Server C++, Klient C#

Odpowiedz Nowy wątek
2014-07-24 12:01
0

Witam.
Próbuję zrobić klienta w C# do pewnej aplikacji open source napisanej w C++. Niestety mimo że jest połączenie to server wywala taki błąd:

995 Operacja We/Wy została przerwana z powodu zakończenia wątku lub żądania aplikacji

Tutaj fragment kodu serwera:

void Connection::parseHeader(const boost::system::error_code& error)
{
  m_connectionLock.lock();
  m_readTimer.cancel();

  int32_t size = m_msg.decodeHeader();
  if(error || size <= 0 || size >= NETWORKMESSAGE_MAXSIZE - 16)
    handleReadError(error);

  if(m_connectionState != CONNECTION_STATE_OPEN || m_readError)
  {
    close();
    m_connectionLock.unlock();
    return;
  }

  --m_pendingRead;
  try
  {
    ++m_pendingRead;
    m_readTimer.expires_from_now(boost::posix_time::seconds(Connection::readTimeout));
    m_readTimer.async_wait(boost::bind(&Connection::handleReadTimeout,
      boost::weak_ptr<Connection>(shared_from_this()), boost::asio::placeholders::error));

    // Read packet content
    m_msg.setMessageLength(size + NetworkMessage::headerLength);

    boost::asio::async_read(getHandle(), boost::asio::buffer(m_msg.getBodyBuffer(), size),
      boost::bind(&Connection::parsePacket, shared_from_this(), boost::asio::placeholders::error));
  }
  catch(boost::system::system_error& e)
  {
    if(m_logError)
    {
      LOG_MESSAGE(LOGTYPE_ERROR, e.what(), "NETWORK");
      m_logError = false;
      close();
    }
  }

  m_connectionLock.unlock();
}

void Connection::parsePacket(const boost::system::error_code& error)
{
  std::cout << "brama1" << std::endl;
  m_connectionLock.lock();
  m_readTimer.cancel();
  if(error)
  {
    std::cout << error.value() << " " << " " << error.message() << std::endl;
    handleReadError(error);
  }
  std::cout << "brama2" << std::endl;
  if(m_connectionState != CONNECTION_STATE_OPEN || m_readError)
  {
    close();
    m_connectionLock.unlock();
    return;
  }
  std::cout << "brama3" << std::endl;
  --m_pendingRead;
  uint32_t length = m_msg.getMessageLength() - m_msg.getReadPos() - 4, checksumReceived = m_msg.PeekU32(), checksum = 0;
  if(length > 0)
    checksum = adlerChecksum((uint8_t*)(m_msg.getBuffer() + m_msg.getReadPos() + 4), length);
  std::cout << "brama4" << std::endl;
  bool checksumEnabled = false;
  if(checksumReceived == checksum)
  {
    m_msg.SkipBytes(4);
    checksumEnabled = true;
  }
  std::cout << "brama5" << std::endl;
  if(!m_receivedFirst)
  {
    // First message received
    m_receivedFirst = true;
    if(!m_protocol)
    {
      // Game protocol has already been created at this point
      m_protocol = m_servicePort->makeProtocol(checksumEnabled, m_msg);
      if(!m_protocol)
      {
        close();
        m_connectionLock.unlock();
        return;
      }

      m_protocol->setConnection(shared_from_this());
    }
    else
      m_msg.SkipBytes(1); // Skip protocol

    m_protocol->onRecvFirstMessage(m_msg);
  }
  else
    m_protocol->onRecvMessage(m_msg); // Send the packet to the current protocol

  try
  {
    ++m_pendingRead;
    m_readTimer.expires_from_now(boost::posix_time::seconds(Connection::readTimeout));
    m_readTimer.async_wait(boost::bind(&Connection::handleReadTimeout,
      boost::weak_ptr<Connection>(shared_from_this()), boost::asio::placeholders::error));

    // Wait to the next packet
    boost::asio::async_read(getHandle(),
      boost::asio::buffer(m_msg.getBuffer(), NetworkMessage::headerLength),
      boost::bind(&Connection::parseHeader, shared_from_this(), boost::asio::placeholders::error));
  }
  catch(boost::system::system_error& e)
  {
    if(m_logError)
    {
      LOG_MESSAGE(LOGTYPE_ERROR, e.what(), "NETWORK");
      m_logError = false;
      close();
    }
  }

  m_connectionLock.unlock();
}

Te std::cout << "brama dodałem by wiedzieć gdzie dochodzi kod. (do brama2 dla informacji.)

A tutaj prosty kod C# dla testu:

    TcpClient client;
    StreamReader reader;
    StreamWriter writer;
    public Connection()
    {
      try
      {
        client = new TcpClient("127.0.0.1", 7171);
        client.ReceiveTimeout = 150000;
        client.SendTimeout = 150000;
        reader = new StreamReader(client.GetStream());
        writer = new StreamWriter(client.GetStream());
        writer.AutoFlush = true;
        sendFirstPacket();
        while (true)
        {
          if (client.Available> 0)
            Logger.log(Log_Type.ERROR, "pozdro");
        }
      }
      catch (Exception e)
      {
        Logger.log(Log_Type.ERROR, "Cos nie tak!");
      }
    }

    void sendFirstPacket()
    {
      writer.Write((byte)10);
      writer.Write((ushort)2);
      writer.Write((ushort)854);
      UInt32[] k = new UInt32[4];

      k[0] = (12444 << 16) | 12444;
      k[1] = (12444 << 16) | 12444;
      k[2] = (12444 << 16) | 12444;
      k[3] = (12444 << 16) | 12444;

      writer.Write((byte)0); // first byte have to be 0
      writer.Write((UInt32)k[0]);
      writer.Write((UInt32)k[1]);
      writer.Write((UInt32)k[2]);
      writer.Write((UInt32)k[3]);

      writer.Write((byte)0);

    }
  }

Ktoś ma pomysł o co chodzi?

edytowany 1x, ostatnio: Kemsai, 2014-07-24 12:02
nie pisz takich magicznych liczb jak 12444. Jeśli to jest maska bitowa to podawaj w heksach. - Azarien 2014-07-24 12:49

Pozostało 580 znaków

2014-07-24 17:43
0

Gdy umieściłem sendFirstPacket w tej pętli while to dochodzi bez problemu.. nie mam pojęcia dlaczego i jakim cudem o.O

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0