Vector jak dodawać obiekty własnej klasy

Odpowiedz Nowy wątek
2014-12-27 14:03
0

Witam,

Mam do zrealizowania zadanie które polega na stworzeniu raportu dla Kadr w pewnej firmie. Mam zdefiniowaną klasę Pracownicy i pochodne klasy konkretnych pracowników np. handlowiec programista itd.
Dane o pracownikach są zapisane w pliku tekstowym, mam je wczytaj i wygenerować raport. Teraz moje pytanie czy mogę zrobić dodatkową klasę Zarządca która będzie wczytywać dane z pliku i od razu wpisywać je do <vectora>? czy zrealizować to w jakiś inny sposób, pierwszy raz mam do czynienia z biblioteką STL dlatego proszę o radę i podpowiedź jak to logistycznie rozplanować.

Pozostało 580 znaków

2014-12-27 14:51
1

Mniej-wiecej tak:

class Employee {
 // ...
};

class ConcreteEmployee1 {};
class ConcreteEmployee2 {};

class IEmployeeReader {
 vector<Employee> ReadFrom(const string& filePath);
};

class TextFileEmployeeReader {
 vector<Employee> ReadFrom(const string& filePath) {
  // ..
 }
};

class Report {};

class ReportGenerator {
 Report Generate(vector<Employee>& employees) {
  // ..
 }
}

Pozostało 580 znaków

2014-12-28 16:07
Zimny Kot
0

Podzieliłem sobie program na pliki .cpp .h wygląda to następująco:

Pracownicy.h

#ifndef PRACOWNICY_H
#define PRACOWNICY_H
//////////////////////////////////////////////////////
// Plik: Pracownicy.h
//////////////////////////////////////////////////////

class Pracownicy{
private:
  string imie;
  string nazwisko;
  int rok_urodzenia;
public:
  virtual void wypisz();
  Pracownicy();
  virtual ~Pracownicy();

};

class Programista: public Pracownicy{
private:
  int staz_pracy;
  string technologie_oprogramowania;
public:
  void wypisz();
  Programista();
  ~Programista();

};

class Kierownik_projektu: public Pracownicy{
private:
  int lat_doswiadczenia;
  string odbyte_szkolenia;
public:
  void wypisz();
  Kierownik_projektu();
  ~Kierownik_projektu();
};

class Handlowiec: public Pracownicy{
private: 
  int liczba_sprzedanych_programow;
  string jezyki_obce;
public:
  void wypisz();
  Handlowiec();
  ~Handlowiec();
};

#endif 

Pracownicy.cpp

 /////////////////////////////////////////////////////////////
// Plik Pracownicy.cpp
/////////////////////////////////////////////////////////////
#include "Pracownicy.h"
#include <string>
#include <iostream>

Zarzadzca.h

#ifndef ZARZADCA_H
#define ZARZADCA_H
//////////////////////////////////////////////////////
// Plik: Pracownicy.h
//////////////////////////////////////////////////////
#include "Pracownicy.h"

class Zarzadca{
public:
  vector<Pracownicy> Odczytaj(const string& plik_we); //metoda oczytująca dane z pliku wejsciowego.
};

#endif 

Zarzadca.cpp

 /////////////////////////////////////////////////////////////
// Plik Zarzadca.cpp
/////////////////////////////////////////////////////////////
#include <string>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <iostream>
#include "Zarzadca.h"

using namespace std;

//***********   ODCZYTAJ  ***************//
vector<Pracownicy> Zarzadca::Odczytaj(const string& plik_we){
  //zmienne//

  vector<Pracownicy> Lista;  //deklaracja vectora typu pracownicy
  string wiersz;   //zmienna która przechowywać będzie pojedynczy wiersz z pliku wejsciowego
  Pracownicy pracownik;  //zmienna która przechowywać bedzie pojedynczego pracownika odczytanego z wiersza pliku
  fstream Plik;

  //operacje//

  Plik.open(plik_we, ios::in);  //Otwarcie pliku wejsciowego w trybie do oczytu
  if( Plik.good() == true )    //sprawdzanie czy poprawnie został otwarty Plik wejsciowy
  {
    cout << "Otworzono plik.!" <<endl;
    //OPERACJE NA PLIKU//
    while( !Plik.eof() ) // Dopóki kursor nie znajdzie się na końcu pliku wykonaj...
    {
       getline( Plik, wiersz ); //Odczyt pojedyńczego wierszu z pliku wejsciowego

    }

    //KONIEC OPERACJI NA PLIKU//
  }else 
    cout << "Nie otworzono pliku." <<endl;

  return Lista;
}

Kadry.cpp

#include <iostream>
#include <string>
#include "Pracownicy.cpp"
#include "Zarzadca.cpp"

using namespace std;

void main(int argc, char *argv[]){

} 

Niestety program się nie chce kompilować, mam następujące błędy

Error 19 error C2039: 'Odczytaj' : is not a member of 'Zarzadca' d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\zarzadca.cpp 13 1 Kadry
Error 53 error C2039: 'Odczytaj' : is not a member of 'Zarzadca' d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\zarzadca.cpp 13 1 Kadry
Error 16 error C2143: syntax error : missing ';' before '<' d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\zarzadca.h 10 1 Kadry
Error 50 error C2143: syntax error : missing ';' before '<' d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\zarzadca.h 10 1 Kadry
Error 1 error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'imie' d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 9 1 Kadry
Error 20 error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'imie' d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 9 1 Kadry
Error 35 error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'imie' d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 9 1 Kadry
Error 13 error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'jezyki_obce' d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 43 1 Kadry
Error 32 error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'jezyki_obce' d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 43 1 Kadry
Error 47 error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'jezyki_obce' d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 43 1 Kadry
Error 4 error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'nazwisko' d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 10 1 Kadry
Error 23 error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'nazwisko' d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 10 1 Kadry
Error 38 error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'nazwisko' d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 10 1 Kadry
Error 10 error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'odbyte_szkolenia' d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 33 1 Kadry
Error 29 error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'odbyte_szkolenia' d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 33 1 Kadry
Error 44 error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'odbyte_szkolenia' d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 33 1 Kadry
Error 7 error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'technologie_oprogramowania' d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 22 1 Kadry
Error 26 error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'technologie_oprogramowania' d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 22 1 Kadry
Error 41 error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'technologie_oprogramowania' d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 22 1 Kadry
Error 18 error C2238: unexpected token(s) preceding ';' d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\zarzadca.h 10 1 Kadry
Error 52 error C2238: unexpected token(s) preceding ';' d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\zarzadca.h 10 1 Kadry
Error 2 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 9 1 Kadry
Error 3 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 9 1 Kadry
Error 5 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 10 1 Kadry
Error 6 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 10 1 Kadry
Error 8 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 22 1 Kadry
Error 9 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 22 1 Kadry
Error 11 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 33 1 Kadry
Error 12 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 33 1 Kadry
Error 14 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 43 1 Kadry
Error 15 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 43 1 Kadry
Error 17 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\zarzadca.h 10 1 Kadry
Error 21 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 9 1 Kadry
Error 22 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 9 1 Kadry
Error 24 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 10 1 Kadry
Error 25 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 10 1 Kadry
Error 27 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 22 1 Kadry
Error 28 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 22 1 Kadry
Error 30 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 33 1 Kadry
Error 31 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 33 1 Kadry
Error 33 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 43 1 Kadry
Error 34 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 43 1 Kadry
Error 36 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 9 1 Kadry
Error 37 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 9 1 Kadry
Error 39 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 10 1 Kadry
Error 40 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 10 1 Kadry
Error 42 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 22 1 Kadry
Error 43 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 22 1 Kadry
Error 45 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 33 1 Kadry
Error 46 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 33 1 Kadry
Error 48 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 43 1 Kadry
Error 49 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 43 1 Kadry
Error 51 error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\zarzadca.h 10 1 Kadry
59 IntelliSense: declaration is incompatible with "<error-type> Zarzadca::Odczytaj(const <error-type> &plik_we)" (declared at line 10 of "d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\Zarzadca.h") d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\zarzadca.cpp 13 30 Kadry
54 IntelliSense: identifier "string" is undefined d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 9 2 Kadry
55 IntelliSense: identifier "string" is undefined d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 10 2 Kadry
56 IntelliSense: identifier "string" is undefined d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 22 2 Kadry
57 IntelliSense: identifier "string" is undefined d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 33 2 Kadry
58 IntelliSense: identifier "string" is undefined d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h 43 2 Kadry

Gdzie popełniam błąd?

Przecież kompilator ci pisze gdzie i jaki. - _13th_Dragon 2014-12-28 17:04

Pozostało 580 znaków

2014-12-28 16:37
Krwawy Kaczor
1

Popełniłeś następujące błędy:

Error  19  error C2039: 'Odczytaj' : is not a member of 'Zarzadca'  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\zarzadca.cpp  13  1  Kadry
Error  53  error C2039: 'Odczytaj' : is not a member of 'Zarzadca'  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\zarzadca.cpp  13  1  Kadry
Error  16  error C2143: syntax error : missing ';' before '<'  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\zarzadca.h  10  1  Kadry
Error  50  error C2143: syntax error : missing ';' before '<'  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\zarzadca.h  10  1  Kadry
Error  1  error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'imie'  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  9  1  Kadry
Error  20  error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'imie'  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  9  1  Kadry
Error  35  error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'imie'  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  9  1  Kadry
Error  13  error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'jezyki_obce'  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  43  1  Kadry
Error  32  error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'jezyki_obce'  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  43  1  Kadry
Error  47  error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'jezyki_obce'  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  43  1  Kadry
Error  4  error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'nazwisko'  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  10  1  Kadry
Error  23  error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'nazwisko'  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  10  1  Kadry
Error  38  error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'nazwisko'  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  10  1  Kadry
Error  10  error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'odbyte_szkolenia'  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  33  1  Kadry
Error  29  error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'odbyte_szkolenia'  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  33  1  Kadry
Error  44  error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'odbyte_szkolenia'  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  33  1  Kadry
Error  7  error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'technologie_oprogramowania'  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  22  1  Kadry
Error  26  error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'technologie_oprogramowania'  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  22  1  Kadry
Error  41  error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'technologie_oprogramowania'  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  22  1  Kadry
Error  18  error C2238: unexpected token(s) preceding ';'  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\zarzadca.h  10  1  Kadry
Error  52  error C2238: unexpected token(s) preceding ';'  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\zarzadca.h  10  1  Kadry
Error  2  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  9  1  Kadry
Error  3  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  9  1  Kadry
Error  5  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  10  1  Kadry
Error  6  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  10  1  Kadry
Error  8  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  22  1  Kadry
Error  9  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  22  1  Kadry
Error  11  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  33  1  Kadry
Error  12  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  33  1  Kadry
Error  14  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  43  1  Kadry
Error  15  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  43  1  Kadry
Error  17  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\zarzadca.h  10  1  Kadry
Error  21  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  9  1  Kadry
Error  22  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  9  1  Kadry
Error  24  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  10  1  Kadry
Error  25  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  10  1  Kadry
Error  27  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  22  1  Kadry
Error  28  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  22  1  Kadry
Error  30  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  33  1  Kadry
Error  31  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  33  1  Kadry
Error  33  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  43  1  Kadry
Error  34  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  43  1  Kadry
Error  36  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  9  1  Kadry
Error  37  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  9  1  Kadry
Error  39  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  10  1  Kadry
Error  40  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  10  1  Kadry
Error  42  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  22  1  Kadry
Error  43  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  22  1  Kadry
Error  45  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  33  1  Kadry
Error  46  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  33  1  Kadry
Error  48  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  43  1  Kadry
Error  49  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  43  1  Kadry
Error  51  error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\zarzadca.h  10  1  Kadry
  59  IntelliSense: declaration is incompatible with "<error-type> Zarzadca::Odczytaj(const <error-type> &plik_we)" (declared at line 10 of "d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\Zarzadca.h")  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\zarzadca.cpp  13  30  Kadry
  54  IntelliSense: identifier "string" is undefined  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  9  2  Kadry
  55  IntelliSense: identifier "string" is undefined  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  10  2  Kadry
  56  IntelliSense: identifier "string" is undefined  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  22  2  Kadry
  57  IntelliSense: identifier "string" is undefined  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  33  2  Kadry
  58  IntelliSense: identifier "string" is undefined  d:\dokumenty\studia\rok 2\programowanie komputerów\projekt\kadry\kadry\kadry\pracownicy.h  43  2  Kadry

Chyba sobie żartujesz jeśli nie potrafisz wyciągnąć z tego potrzebnych informacji.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0