Jak podmienic konkretną linię tekstu w notantniku

0

Bankomat ma 4 klientów. Klient loguje się na swoje konto, jego konto np. ma numer 3, czyli ma dostęp do 9,10 i 11 linii. W 11 linii jest stan konta i gdy klient wpłaci coś na konto to chciałbym aby wartość 11linii zwiększyła się, np. klient ma na początku w banku 9999 i wpłaca 200, i w tedy w 11linii 9999 zamienia się na 1199. Jak to zrobić?

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

using namespace std;

string tlogin[4], thaslo[4];
int tna_start[4];
fstream plik;
string login, haslo, na_start;

class Bankomat
{
public:

  void nowy_klient()
  {
    cout << "Podaj login: ";
    cin >> login;
    cout << "Podaj haslo: ";
    cin >> haslo;
    cout << "Ile wplacasz na start: ";
    cin >> na_start;

    plik.open("klienci.txt", ios::out | ios::app);
    plik << login << endl;
    plik << haslo << endl;
    plik << na_start << endl << endl;
    plik.close();
  }

  void pokaz_klientow()
  {
    int id_klienta = 0;

    plik.open("klienci.txt", ios::in);
    if(plik.good() == false)
    {
      cout << "Blad odczytu pliku";
      exit(0);
    }

    string linia;
    int nr_linii = 1;

    while(getline(plik, linia))
    {
      switch(nr_linii)
      {
        case 1: tlogin[id_klienta] = linia; break;
        case 2: thaslo[id_klienta] = linia; break;
        case 3: tna_start[id_klienta] = atoi(linia.c_str()); break;
      }
      if(nr_linii == 3)
      {
        nr_linii = -1;
        id_klienta++;

      }
      nr_linii++;
    }

    for(int i = 0; i < 4; i++)
    {
      cout << tlogin[i] << endl;
    }

  }
};

int logowanie(int srodki_na_koncie)
{
    int id_klienta = 0;

    plik.open("klienci.txt", ios::in);
    if(plik.good() == false)
    {
      cout << "Blad odczytu pliku";
      exit(0);
    }

    string linia;
    int nr_linii = 1;

    while(getline(plik, linia))
    {
      switch(nr_linii)
      {
        case 1: tlogin[id_klienta] = linia; break;
        case 2: thaslo[id_klienta] = linia; break;
        case 3: tna_start[id_klienta] = atoi(linia.c_str()); break;
      }
      if(nr_linii == 3)
      {
        nr_linii = -1;
        id_klienta++;

      }
      nr_linii++;
    }

    cout << "Podaj login: ";
    cin >> login;
    cout << "Podaj haslo: ";
    cin >> haslo;

    for(int i = 0; i < 4; i++)
    {
      if(login == tlogin[i] && haslo == thaslo[i])
      {
        system("cls");
        cout << "Witaj!: " << login;

        srodki_na_koncie = tna_start[i];

        cout << endl << endl << endl << "Nacisnij dowolny klawisz aby kontynuowac...";
        getch();
        system("cls");
        return srodki_na_koncie;
      }
    }
}

void konto()
{
  int wybor, srodki_na_koncie, wplac;
  srodki_na_koncie = logowanie(srodki_na_koncie);

  while(true)
  {
    cout << "Witaj w naszym banku!" << endl << endl;
    cout << "1. Sprawdz stan konta" << endl;
    cout << "2. Wplac na konto" << endl;
    cout << "3. Wyplac z konta ";
    cout << endl << endl << "Wybor: ";
    cin >> wybor;

    if(wybor == 1)
    {
      system("cls");
      cout << "Srodki na koncie: " << srodki_na_koncie;
      getch();
      system("cls");
    }
    if(wybor == 2)
    {
      system("cls");

      cout << "Ile chcesz wplacic na konto: ";
      cin >> wplac;

      plik.open("klienci.txt", ios::out);

    }
  }
}

int main()
{
  int wybor;
  Bankomat bankomat;

  cout << "== BANKOMAT ==";
  cout << endl << endl;
  cout << "1. Zaloz nowe konto" << endl;
  cout << "2. Pokaz klientow banku" << endl;
  cout << "3. Zaloguj sie" << endl;
  cout << endl << "Wybor: ";
  cin >> wybor;

  if(wybor == 1)
  {
    bankomat.nowy_klient();
  }
  else if(wybor == 2)
  {
    bankomat.pokaz_klientow();
  }
  else if(wybor == 3)
  {
    konto();
  }

  return 0;
}
2

Najprostrzy i najbezpieczniejszy sposób, który zawsze działa to po prostu napisac od nowa cały plik ze zmienioną konkretną linią.

1

@Jonki1997:

1) czy odróżniasz program Notatnik od formatu "plik tekstowy"? Zazwyczaj są to dwie różne rzeczy. U Ciebie jak widać to samo.

2) Czy bierzesz pod uwagę współbieżność (tzn. że drugi klient odpala drugą instancję aplikacji a "baza" siedzi na dysku sieciowym)?

Podpowiedź:
Możesz użyć pliku "blokada dostępu":
a) przed zapisem bazy tworzysz plik "baza.lck", jeśli się nie powiodło - czekasz
b) odczytujesz bazę
c) zmieniasz rekord
d) zapisujesz bazę
e) kasujesz plik "baza.lck"

W przypadku jakiejkolwiek awarii lub potrzeby anulowania transakcji w krokach b..d zawsze wykonujesz krok (e) - try/catch.

3) Plik tekstowy o zmiennej długości rekordu nie służy do przechowywania baz danych swobodnego dostępu.
Zostaje Ci rozwiązanie podane wyżej.
Jeśli chcesz to poprawić - zastosuj przynajmniej plik o stałej długości rekordu (ang. "fixed-length record").

0

Ten program to jeszcze nie mój poziom. Wezmę się za coś łatwiejszego.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0