Prosty kalkulator liczbowy

0

Witam, jako zadanie domowe mam napisać prosty kalkulator liczbowy , z którego możemy obliczyć : dodawanie, odejmowanie , mnożenie , dzielenie , potęgowanie , pierwiastkowanie . Ja od Siebie dodałem również funckję "zmień liczbę" . Niestety w kalkulatorze wyskakuję mi błąd, widoczny na tym obrazku : http://iv.pl/images/31611820019197599565.jpg

Tak prezentuje się cały kod programu napisanego przeze mnie . Ktoś pomoże i powie mi co muszę zmienić ?

#include<cmath>
#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<conio.h>
using namespace std;

int main(int argv,char*ar[])
{
	char c;
	float a,b;
	cout <<"podaj liczbe a " ;
	cin >> a;
	cout <<"podaj liczbe b" ;
	cin >> b;
	
	cout <<"\n\n\n"
	"[1] - dodawanie\n"
	"[2] - odejmowanie\n"
	"[3] - mnozenie\n"
	"[4] - dzielenie\n"
	"[5] - potegowanie\n"
	"[6] - pierwiastkowanie\n"
	"[7] - zmien liczbe\n"
	"[8] - WYJSCIE\n"
	"OPCJA; ";
	c=getch();
	while(c!='8')
{

		
		if(c=='1')	
	{
		cout << c << endl<<endl;
		cout << a << "+" << b <<"=" <<a+b <<endl << "\n";
	}
	
}
	if(c=='2')
{
	cout << c << endl<<endl;
	cout << a <<"-" << b <<"=" << a-b <<endl << "\n";
}
	

}
  if(c=='3')
{
	cout << c << endl<< endl;
	cout << a << "*" << b << "=" << a*b << endl <<"\n";
}

{


	if(c=='4')
{
	cout << c << endl<<endl;
	cout << a << "/" << b <<"=" << a/b << endl <<"\n";
}

}
	if(c=='5')
{
	cout << c << endl << endl;
	cout << "Potega kwadratowa z " << a << "=" << a*a << endl <<"\n";
	cout << "Potega kwadratowa z " << b << "=" << b*b << endl <<"\n";
}

}
if(c=='6')

{

cout << c << endl << endl;
cout << "Pierwiastek z " << a << "=" << sqrt(a) << endl;
cout << "Pierwiastek z " << b << "=" << sqrt(b) << endl;
}

}
	if(c=='7')
	cout << "Podaj liczbe a: ";
	cin >> a;
	cout << "\nPodaj liczbe b: ";
	cin >> b;
	cout << "\n";

}
	if(c!='1' && c!='2' && c!='3' && c!='4' && c!='5' && c!='6' && c!='7')
	
	{
	cout << "Nie ma takiej opcji" << endl;
}

	cout<<":";
	c=getch();
}

getch();
return 0;
	
} 
1

Poprawne wcięcia: http://format.krzaq.cc i od razu zrozumiesz problem. Podpowiedź main Ci się kończy już w połowie programu.

#include <cmath>
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <conio.h>
using namespace std;

int main(int argv, char* ar[])
{
  char c;
  float a, b;
  cout << "podaj liczbe a ";
  cin >> a;
  cout << "podaj liczbe b";
  cin >> b;

  cout << "\n\n\n"
      "[1] - dodawanie\n"
      "[2] - odejmowanie\n"
      "[3] - mnozenie\n"
      "[4] - dzielenie\n"
      "[5] - potegowanie\n"
      "[6] - pierwiastkowanie\n"
      "[7] - zmien liczbe\n"
      "[8] - WYJSCIE\n"
      "OPCJA; ";
  c = getch();
  while (c != '8') {

    if (c == '1') {
      cout << c << endl << endl;
      cout << a << "+" << b << "=" << a + b << endl << "\n";
    }
  }
  if (c == '2') {
    cout << c << endl << endl;
    cout << a << "-" << b << "=" << a - b << endl << "\n";
  }
}

if (c == '3') 
{
  cout << c << endl << endl;
  cout << a << "*" << b << "=" << a* b << endl << "\n";
}

{
  if (c == '4') 
  {
    cout << c << endl << endl;
    cout << a << "/" << b << "=" << a / b << endl << "\n";
  }
}
if (c == '5') 
{
  cout << c << endl << endl;
  cout << "Potega kwadratowa z " << a << "=" << a* a << endl << "\n";
  cout << "Potega kwadratowa z " << b << "=" << b* b << endl << "\n";
}
}
if (c == '6')
{
  cout << c << endl << endl;
  cout << "Pierwiastek z " << a << "=" << sqrt(a) << endl;
  cout << "Pierwiastek z " << b << "=" << sqrt(b) << endl;
}
}
if (c == '7')
  cout << "Podaj liczbe a: ";
cin >> a;
cout << "\nPodaj liczbe b: ";
cin >> b;
cout << "\n";
}
if (c != '1' && c != '2' && c != '3' && c != '4' && c != '5' && c != '6' && c != '7')
{
  cout << "Nie ma takiej opcji" << endl;
}

cout << ":";
c = getch();
}

getch();
return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1