Ocena kodu - zarządca zasobów

0

Cóż to wiele mówić - próbuję się późną godziną wgryźć w tworzenie klasy, która będzie threadsafe.

#include <functional>
#include <vector>
#include <memory>
#include <utility>
#include <mutex>

template<typename T>
class ResourceManager{
public:
  using ResourcePtr = std::unique_ptr<T>;
  using SafeResource = std::pair<ResourcePtr, std::mutex>;
  using Key = size_t;
  using Actions = struct{
    std::function<T*(const std::string &)> load;
    std::function<void(T *)> unload;
  };
public:
  ResourceManager(Actions actions):
    _actions(actions){}
  ResourceManager(const ResourceManager &) = delete;
public:
  Key load(const std::string &path){
    auto resource = _actions.load(path);
    return load(resource);
  }

  Key load(T *resource){
    std::lock_guard<std::mutex> guard(_mutex);
    auto resourcePtr = ResourcePtr(resource, _actions.unload);
    _resources.push_back(make_pair(resourcePtr, std::mutex()));
    return _resources.size()-1;
  }

  void unload(Key key){
    std::lock_guard<std::mutex> guard(_mutex);
    _resources.erase(_resources.begin()+key);
  }

  void operate(Key key, std::function<void(T &)> operation){
    auto safeResource = _resources.at(key);
    std::lock_guard<std::mutex> guard(safeResource.second);
    operation(*safeResource.first);
  }

  const T *get(Key key) const{
    auto safeResource = _resources.at(key);
    std::lock_guard<std::mutex> guard(safeResource.second);
    return safeResource.first;
  }
private:
  Actions _actions;
  std::vector<SafeResource> _resources;
  std::mutex _mutex;
};

Trochę nie wypada... ale co z tego, pff.

1

Wg mnie to w get nie powinieneś bezpośrednio lock odpalać.
Natomiast na poczet tego get trzeba stworzyć metodę zwracającą lock_guard poprzez &&

0
_13th_Dragon napisał(a):

Wg mnie to w get nie powinieneś bezpośrednio lock odpalać.
Natomiast na poczet tego get trzeba stworzyć metodę zwracającą lock_guard poprzez &&

Proszę o wybaczenie, jeśli pytanie jest nie na miejscu, ale dlaczego napisałeś &&? Co to znaczy? Zwracanie przez referencję wymaga jednego & - i zastanawiam się o co chodzi z podwójnym znakiem &?

0

To się nazywa rvalue reference i wprowadzone zostało w C++11. ;)

0

Tak dla przyszłych pokoleń lub do dalszej oceny:
Po podliczeniu plusów i minusów oraz naprawieniu kilku spraw (m.i. nonmovable mutexes)... wychodzi taki kod:

#include <functional>
#include <vector>
#include <memory>
#include <mutex>

template<typename T>
class ResourceManager{
public:
  using Actions = struct{
    using LoadFunc = std::function<T*(const std::string &)>;
    using UnloadFunc = std::function<void(T *)>;
    LoadFunc load;
    UnloadFunc unload;
  };
  using ResourcePtr = std::unique_ptr<T, typename Actions::UnloadFunc>;
  struct MutexWrapper{
    std::mutex m;
    MutexWrapper() {}
    MutexWrapper(MutexWrapper const&) {}
    MutexWrapper& operator=(MutexWrapper const&) { return *this; }
    inline std::mutex &get(){ return m; }
  };
  using Key = size_t;
public:
  ResourceManager(Actions actions):
    _actions(actions){}
  ResourceManager(const ResourceManager &rhs) = delete;
public:
  Key load(const std::string &path){
    auto resource = _actions.load(path);
    return load(resource);
  }

  Key load(T *resource){
    std::lock_guard<std::mutex> guard(_mutex);
    auto resourcePtr = ResourcePtr(resource, _actions.unload);
    _resources.push_back(std::move(resourcePtr));
    _mutexes.push_back(MutexWrapper());
    return _resources.size()-1;
  }

  void unload(Key key){
    std::lock_guard<std::mutex> guard(_mutex);
    _resources.erase(_resources.begin()+key);
    _mutexes.erase(_mutexes.begin()+key);
  }

  void operate(Key key, std::function<void(T&)> operation){
    std::lock_guard<std::mutex> guard(_mutexes.at(key).get());
    operation(*_resources.at(key));
  }

  void operate(Key key, std::function<void(const T&)> operation) const{
    std::lock_guard<std::mutex> guard(_mutexes.at(key).get());
    operation(*_resources.at(key));
  }
private:
  Actions _actions;
  std::vector<ResourcePtr> _resources;
  std::vector<MutexWrapper> _mutexes;
  std::mutex _mutex;
};

Postanowiłem zrezygnować z prostego get, ponieważ przy uwzględnieniu opieki nad obiektem całość zaczyna być nie tak ładna jak oryginalnie miała być.
Testy w drodze

1

To jeszcze trochę dowalę:

 1. Po kiego ci - void operate(Key key, std::function<void(T&)> operation){- skoro ta z const robi dokładnie to samo? No chyba że ta z const będzie operować na const T &.
 2. Dwa vector'y, doprawdy? A wydawało mi się że o strukturach słyszałeś ;P przynajmniej pair<> użyj o ile nie chcesz użyć jakieś dedykowanej.
 3. Czemu nie masz destruktora który pilnuje wszystkich mutex'ów ?
 4. Przypomnij sobie zadanie o Pisarzach i Czytelnikach - tak jak zrobiłeś czytelnik może być tylko jeden - źle.
 5. Zastanów się nad zastąpieniem operate zwróceniem pewnego obiektu dla którego przeciążono operator-> zwracający T* (ewentualnie shared_ptr<t>) istnienie obiektu trzyma czytelnika.
  Jak na razie wystarczy ;P
0

Super, dzięki! Dopiero zaczynam zabawę z wielowątkowością, więc na pewno się przyda ;-)

0

Ponieważ standard C++14 nie jest jeszcze tak szeroko używany, a musiałem dorwać coś na wzór shared_mutex postanowiłem użyć boosta; Jeśli chodzi o zastąpienie operate - wydaje mi się, że wszystko mogę osiągnąć używając lambd

#pragma once

#include <boost/thread/locks.hpp>
#include <boost/thread/shared_mutex.hpp>
#include <boost/thread/mutex.hpp>

#include <functional>
#include <vector>
#include <memory>
#include <utility>

template<typename T>
class ResourceManager{
public:
  using Actions = struct{
    using LoadFunc = std::function<T*(const std::string &)>;
    using UnloadFunc = std::function<void(T *)>;
    LoadFunc load;
    UnloadFunc unload;
  };
  struct MutexWrapper{
    using InternalType = boost::shared_mutex;
    InternalType m;
    MutexWrapper(){}
    MutexWrapper(const MutexWrapper &){}
    MutexWrapper& operator=(const MutexWrapper &){ return *this; }
    inline InternalType &get(){ return m; }
  };
  using ResourcePtr = std::unique_ptr<T, typename Actions::UnloadFunc>;
  using SafeResource = std::pair<ResourcePtr, MutexWrapper>;
  using Key = size_t;
public:
  ResourceManager(Actions actions):
    _actions(actions){}
  ResourceManager(const ResourceManager &) = delete;
public:
  Key load(const std::string &path){
    auto resource = _actions.load(path);
    return load(resource);
  }

  Key load(T *resource){
    boost::lock_guard<boost::mutex> guard(_mutex);
    auto resourcePtr = ResourcePtr(resource, _actions.unload);
    _resources.push_back(std::make_pair(std::move(resourcePtr), MutexWrapper()));
    return _resources.size()-1;
  }

  void unload(Key key){
    boost::lock_guard<boost::mutex> guard(_mutex);
    _resources.erase(_resources.begin() + key);
  }

  void operate(Key key, std::function<void(T&)> operation){
    auto &safeResource = _resources.at(key);
    boost::unique_lock<boost::shared_mutex> guard(safeResource.second.get());
    operation(*safeResource.first);
  }

  void operate(Key key, std::function<void(const T&)> operation) const{
    auto &safeResource = _resources.at(key);
    boost::shared_lock<boost::shared_mutex> guard(safeResource.second.get());
    operation(*safeResource.first);
  }
private:
  Actions _actions;
  std::vector<SafeResource> _resources;
  boost::mutex _mutex;
};
1
 1. Wciąż nie widzę destruktora ;P
 2. operator= też wypada skasować
 3. Tak się zastanawiam może (schematycznie): template<typename T, typename Key=size_t> i użyć jednak mapy?
0
 1. Wciąż nie widzę destruktora ;P

Nie koniecznie rozumiem co powinienem tam wsadzić - wszystko co dynamiczne jest wpakowane w unique_ptr

 1. operator= też wypada skasować

Z drugiej strony po usunięciu tego przy próbie kopiowania będzie krzyczeć unique_ptr, który się nie pozwoli się skopiować

 1. Tak się zastanawiam może (schematycznie): template<typename T, typename Key=size_t> i użyć jednak mapy?

Robię to do swojego małego projekciku, gdzie niezwykle ważny jest czas dostępu do elementów przy ich dużej ilości - O(1) to dosłowne błogosławieństwo.

Jak to mniej-więcej rozwijało się na papierze:

at. 1: ImageManager, push(string path), get(string path)

at. 2: class ImageManager, push(string name, string path), get(string name)

at. 3: class ImageManager, push(string path), get(string path_wo_extension)

at. 4: template<typename Key> class ImageManager, push(Key key, string path), get(key)
+usage: ImageManager<size_t>, push("something"_hash, "something.png"), get("something"_hash)

at. 5: template<typename T, typename Key> class ResourceManager, [...]

at. 6: template<typename T, typename Key> class AutoIncrementResourceManager, Key push(string path), get(Key)

at. 7: template<typename T>class ResourceManager, [...]

Ostatecznie wyszłoby, że wersja z mapą kurzyłaby się gdzieś w odmentach :P

czas chyba iść spać

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0