alokacja tablicy wskaźników na obietky

0

Witam, mam problem z poniższym programem. Po skompilowaniu wysypuje się ;/ Może chodzi o złą alokację pamięci dla tablicy ?

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

class Klocki
{

int rozmiar;
string kolor;
int masa;

public:
  string nazwa;
  Klocki(int roz , string kol , int mas, string nazw)
  {
    rozmiar = roz;
    kolor = kol;
    masa = mas;
    nazwa = nazw;
  }

  void wys()
  {
    cout<<endl<<"Rozmiar: "<<rozmiar<<endl<<"Kolor: "<<kolor<<endl<<"Masa: "<<masa<<endl<<"Nazwa: "<<nazwa<<endl<<endl;
  }  
};

class Prostopadloscian : public Klocki
{

int a,b,c;
public:
  Prostopadloscian ( int mas,int aa ,int bb , int cc) : Klocki (aa*bb*cc, "Niebieski" , mas, "Prostopadloscian")
  {    
  a=aa;
  b=bb;
  c=cc;
  }
};

class Walec : public Klocki
{  
int prom,wys;
public:

  Walec( int mas,int pro ,int wy) : Klocki (pro*pro*3*wy, "Czerwony" , mas, "Walec")
  {    
  prom = pro;
  wys = wy;
  }
};

class Ostroslup : public Klocki
{

int polepod,wys;
public:
  Ostroslup ( int mas, int pole ,int wy) : Klocki (pole*wy, "Zielony" , mas, "Ostroslup")
  {  
  polepod = pole;
  wys = wy;
  }
};

int main()
{
  int liczba,a;
  srand(time(0)); 
  Klocki **tab;
  Klocki *temp;

  cout<<"Ile klockow ma zostac wygenerowanych: ";
  cin>>liczba;

  for (int i=0; i<liczba ; i++)
  {
    a = rand() % 3;
    switch (a)
    {
    case 0: 
      tab[i] = new Prostopadloscian ( rand()%10,rand()%10,rand()%10,rand()%10);

      break;
    case 1:
      tab[i] = new Walec( rand()%10, rand()%10, rand()%10);

      break;
    case 2:
      tab[i] = new Ostroslup( rand()%10, rand()%10, rand()%10);

      break;

    }
  }

    for (int h =0 ; h< liczba ; h++)
    {
      for (int j = 0 ; j < liczba ; j++)
      {
        if(tab[j]->nazwa>tab[j+1]->nazwa)
        {
          temp=tab[j+1];
          tab[j+1]=tab[j];
          tab[j]=temp;
        }  
      }
    }

  for(int k = 0 ; k<liczba ; k++)
  {

    tab[k]->wys();

  }

  system("PAUSE");
  return 0;
}
1

1) brakuje

tab = new Klocki*[liczba];

2) brakuje delete

3) wyjście poza zakres:

for (int j = 0 ; j < liczba ; j++)
{
  if(tab[j]->nazwa>tab[j+1]->nazwa)

tab[j+1] dla j == liczba-1 nie istnieje

4) Bawisz się ohydnymi wskaźnikami i dynamicznymi tablicami zamiast vectorem. Jak naprawisz ten punkt to 2 pierwsze też automatycznie znikną.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0