Hej prosze o pomoc jak napisac poprawnie operator przypisania i konstruktor kopiujacy dla obiektu dynamicznego klasa i pozniej go przetestowac czy dobrze dzialaj prosze o pomoc :)

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
class Procesor {
private:
  string marka;
  int czestotliwosc;
 
public:
  Procesor()
    : marka("Radeon")
    , czestotliwosc(1000)
  {
#ifdef TESTPR
    cout << "Dziala konstruktor domyslny Procesor()" << endl;
#endif
  }
 
  ~Procesor()
  {
#ifdef TESTPR
    cout << "Dziala destruktor ~Procesor()" << endl;
#endif
  }
  void infoprocesor()
  {
    cout << "marka procesora " << marka << endl;
    cout << " czestotliwosc procesora : " << czestotliwosc << endl;
  }
};
 
 
#include <iostream>
//#include "Karta.h"
using namespace std;
class Karta {
private:
  string nazwa;
  int pamiec;
 
public:
  Karta()
    : nazwa("Nvidia")
    , pamiec(2000)
  {
//cout << "Karta " << endl;
#ifdef TESTPR
    cout << "Dziala konstruktor dynamiczny Karta()" << endl;
#endif
  }
  ~Karta()
  {
#ifdef TESTPR
    cout << "Dziala destruktor ~Karta()" << endl;
#endif
  }
  void wyswietlinfo()
  {
    cout << "nazwa karty" << nazwa << endl;
    cout << " pamiec karty" << pamiec << endl;
  }
};
 
 
 
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include "procesor.cpp"
#include "Karta.cpp"
using namespace std;
typedef int TypDanychT;
class Komputer {
private:
  string wykonawca;
  string producent;
  Procesor procesor;
  static int licznik;
  int dysk;
  Karta* karta;
  int ram;
 
public:
  friend ostream& operator<<(ostream&, Komputer const&);
  Komputer(int x, int y)
  {
    this->x = x;
    this->y = y;
  }
  static int zwrocLicznik() { return licznik; }
  int x, y;
  Komputer()
  {
    karta = NULL;
 
    //cout << "konstruktor" << endl;
    x = 3;
    y = 5;
    dysk = 500;
    ram = 2000;
    ++licznik;
#ifdef TESTPR
    cout << "Dziala konstruktor domyslny Komputer()" << endl;
#endif
  }
 
  void dodajkarta()
  {
    if (karta == NULL)
      karta = new Karta();
    cout << "dodana karta" << endl;
  }
 
  void usunkarta()
  {
    if (karta)
      delete karta;
    cout << "usunieto karta" << endl;
  }
 
  void infokomp()
  {
    cout << "dysk ma pojemnosc " << dysk << endl;
    cout << "pamiec ram wynosci " << ram << endl;
    if (karta)
      karta->wyswietlinfo();
    procesor.infoprocesor();
  }
 
  Komputer(const Komputer& o)
  {
#ifdef TESTPR
    cout << "Dziala konstruktor kopiujacy Komputer()" << endl;
#endif
 
    producent = o.producent;
    wykonawca = o.wykonawca;
    procesor = o.procesor;
    dysk = o.dysk;
    //if (o.karta != NULL)
    //karta = new Karta(*o.karta);
    cout << "konstruktor kopiujacy sie wywolal " << endl;
    cout << "pojemnosc dysku komputera wynosi " << dysk << endl;
  }
 
  ~Komputer()
  {
    --licznik;
#ifdef TESTPR
    cout << "Dziala desturktor ~Komputer()" << endl;
#endif
  }
 
  bool operator==(const Komputer& k) { return producent == k.producent; }
 
  void setProducent(string producent) { this->producent = producent; }
 
  Komputer& operator=(const Komputer& p)
  {
    cout << "operator przypisania" << endl;
    dysk = p.dysk;
    ram = p.ram;
    /* if (p.karta != NULL)
      {
     if (karta == NULL) karta = new Karta;
     *karta = *p.karta;
      }*/
    return *this;
  }
 
  Komputer operator+(Komputer& m)
  {
    cout << "operator + " << endl;
    Komputer temp;
    temp.x = x + m.x;
    temp.y = y + m.y;
    return temp;
  }
  //    void przypisania::operator = (przypisania &b)
 
  //ostream& operator<< (ostream &wyjscie, Komputer const& ex)
  // {
  //  wyjscie << "Pierwsza liczba: " << ex.pierwsza << " oraz druga: " << ex.druga << endl;
  //return wyjscie;
  // }
};
 
 
 
 
#include "komputer.cpp"
 
using namespace std;
 
int Komputer::licznik = 0;
 
int main()
{
  //Karta *karta;
  //karta = new Karta();
 
  cout << "Jest " << Komputer::zwrocLicznik() << " komputerow" << endl;
  Komputer k1;
  cout << "Jest " << Komputer::zwrocLicznik() << " komputer" << endl;
  Komputer k2;
  cout << "Sa " << Komputer::zwrocLicznik() << " komputery" << endl;
  Komputer* k3;
  cout << "Jestesmy po deklaracjach/definicjach" << endl;
  k3 = new Komputer();
  cout << "Sa " << Komputer::zwrocLicznik() << " komputery" << endl;
  cout << (k1 == k2) << endl;
  cout << "procesory sa takie same wiec zwrocilo 1" << endl;
  k2.setProducent("Intel");
  cout << (k1.operator==(k2)) << endl;
  cout << "procesory nie sa takie same wiec zwrocilo 0" << endl;
  cout << "Jest " << Komputer::zwrocLicznik() << " komputerow" << endl;
  delete k3;
  cout << "Jest " << Komputer::zwrocLicznik() << " komputerow bo usunelam jeden hah" << endl;
  Komputer k5;
  cout << "Jest " << Komputer::zwrocLicznik() << " komputerow" << endl;
 
  Komputer k6(k5); // konstruktor kopiujacy
  Komputer k7;
  Komputer k8;
  k7 = k8;
  k7 = k2 + k1;
  k2.dodajkarta();
  k2.usunkarta();
  k1.infokomp();
 
  return 0;
}