  Width = 75
  Height = 25
  Caption = 'Create'
  Default = True
  TabOrder = 0
  OnClick = BtnCreateClick
 end
 object BtnClose: TButton
  Left = 88
  Top = 8
  Width = 75
  Height = 25
  Cancel = True
  Caption = 'Close'
  TabOrder = 1
  OnClick = BtnCloseClick
 end
end

unit1.pas

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
  : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::BtnCloseClick(TObject *Sender)
{
  Close();  
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::BtnCreateClick(TObject *Sender)
{
  (new TForm1(Application))->Show();
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action)
{
  Action=caFree;
}
//---------------------------------------------------------------------------

Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.
edytowany 1x, ostatnio: _13th_Dragon, 2015-01-14 20:16

Pozostało 580 znaków

2015-01-14 20:43
0

Dziękuję za kompleksowe wytłumaczenie, ale mam (chyba) ostatnie pytanie, czy dobrze rozumuję?

TButton btn=(TButton)Sender;
Tworzysz wskaźnik na obiekt klasy TButton, po czym przypisujesz komórce w pamięci, na która wskazuje ten wskaźnik, zrzutowaną na klase TButton wartość Sender (jeśli mógłbyś wytłumaczyć czym to Sender jest, nie mogę tego nigdzie znaleźć, a jeśli już znajduję, to w j. angielskim).

((TForm*)(btn->Parent))->Close();
Dla rodzica obiektu btn (wpierw rzutujesz ten obiekt na klasę TForm) wywołujesz metodę Close.

Pytanie drugie, ten wskaźnik był ci potrzebny tylko do tego, żeby wiedzieć które okno masz zamknąć? (jak się domyślam, w momencie przypisania mu (wskaźnikowi) wartości Sender zawiera on to, na rzecz czego został stworzony?)

Wybacz, że się tak dopytuję, ale chyba mój aktualny stan wiedzy nie jest adekwatny do tego, co piszesz.

edytowany 1x, ostatnio: Rosumad, 2015-01-14 20:44

Pozostało 580 znaków

2015-01-14 20:54
0

Do Sender jest podstawiony obiekt który spowodował to zdarzenie.
Podpiąłeś zamknijOkno2->OnClick = zamknijOknoMetoda; więc po naciśnięciu zamknijOkno2 odpali się zamknijOknoMetoda z Sender=zamknijOkno2


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0