fstream funkcja open - nie wczytuje stringa

0
#include <iostream>
#include <string>
#include <map>
#include <fstream>
#include <cstdlib>
#include <cctype>
using namespace std;
class mapa
{
  public:
    string sciezka;
    mapa(string a)
    {
      sciezka=a;
    }    
    mapa(void)
    {

    }
   void wczytaj(void)
    {
      int y=0;
      int x=48;
   map<string, int> slowa;

  ifstream plik;
 plik.open(sciezka.c_str(), fstream::in);
  if(plik.is_open())
  {  
  while(plik.good())
  {
    string s;
    getline(plik, s);      
    while(s.size() > 0)
    {
      int pozycja = s.find_first_of(' ');
      if(pozycja < 0)
        pozycja = s.size();
       if(s[pozycja-1]>(char)y && s[pozycja-1]<(char)x)
       {       
      string word = s.substr(0, pozycja-1);
      for(int i=0;i<word.length();i++)
      word[i]=tolower(word[i]);
      if(word !="")
      {      
      if (slowa.find(word) == slowa.end()) 
          slowa[word] = 1; 
        else 
          slowa[word]++;
        }
      s = s.erase(0, pozycja+1);
    }
    else
    {    
    string word = s.substr(0, pozycja);
     for(int i=0;i<word.length();i++)
      word[i]=tolower(word[i]);
      if(word !="")
      {      
      if (slowa.find(word) == slowa.end()) 
          slowa[word] = 1; 
        else 
          slowa[word]++;
        }
      s = s.erase(0, pozycja+1);
  }
}
  }

  }
    else
{
  throw "Podana sciezka dostepu do pliku nie istnieje!";
}

typedef map<string,int>::iterator iterator;
for(iterator p = slowa.begin(); p != slowa.end(); p++)
    cout << p->first << ": " << p->second << endl;

}
  };
  int main()
{
 string b; 
mapa maps(b);

cout<<"podaj sciezke"<<endl;
cin>>b;

  try
  {
    maps.wczytaj(); 
  }
  catch(const char* s)
  {
    cout<<s<<endl;
    cout<<"Prosze podac inna sciezke"<<endl;

  }  

}

Program ma za zadanie liczenie slow za pomocą biblioteki map. Wszystko się kompiluje i uruchamia ale przy wpisywaniu stringu ze ścieżka dostępu, tak jakby nie wczytuje mi tej scieżki. Rzuca wyjątek, a ścieżka która wpisuje jest na pewno poprawna( sprawdzałem wpisując ja bezpośrednio do funkcji open). Pewnie jest jakiś błąd w funkcji open, którego nie dostrzegam. Prosze o pomoc.

0
michalek1289 napisał(a):

fstream funkcja open - nie wczytuje stringa
I bardzo dobrze, tak powinno być, funkcja open powinna plik otworzyć a nie stringa wczytywać.

1
string b; 
mapa maps(b);

cout<<"podaj sciezke"<<endl;
cin>>b;

W jaki sposób to ma działać? Najpierw tworzysz obiekt za pomocą pustego stringa, a dopiero potem wczytujesz ten string z klawiatury.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0