Pociski Allegro5

0

Witam mam problem z moją pierwsza gra, mianowicie gdy oddaje strzaly na ekranie moze znajdywac sie tylko jeden pocisk, nie wiem dlaczego. Prosze o pomoc chcialem zeby maksymalna iloscia pociskow na ekranie bylo 5, nigdzie nie moge dopatrzyc sie bledu. Oto najwazniejszy fragment kodu odpowiedzialny za strzelanie.

#include<iostream>
#include<allegro5\allegro_native_dialog.h>
#include<allegro5\allegro_font.h>
#include<allegro5\allegro_ttf.h>
#include<allegro5\allegro_image.h>
#include<allegro5\allegro_primitives.h>
#include"header.h"

void InitShip(ship &gracz);
void Drawship(ship &gracz);
void Moveshipleft(ship &gracz);
void Moveshipright(ship &gracz);
void Moveshipup(ship &gracz);
void Moveshipdown(ship &gracz);
void InitBullet(Bullet bullet[], int size);
void DrawBullet(Bullet bullet[], int size);
void FireBullet(Bullet bullet[], int size,ship &gracz);
void UpdateBullet(Bullet bullet[], int size);

enum KEYS{UP,DOWN,LEFT,RIGHT,SPACE};
bool keys[5]={false,false,false,false,false};
const int NUM_BULLETS=5;

int main(void){
  ALLEGRO_DISPLAY *display = NULL;
  ALLEGRO_DISPLAY_MODE disp_mode;
  ALLEGRO_FONT *font;
  ALLEGRO_BITMAP *image;
  ALLEGRO_BITMAP *bcg;

  bool done= false;
  bool redraw = true;
  // header.h
  ship gracz;
  Bullet bullets[5];

    if(!al_init()) return -1;

    al_set_new_display_flags(ALLEGRO_FULLSCREEN);
    al_get_display_mode(al_get_num_display_modes()-1,&disp_mode);
    if(!(display=al_create_display(disp_mode.width,disp_mode.height))){
    al_show_native_message_box(NULL,NULL,NULL,"BLAD AL_CREATE_DISPLAY",NULL,ALLEGRO_MESSAGEBOX_ERROR);
    return -2;
    }
  al_init_image_addon();
  al_init_font_addon();
  al_init_ttf_addon();
  al_init_primitives_addon();
  al_install_keyboard();

  ALLEGRO_TIMER *timer=al_create_timer(1.0/90);
  ALLEGRO_EVENT_QUEUE *ev_queue=al_create_event_queue();
  al_register_event_source(ev_queue,al_get_keyboard_event_source());
  al_register_event_source(ev_queue,al_get_timer_event_source(timer));
  al_register_event_source(ev_queue,al_get_display_event_source(display));
  image=al_load_bitmap("gracz2.png");
  bcg=al_load_bitmap("space.jpg");

  InitShip(gracz);
  InitBullet(bullets, NUM_BULLETS);

  al_start_timer(timer);

  //Główna pętla gry

  while(!done){
   ALLEGRO_EVENT event;
   al_wait_for_event(ev_queue,&event);

        if(event.type==ALLEGRO_EVENT_TIMER){
          redraw=true;
        if(keys[UP])
        Moveshipup(gracz);
        if(keys[DOWN])
          Moveshipdown(gracz);
        if(keys[LEFT])
          Moveshipleft(gracz);
        if(keys[RIGHT])
          Moveshipright(gracz);

        UpdateBullet(bullets, NUM_BULLETS);
        }        
        else if(event.type==ALLEGRO_EVENT_DISPLAY_CLOSE){
          done=true;
        }

  //obsluga klawiatury

        else if(event.type==ALLEGRO_EVENT_KEY_DOWN){
            switch(event.keyboard.keycode){
            case ALLEGRO_KEY_UP:
                keys[UP]=true;
                break;
            case ALLEGRO_KEY_DOWN:
                keys[DOWN]=true;
                break;
            case ALLEGRO_KEY_LEFT:
                keys[LEFT]=true;
                break;
            case ALLEGRO_KEY_RIGHT:
                keys[RIGHT]=true;
                break;
            case ALLEGRO_KEY_SPACE:
                keys[SPACE]=true;
                FireBullet(bullets, NUM_BULLETS, gracz);
                break;
            case ALLEGRO_KEY_ESCAPE:
                done=true;
                break;
            }
        }
        else if(event.type==ALLEGRO_EVENT_KEY_UP){

          switch(event.keyboard.keycode)
          {
            case ALLEGRO_KEY_UP:
                keys[UP]=false;
                break;
            case ALLEGRO_KEY_DOWN:
                keys[DOWN]=false;
                break;
            case ALLEGRO_KEY_LEFT:
                keys[LEFT]=false;
                break;
            case ALLEGRO_KEY_RIGHT:
                keys[RIGHT]=false;
                break;
            case ALLEGRO_KEY_SPACE:
                keys[SPACE]=false;
                break;
            case ALLEGRO_KEY_ESCAPE:
                done=true;
                break;
            }         
        }

      // rysowanie modelów

      if(redraw && al_is_event_queue_empty(ev_queue)){
      redraw=false;
      al_clear_to_color(al_map_rgb(0,0,0));
      al_draw_bitmap(bcg,0,0,0);
      Drawship(gracz);

      DrawBullet(bullets, NUM_BULLETS);

      al_flip_display();

      }
  }  

  al_destroy_display(display);

  return 0;
}

  void InitShip(ship &gracz){
  ALLEGRO_DISPLAY_MODE disp_mode;
  al_get_display_mode(al_get_num_display_modes()-1,&disp_mode);
  gracz.x=disp_mode.width/2;
  gracz.y=disp_mode.height/2;
  gracz.id=player;
  gracz.lives=3;
  gracz.speed=7;
  gracz.boundx=6;
  gracz.boundy=7;
  gracz.score=0;
  }
  //rysowanie i poruszanie sie statku gracza
  void Drawship(ship &gracz){
  ALLEGRO_DISPLAY_MODE disp_mode;
  al_get_display_mode(al_get_num_display_modes()-1,&disp_mode);
  ALLEGRO_BITMAP *image;
  image=al_load_bitmap("gracz2.png");
  int x=gracz.x,y=gracz.y;

  int frameWidth = 48;
  int frameHeight = 48;

  al_draw_bitmap(image, x, y, 1);
  }
  void Moveshipup(ship &gracz){
    gracz.y-=gracz.speed;
    if(gracz.y<0)
    gracz.y=0;
  }
  void Moveshipdown(ship &gracz){
    ALLEGRO_DISPLAY_MODE disp_mode;
    al_get_display_mode(al_get_num_display_modes()-1,&disp_mode);
    int frameWidth = 48;
    int frameHeight = 48;
    gracz.y+=gracz.speed;
      if(gracz.y+frameHeight>disp_mode.height)
      gracz.y=disp_mode.height-frameHeight;

  }
  void Moveshipleft(ship &gracz){
    ALLEGRO_DISPLAY_MODE disp_mode;
    al_get_display_mode(al_get_num_display_modes()-1,&disp_mode);
    int frameWidth=48;
    gracz.x-=gracz.speed;
    if(gracz.x<0) gracz.x=disp_mode.width-frameWidth;
  }
  void Moveshipright(ship &gracz){
    ALLEGRO_DISPLAY_MODE disp_mode;
    al_get_display_mode(al_get_num_display_modes()-1,&disp_mode);
    int frameWidth=48;
    gracz.x+=gracz.speed;
    if(gracz.x+frameWidth>disp_mode.width)
    gracz.x=0;
  }
  //pociski
  void InitBullet(Bullet bullet[], int size){
    for(int i =0;i<size;i++){
      bullet[i].ID=111;
      bullet[i].speed=10;
      bullet[i].live=false;
    }  
  }
  void DrawBullet(Bullet bullet[], int size){
    for(int i=0;i<size;i++){
      if(bullet[i].live=true)
        al_draw_filled_circle(bullet[i].x,bullet[i].y,10,al_map_rgb(252,255,0));
    }
  }
  void FireBullet(Bullet bullet[], int size,ship &gracz){
    for(int i=0;i<size;i++){
      if(bullet[i].live){
      bullet[i].x=gracz.x+24;
      bullet[i].y=gracz.y;
      bullet[i].live=true;
      break;
      }
    }
  }
  void UpdateBullet(Bullet bullet[], int size){
    ALLEGRO_DISPLAY_MODE disp_mode;
    al_get_display_mode(al_get_num_display_modes()-1,&disp_mode);
    for(int i=0;i<size;i++){
      if(bullet[i].live){
        bullet[i].y-=bullet[i].speed;
        if(bullet[i].y<disp_mode.height)
          bullet[i].live=false;
      }
    }
  }
0

Twoja funkcja strzelania wystrzeliwuje wszystkie pociski na raz , są one nałożone na siebie dlatego wydaje ci się że strzelasz 1 pocisk, dodaj prostą funkcję dzięki której ograniczysz liczbę wystrzeliwanych pocisków.

przy okazji:


 void DrawBullet(Bullet bullet[], int size){
    for(int i=0;i<size;i++){
      if(bullet[i].live=true)  //<<<< nie powinno byc "==" ?? bez tego twój pocisk zawsze będzie rysowany.
        al_draw_filled_circle(bullet[i].x,bullet[i].y,10,al_map_rgb(252,255,0));
    }
  }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0