Wczytanie zmiennych z pliku.txt

0

Jak zrobić aby z pliku tekstowego który ma 2 linijki wczytać wartości zmiennych do programy tylko ze z każdej linijki zmienne są wczytywane oddzielnie

0

Odczytać plik linia po linii przypisując odczytane dane do kolejnych zmiennych ?

0

tak np w 1 linii są 2 zmienne a=2 b=4
2 linia a=5 c=6
i zeby te dane wczytało do programy

0

to jak takie cos zrobić aby tymi danymi mozna bylo operować w programie przynajmniej dla 1 linijki i zeby pomijalo spacje gdyby zapisac ze a= 2?

0

Możesz używać wyrażeń regularnych do parsowania konkretnych linii. Jeśli używasz C++11, kod będzie wyglądał mniej więcej tak:

 std::string test = "a= 2 b=4";
 std::smatch m;
 std::regex e ("\\w+\\s*=\\s*(\\d+)");
 std::array<int, 2> arr;
 int i = 0;

 while (std::regex_search (test,m,e)) 
  {
   arr[i++] = std::stoi(m[1]);
   test = m.suffix().str();
  }

 for (auto e : arr)
   std::cout << e << std::endl; 

Jeśli nie masz możliwości korzystania z kompilatora wspierającego C++11, możesz użyć biblioteki boost: http://www.boost.org/doc/libs/1_57_0/libs/regex/doc/html/index.html

0

ale to mialo byc w c

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1