Klient/Server - kłopot z przesyłem danych (QString)

0

Bez zbędnego rozpisywania.. problem przedstawiam bezpośrednio 'na kodzie':

we: "play" (QString)
wy: "play" (a otrzymuje pusty string... przy którejś tam próbie 'naprawienia' otrzymywałem przez moment kilka znaków zapytania..)


// klient
void Widget::ReceiveData()
{
  // ta 'metoda' działa..
  //QByteArray in = client.readAll();
  //QString data(in);

  // ta nie bardzo..
  QDataStream in(&client);
  in.setVersion(QDataStream::Qt_4_0);

  if (dataSize == 0) { //dataSize - qint16
    if (client.bytesAvailable() < (int)sizeof(quint16))
      return;

    in >> dataSize;
  }

  if (client.bytesAvailable() < dataSize)
    return;

  QString rec;
  in >> rec;

  qDebug() << rec;
}

// serwer
void Widget::SendData()
{
  //to 'metoda' działa
  //client->write("play",4);

  //ta nie bardzo..
  QByteArray block;
  QDataStream out(&block, QIODevice::WriteOnly);
  out.setVersion(QDataStream::Qt_4_0);
  out << (quint16)0;
  out << "play";
  out.device()->seek(0);
  out << (quint16)(block.size() - sizeof(quint16));

  client->write(block);
  client->disconnectFromHost();
  client->waitForDisconnected();
}

Jeszcze dziwniejsze jest to, że kod jest 'praktycznie' przeklejony z przykładu Fortune ( http://qt-project.org/doc/qt-[...]rk-fortuneclient-example.html ) i ten przykład działa jak należy.. -.-

0

Ekhm, po co w ogóle używasz QDataStream? Ta klasa służy do serializacji obiektów. Chcesz wysyłać / odbierać dane przez sockety, to używaj zwyczajnie metod w stylu read / write.

1

Od rana usiadłem do tego problemu i znalazłem rozwiązanie na stronie ( http://qt-project.org/forums/viewthread/25609 )

@Lord Darkstorm - używam QDataStream, ponieważ jest to wykorzystywane w dokumentacji.. W przypadku gdy wysyłam string'a o krótkiej długości to można wykorzystywać readAll(), ale przy większych plikach do bufforowania danych, w znalezionych przeze mnie przykładach, zawsze były wykorzystywane strumienie..

W 'starszym' kodzie, raz znalazłem coś takiego: (co pewnie też zda egzamin..)


  int bytes = Socket->bytesAvailable();

  char *buf = new char[bytes];
  Socket->read(buf,bytes);
  socketData->append(buf,bytes);

Jednak zazwyczaj znajdowałem informację, żeby wykorzystywać strumienie..

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0