Zabezpieczenie przed wczytywaniem znaków i nie tylko.

0

Witajcie.
Mam pewien problem. Zrobiłem program, który odczytuje z pliku rozmiar macierzy kwadratowej oraz jej elementy i liczy wyznacznik wczytanej macierzy. Program działa, ale potrzebuje jeszcze zrobić zabezpieczenia przed głupotą ludzką.

 1. Aby wczytywany rozmiar nie był literą .
 2. Aby element macierzy nie był literą.
 3. Aby nie było za mało elementów macierzy.
 4. Aby nie było za dużo elementów macierzy.

Prowadzący zajęcia wspomniał coś o funkcji fscanf przy wczytywaniu ale nie za bardzo wiem co ona zwraca i jak to do zabezpieczeń wykorzystać. Poniżej wklejam wczytywany plik i kod w języku C. Ochrona ta ma być zawarta w funkcji double *Wczytywanie(int rozmiar){}

Z góry dziękuje za pomoc.

wczytywany plik o nazwie "macierz.txt"
5
4 6 8 10 12
1 2 4 8 5
2 9 6 8 6
3 5 7 9 7
2 4 6 8 10

Plik C

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

double **Alokacja(int rozmiar);
double **Wczytywanie(int *rozmiar);
double Wyznacznik(int rozmiar, double **buffor);
double Sarusa(int rozmiar, double **buffor);
double Tworz_Minor(int rozmiar, double **buffor, int ktory_minor);       // tworzy minor i liczy jego wyznacznik
void Zwalnianie(int rozmiar, double **buffor);

int main()
{
  int rozmiar = 0;                               
  double **buffor = Wczytywanie(&rozmiar);
  printf("Wyznacznik tej macierzy to: %lf\n", Wyznacznik(rozmiar, buffor));
  Zwalnianie(rozmiar, buffor);

  getchar();
  return 0;
}
void Zwalnianie(int rozmiar, double **buffor)
{
  for (int i = 0; i < rozmiar; i++)
  {
    free(buffor[i]);
  }
  free(buffor);
}

double **Alokacja(int rozmiar)
{
  double **tab2 = NULL;
  tab2 = (double**)malloc(rozmiar * sizeof(double*));
  int i;
  for (i = 0; i < rozmiar; i++)
  {
    tab2[i] = (double*)malloc(rozmiar * sizeof(double));
  }

  return tab2;
}

double **Wczytywanie(int *rozmiar)
{
  FILE *plik;
  if ((plik = fopen("macierz.txt", "r")) == NULL)
  {
    printf("Nie mozna otworzyc pliku\n");
    fclose(plik);
    getchar();
    exit(1);
  }

  fscanf(plik, "%d\n", rozmiar);

  double **tab = Alokacja(*rozmiar);

  int i, j = 0;

  for (i = 0; i < *rozmiar; i++)
  {
    for (j = 0; j < *rozmiar; j++)
    {
      fscanf(plik, "%lf", &tab[i][j]);      
      printf("%lf ", tab[i][j]);
    }

    printf("\n");
  }

  fclose(plik);
  return tab;
}

double Sarusa(int rozmiar, double **buffor)
{
  double wyznacznik = 0;
  wyznacznik += buffor[0][0] * buffor[1][1] * buffor[2][2];
  wyznacznik += buffor[1][0] * buffor[2][1] * buffor[0][2];
  wyznacznik += buffor[2][0] * buffor[0][1] * buffor[1][2];
  wyznacznik -= buffor[2][0] * buffor[1][1] * buffor[0][2];
  wyznacznik -= buffor[2][1] * buffor[1][2] * buffor[0][0];
  wyznacznik -= buffor[2][2] * buffor[1][0] * buffor[0][1];

  return wyznacznik;
}

double Tworz_Minor(int rozmiar, double **buffor, int ktory_minor)
{
  double wyznacznik_minora = 0;
  double **minor = Alokacja(rozmiar);
  for (int q = 0; q < rozmiar; q++)                                   //wypelnienie minora
  {
    int flaga = 0;
    for (int w = 0; w < rozmiar; w++)
    {
      if (w == ktory_minor) flaga++;
      minor[q][w] = buffor[q + 1][flaga];                           //q+1 bo pierwszy wiersz usuwamy
      flaga++;
    }
  }
  int potega = 1 + ktory_minor + 1;                                // 1 i k_m + 1 bo macierze numeruje sie od 1 

  wyznacznik_minora += (int)pow(-1.0, potega) * buffor[0][ktory_minor] * Wyznacznik(rozmiar, minor);

  Zwalnianie(rozmiar, minor);
  return wyznacznik_minora;
}

double Wyznacznik(int rozmiar, double **buffor)
{
  if (rozmiar == 1) return 1;
  else if (rozmiar == 2)
  {
    return (buffor[0][0] * buffor[1][1]) - (buffor[0][1] * buffor[1][0]);
  }
  else if (rozmiar == 3)
  {
    return Sarusa(rozmiar, buffor);
  }
  else if (rozmiar >= 4)
  {
    double suma_wyznacznikow = 0;
    double wyznacznik_minora;
    for (int i = 0; i < rozmiar; i++)
    {
      wyznacznik_minora = 0;
      wyznacznik_minora = Tworz_Minor(rozmiar - 1, buffor, i);
      suma_wyznacznikow += wyznacznik_minora;
    }

    return suma_wyznacznikow;
  }
} 
0

Pewnie sam to znalazłeś, ale co tam.
http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/fscanf/
int fscanf ( FILE * stream, const char * format, ... );
do funkcji podajesz dwa parametry, wskaźnik na plik i.... format o którym jest cała tabelka , który to może występować w kilku parametrach. To on pozwala sprawdzić, czy znak jest liczbą, literą, liczba typu float... itp na dole jest krótki przykład na pewno się zorientujesz.

0

nie wiem czy widziałeś mój program ale tam użyłem fscanf wczytując %lf . I nawet jak wstawie znak to wyświetli mi dużą liczbe na minusie , która będzie sie mieściła w double więc to raczek nie zadziała.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0