#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
int n=6;
int k=4;
void podzbiory(int K[], int k)
{
  int g,b;
  for(int z=1;;z++)
  {
    for(int i=0;i<=k-1;i++)
    {
      int a=0;
      for(int j=0;j<=k-1;j++)
      {
        if((K[i]+1)!=K[j]) a++;
      }
      if(a==k)
      {
        b=i;
        break;
      }
    }
    if(K[b]==n) break;
    K[b]=K[b]+1;
    for(g=0;g<=b-1;g++)
    {
      if(K[g]<K[b]) K[g]=g+1;
    }
    printf("{");
    for(g=0;g<=k-1;g++)
    {
      printf("%d", K[g]);
      if(g==(k-1)) break;
      printf(",");
    }
    printf("}\n");
  }
}
int main()
{
  int K[k];
  printf("{");
  for(int a=0;a<k;a++)
  {
    K[a]=a+1;
    printf("%d", K[a]);
    if(a+1==k) break;
    printf(",");
  }
  printf("}\n");
  podzbiory(K, k);
}

Jest to program wypisujący wszystkie k-elementowe podzbiory zbioru od 1 do n. Da się to jakoś łatwo przekształcić na rekurencję? Nie cierpie tych rekurencji dlatego zrobiłem to w taki sposób, rekurencją pewnie dałoby się 100 razy prościej.