visual c++ zarządzanie formami

Odpowiedz Nowy wątek
2015-01-07 18:15
0

Witam,
jestem początkującym programistą C++ i dopiero od tygodnia zacząłem pracować z Visual C++ 2010. Mój problem jest następujący: mam Form1 i Form2 - jak z Form2 np. zamknąć Form1? Kiedy próbuje dać #include "Form1.h" w Form2, to kompilator nadal wywala błędy typu Form1 undeclared identifier. Na zagranicznych forach wyczytałem różne rzeczy... Żeby includy robić w .cpp; Żeby kod wbić w .cpp itp... Próbowałem tych opcji, ale wyskakują zupełnie inne błędy i jak tak na nie patrze to trzeba by było przebudować pół kodu... Szukałem również trochę na tym forum, ale jedyne co znalazłem to ERROR 404 :P (mogłem źle szukać, bo tak to się przeważnie kończy ;)). Jak powinno się to dokładnie zrobić?

Form1.h

#pragma once
#include "Form2.h"

namespace test {

  using namespace System;
  using namespace System::ComponentModel;
  using namespace System::Collections;
  using namespace System::Windows::Forms;
  using namespace System::Data;
  using namespace System::Drawing;

  /// <summary>
  /// Summary for Form1
  /// </summary>
  public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form
  {
  public:
    Form1(void)
    {
      InitializeComponent();
      //
      //TODO: Add the constructor code here
      //
    }

  protected:
    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    ~Form1()
    {
      if (components)
      {
        delete components;
      }
    }
  private: System::Windows::Forms::Button^ button1;
  protected: 

  private:
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    void InitializeComponent(void)
    {
      this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
      this->SuspendLayout();
      // 
      // button1
      // 
      this->button1->Location = System::Drawing::Point(69, 105);
      this->button1->Name = L"button1";
      this->button1->Size = System::Drawing::Size(128, 23);
      this->button1->TabIndex = 0;
      this->button1->Text = L"Otworz Form2";
      this->button1->UseVisualStyleBackColor = true;
      this->button1->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button1_Click);
      // 
      // Form1
      // 
      this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
      this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
      this->ClientSize = System::Drawing::Size(284, 261);
      this->Controls->Add(this->button1);
      this->Name = L"Form1";
      this->Text = L"Form1";
      this->ResumeLayout(false);

    }
#pragma endregion
  private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
         Form2^ okno = gcnew Form2();
         this -> Hide();
         okno -> Show();
       }
  };
}

Form2.h

#pragma once
#include "Form1.h"

namespace test {

  using namespace System;
  using namespace System::ComponentModel;
  using namespace System::Collections;
  using namespace System::Windows::Forms;
  using namespace System::Data;
  using namespace System::Drawing;

  /// <summary>
  /// Summary for Form2
  /// </summary>
  public ref class Form2 : public System::Windows::Forms::Form
  {
  public:
    Form2(void)
    {
      InitializeComponent();
      //
      //TODO: Add the constructor code here
      //
    }

  protected:
    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    ~Form2()
    {
      if (components)
      {
        delete components;
      }
    }
  private: System::Windows::Forms::Button^ button1;
  protected: 

  private:
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    System::ComponentModel::Container ^components;

#pragma region Windows Form Designer generated code
    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    void InitializeComponent(void)
    {
      this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
      this->SuspendLayout();
      // 
      // button1
      // 
      this->button1->Location = System::Drawing::Point(73, 92);
      this->button1->Name = L"button1";
      this->button1->Size = System::Drawing::Size(114, 45);
      this->button1->TabIndex = 0;
      this->button1->Text = L"Otworz Form1";
      this->button1->UseVisualStyleBackColor = true;
      this->button1->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form2::button1_Click);
      // 
      // Form2
      // 
      this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
      this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
      this->ClientSize = System::Drawing::Size(284, 261);
      this->Controls->Add(this->button1);
      this->Name = L"Form2";
      this->Text = L"Form2";
      this->ResumeLayout(false);

    }
#pragma endregion
  private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
         Form1^ okno = gcnew Form1();
         this -> Hide();
         okno -> Show();
       }
  };
}

Pozostało 580 znaków

2015-01-07 18:29

Podziel pliki na .h i na .cpp.

Trzeba zrobić to dobrze, tj. w pliku .h ma być tylko definicja klasy i nagłówki metod, a ciała metod w pliku .cpp

Przykład:

// Form1.h
#pragma once

namespace test {

  // żadnych using-ów

  public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form
  {
  public:
    Form1(void);
  protected:
    ~Form1();
  private:
    System::ComponentModel::Container ^components;
    void InitializeComponent(void);

    System::Windows::Forms::Button^ button1;

    void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e);
  };
}

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0