Program w c (Gra w zycie)

0
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#define ROZMIAR 10 //definiujemy ilosc kolumn
#define cykle 35//definiujemy ilosc cykli zyciowych dla komorek
void akcja(int **p,int w,int k,int sasiad);
int **stworz_tablice();
void wyswietl_plansze(int **plansza);
int **cykl_zyciowy(int **plansza);
char martwa=176;
char zywa=219;
int main(void)
{
  srand((unsigned int) time(NULL));
  int **plansza = stworz_tablice();

  for(int i=0; i<cykle; i++)
  {
    wyswietl_plansze(plansza);
    cykl_zyciowy(plansza);
    sleep(10);
    system("cls");
  }
    return 0;
}

//----------------------------------------------------------------------------------------

int **stworz_tablice()
{

  int **p = (int **) malloc (ROZMIAR * sizeof(int *));
  p[0]=(int*)malloc(ROZMIAR * ROZMIAR *sizeof(int));
  for(int i =1; i < ROZMIAR; i++)
  {
    p[i] = p[0]+ i * ROZMIAR;
  }
  char martwa=176;
  char zywa=219;
  for(int w = 0; w < ROZMIAR; w++)
    for(int k = 0; k < ROZMIAR; k++)
      p[w][k] = (rand()%2? martwa : zywa);
  return p;
}

//----------------------------------------------------------------------------------------

void wyswietl_plansze(int **plansza)
{
  int k,w;
  /* RYSUJE GORNA CZESC TABELKI*/
  for(k = 0 ; k<ROZMIAR ; k++)
    printf(" ");
  printf("\n");
  /* KONCZY RYSOWAĆ GORNA CZESC TABELKI*/
  for(int w = 0; w < ROZMIAR; w++)
  {
    printf(" -");
    for(int k = 0; k < ROZMIAR; k++)
      printf("----");
    printf("\n |");

    for(int k = 0; k < ROZMIAR; k++){
      printf(" %c ", plansza[w][k]);
      printf("|");
    }
    printf("\n");
  }
  printf(" -");
  for(k = 0 ; k<ROZMIAR ; k++)
    printf("----");
  printf("\n");
}

//----------------------------------------------------------------------------------------

int **cykl_zyciowy(int **p)
{

  int sasiad=0;
  int k, i;
//  dla prawego gornego rogu
  k=ROZMIAR-1;
  if(p[0][k-1]==zywa)
    sasiad++;
  if(p[1][k-1]==zywa)
    sasiad++;
  if(p[1][k]==zywa)
    sasiad++;
  akcja(p,i,k,sasiad);
  /// dla lewego gornego rogu
  sasiad=0;
  i=0;
  k=0;

  if(p[i][k+1]==zywa)
    sasiad++;
  if(p[i+1][k+1]==zywa)
    sasiad++;
  if(p[i+1][k]==zywa)
    sasiad++;
  akcja(p,i,k,sasiad);
  /// dla lewego dolnego rogu
  sasiad=0;
  i=ROZMIAR-1,k=0;
  if(p[i-1][k]==zywa)
    sasiad++;
  if(p[i][k+1]==zywa)
    sasiad++;
  if(p[i-1][k+1]==zywa)
    sasiad++;
  akcja(p,i,k,sasiad);
  /// dla prawego dolnego rogu
  sasiad=0;
  i=ROZMIAR-1,k=ROZMIAR-1;
  if(p[i][k-1]==zywa)
    sasiad++;
  if(p[i-1][k-1]==zywa)
    sasiad++;
  if(p[i-1][k]==zywa)
    sasiad++;
  akcja(p,i,k,sasiad);

//  dla gory od k 1-8
  sasiad=0;
  i=0; 
  for(k=1; k < ROZMIAR - 1; ++k){
    if(p[i][k] == zywa){
      if(p[i][k-1] == zywa)
        sasiad++;
      if(p[i+1][k-1] == zywa)
        sasiad++;
      if(p[i+1][k] == zywa)
        sasiad++;
      if(p[i+1][k+1] == zywa) 
        sasiad++;
      if(p[i][k+1] == zywa)
        sasiad++;    
    }

    if(p[i][k] == martwa){
      if(p[i][k-1] == zywa)
        sasiad++;
      if(p[i+1][k-1] == zywa)
        sasiad++;
      if(p[i+1][k] == zywa)
        sasiad++;
      if(p[i+1][k+1] == zywa) 
        sasiad++;
      if(p[i][k+1] == zywa)
        sasiad++;    
    }
    akcja(p,i,k,sasiad);
  } 

//  dla doł k 1-8

  sasiad=0;
  i=9;
  for(k=1; k < ROZMIAR - 1; ++k){
    if(p[i][k] == zywa){
      if(p[i][k-1] == zywa)
        sasiad++;
      if(p[i-1][k-1] == zywa)
        sasiad++;
      if(p[i-1][k] == zywa)
        sasiad++;
      if(p[i-1][k+1] == zywa) 
        sasiad++;
      if(p[i][k+1] == zywa)
        sasiad++;    
    }

    if(p[i][k] == martwa){
      if(p[i][k-1] == zywa)
        sasiad++;
      if(p[i-1][k-1] == zywa)
        sasiad++;
      if(p[i-1][k] == zywa)
        sasiad++;
      if(p[i-1][k+1] == zywa) 
        sasiad++;
      if(p[i][k+1] == zywa)
        sasiad++;    
    }
    akcja(p,i,k,sasiad);
  } 

// dla lewa str w 1-8

  sasiad=0;
  k=0;
  for(i=1; k < ROZMIAR - 1; ++k){
    if(p[i][k] == zywa){
      if(p[i-1][k] == zywa)
        sasiad++;
      if(p[i-1][k+1] == zywa)
        sasiad++;
      if(p[i][k+1] == zywa)
        sasiad++;
      if(p[i+1][k+1] == zywa) 
        sasiad++;
      if(p[i+1][k] == zywa)
        sasiad++;    
    }

    if(p[i][k] == martwa){
      if(p[i-1][k] == zywa)
        sasiad++;
      if(p[i-1][k+1] == zywa)
        sasiad++;
      if(p[i][k+1] == zywa)
        sasiad++;
      if(p[i+1][k+1] == zywa) 
        sasiad++;
      if(p[i+1][k] == zywa)
        sasiad++;  
    }
    akcja(p,i,k,sasiad);
  } 

// dla prawa str 1-8

  sasiad=0;
  k=9;
  for(i=1; k < ROZMIAR - 1; ++k){
    if(p[i][k] == zywa){
      if(p[i-1][k] == zywa)
        sasiad++;
      if(p[i-1][k-1] == zywa)
        sasiad++;
      if(p[i][k-1] == zywa)
        sasiad++;
      if(p[i+1][k-1] == zywa) 
        sasiad++;
      if(p[i+1][k] == zywa)
        sasiad++;    
    }

    if(p[i][k] == martwa){
      if(p[i-1][k] == zywa)
        sasiad++;
      if(p[i-1][k-1] == zywa)
        sasiad++;
      if(p[i][k-1] == zywa)
        sasiad++;
      if(p[i+1][k-1] == zywa) 
        sasiad++;
      if(p[i+1][k] == zywa)
        sasiad++;  
    }
    akcja(p,i,k,sasiad);
  } 

  sasiad=0;
  for(k = 1; k < ROZMIAR - 1; ++k){
    for(i = 1; i < ROZMIAR -1; ++i){
      if(p[k][i] == zywa){
        if(p[k][i+1] == zywa)
          sasiad++;
        if(p[k+1][i+1] == zywa)
          sasiad++;
        if(p[k+1][i] == zywa)
          sasiad++;
        if(p[k+1][i-1] == zywa)
          sasiad++;
        if(p[k][i-1] == zywa)
          sasiad++;
        if(p[k-1][i-1] == zywa)
          sasiad++;
        if(p[k-1][i] == zywa)
          sasiad++;
        if(p[k-1][i+1] == zywa)
          sasiad++;          
      }

      if(p[k][i] == martwa){
        if(p[k][i+1] == zywa)
          sasiad++;
        if(p[k+1][i+1] == zywa)
          sasiad++;
        if(p[k+1][i] == zywa)
          sasiad++;
        if(p[k+1][i-1] == zywa)
          sasiad++;
        if(p[k][i-1] == zywa)
          sasiad++;
        if(p[k-1][i-1] == zywa)
          sasiad++;
        if(p[k-1][i] == zywa)
          sasiad++;
        if(p[k-1][i+1] == zywa)
          sasiad++;          
      }
      akcja(p, k, i, sasiad);
    }
  }
  return p;
}

//----------------------------------------------------------------------------------------

void akcja(int **p,int w,int k,int sasiad)
{
  if(sasiad == 3)
    p[w][k] = zywa;
  if(sasiad == 3 && sasiad == 2)
    p[w][k] = zywa;
  if(sasiad == 1 && sasiad == 0)
    p[w][k] = zywa;
  if(sasiad >= 4)
    p[w][k]=martwa;
}

Mam problem z tym programem, coś nie chce mi go kompilować.
Temat:
Dana jest tablica 10x10 symbolizująca komórki. Tablicę należy w sposób losowo wypełnić liczbami „0” lub „1”. Można przyjąć, że „0” oznacza martwą komórkę a „1” żywą komórkę. Typowa komórka ma ośmiu sąsiadów (z lewej, z prawej, z góry, z dołu oraz czterech po skosach). Komórka zmienia swój stan (żywa lub martwa) wg następujących reguł:
a) komórka staje się żywa gdy ma dokładnie trzech żywych sąsiadów
b) komórka pozostaje żywa gdy ma 2 lub 3 sąsiadów
c) komórka umiera gdy ma mniej niż 2 sąsiadów (umiera z samotności)
d) komórka umiera gdy ma więcej niż 4 sąsiadów (umiera z przeludnienia)

0

A kompilator nie przyznaje się co do tego czemu mu się to nie podoba?
Ustaw kompilacje w wersji C99 dla gcc: -std=c99

0

Taki komunikat mi wyswietla

Message : Thread Error: Nieprawidłowe dojście (6)
Address : 0x0012765C

0

Kompilacja jest ustawiona na C99

2

Moja rada, wywal ten program i zacznij od nowa.

0

musisz zainkludować dwie dodaktowe biblioteki dla "sleep" i "system"
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
i wszystko śmiga poprawnie

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0