Kopiowanie liczb z pliku do tablicy

0

Mam do napisania program który kopiuj liczby całkowitej z pliku do tablicy dynamicznie alokowanej. Liczby całkowite znajdują się w l_c.txt oddzielone spacjami. Po uruchomieniu wypisuje 5 zer mimo że w pliku jest 10 liczb całkowitych róznych od 0. Gdzie jest błąd?

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main()
{
 int i = 0;
 int l;
 int *tab;
 FILE *l_c;

 if((l_c = fopen("l_c.txt", "r")) != NULL) 
  while(fscanf(l_c, "%d", &l) == 1) 
   i++;
 else
  return -1;

 tab = (int *)malloc(sizeof(int) * i);

 i = 0;
 while(fscanf(l_c, "%d", &l) == 1) {
  tab[i] = l;
  i++;
 }

 for(i = 0; i < sizeof(tab) ; i++) 
  printf("%d, ", tab[i]);
 printf("\n");

 fclose(l_c);
 return 0;
} 
0

Kurs "debuggowania":

 printf("W pliku jest %d liczb\n", i);
 tab = (int *)malloc(sizeof(int) * i);

 i = 0;
 while(fscanf(l_c, "%d", &l) == 1) {
  printf("wczytano liczbe %d pod indeks %d", l, i);
  tab[i] = l;
  i++;
 }

 printf("tab ma %d elementow, natomiast sizeof zwraca liczbe %d\n", i, sizeof(tab));
 for(i = 0; i < sizeof(tab) ; i++) 
  printf("%d, ", tab[i]);
0

Już mi działa. Dzięki! Czy to było wynikiem tego, że nie zamknęłam l_c i nie otworzyłam go ponownie przed drugim wywołaniem fscanf?

0

Były 2 problemy:
1) Po pierwszym przejściu fscanf() jesteś już na końcu pliku, więc kolejne próby czytania oczywiście nie dają wyniku. Zamiast zamknąć/otworzyć ponownie można też używać fseek() do ustawiania pozycji na początek pliku.
2) tab to nie jest tablica, tylko wskaźnik, więc sizeof(tab) to sizeof(int*), czyli 4.

0

Ok, już wszystko jest dla mnie jasne. Dzięki!

0

Może zastanów się nad takim kodem:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <assert.h>

int main()
 {
  unsigned i,count=0,capacity=16;
  int value,*tab=malloc(capacity*sizeof(int));
  FILE *fd=fopen("l_c.txt","r");
  for(assert(fd);fscanf(fd," %d",&value)==1;tab[count++]=value) if(count>=capacity) tab=realloc(tab,(capacity<<=1)*sizeof(int));
  tab=realloc(tab,count*sizeof(int));
  for(i=0;i<count;++i) printf(", %d"+!i,tab[i]);
  printf("\n");
  fclose(fd);
  return 0;
 } 
0

Jeszcze jeden program. Ma zapisywać wyrazy z pliku txt w tablicy łańcuchów znaków. Kompiluje się, jednak po uruchomieniu nic nie wyświetla. Po sprawdzeniu doszłam do tego, że w ogóle nie przeskakuje do else'a. Jak to poprawić?

#include<stdio.h>

char wyraz[20] = {0};
char c;
int i = 0;
char *wyrazy[100];
int j = 0;
int n;

int main() {
 FILE *plik;
 if((plik = fopen("plik.txt", "r")) != NULL) {
  while((c = fgetc(plik)) != EOF) {
   if(c != ' ' || c != '\t' || c != '\n') {
    wyraz[i] = c;
    i++;
   } else {
    wyrazy[j] = wyraz;
    j++;
     for(n = 0; n < i; n++) {
      wyraz[n] = 0;
     }
    i = 0;
   }
  }
 } else
  return -1;

 for(i = 0; i < j; i++) {
  printf("%d", j);
 }

 fclose(plik);
 return 0;
} 
0

Ta ostatnia pętla for miała wyglądać w ten sposób:

 for(i = 0; i < j; i++) {
  printf("%s\n", wyrazy[j]);
 }
0
 1. Czy możesz podać mi jaki znak spełni warunek: if(c != ' ' || c != '\t' || c != '\n')
 2. Nie możesz kopiować nic do char *wyrazy[100]; ponieważ wskaźniki nie są zainicjalizowane.
0
 1. No każdy znak nie będący spacją, tabulatorem lub znakiem nowej lini?
 2. To jak inicjalizować tablicę wskaźników?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0