Struct record i fstream, odczyt z pliku

0

Witam, mam problem z zadaniem.


#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <vector>
#include <string>
#include <sstream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  fstream plik;
  plik.open ("data.csv", fstream::in | fstream::out);
  if( plik.good() == true)
  {
    string napis;
    string token;
    cout << "Zawartosc pliku: \n\n";

    while( !plik.eof() )
    {
      getline(plik, napis, ';');
      //cout << napis << ";";

    }
  } else cout << "Error! Nie udalo otworzyc sie pliku! \n";

  cout << "\n\n\n\n";
  system("pause");
  return 0;
}

Jak widzimy program pobiera dane z pliku data.csv. Kazda dana w rekordzie jest oddzielona średnikiem. Np. 1;Imie;Nazwisko;18;Warszawa
Niestety nie mam pojęcia, jak zapisać każdą daną do tablicy, a później wyświetlić załóżmy tylko Lp., nazwisko i wiek.
:(

0

Pobierasz całą linijkę ;] więc potem dla każdej linijki musisz wziąć i rozłożyć ja na czynniki pierwsze, czyli te średniki oddzielają. i wstawić do tablicy dwuwymiarowej (ilość_linii x ilość średników w linii).,
Jeżeli ilość średników i linii jest zawsze stała no to wbij na stałe rozmiary tablicy, a jeśli nie wiesz ile czego jest to musisz to dynamicznie zrobić.

0
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <string>
#include <sstream>
using namespace std;

int main()
 {
  ifstream fin("data.csv");
  if(!fin) cerr<<"Error! Nie udalo otworzyc sie pliku!"<<endl;
  else
   {
   vector<vector<string> > tb;
   string line;
   while(getline(fin,line))
    {
     vector<string> row;
     string col;
     isstream sin(line);
     while(getline(sin,col,';')) row.push_back(col);
     if(row.size()) tb.push_back(row);
    }
   }
  //cin.get(); // jeżeli to potrzebujesz to zmień IDE na jakieś z obecnego stolecia
  return 0;
 }
1

jakbyś od razu chciał tworzyć obiekty lecąc po tych linijkach to wykombinowałam coś takiego;

#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>

class LineSeparate {
private:
  std::string line, delimiter;
public:
  std::string getNextPart() {
    size_t pos = line.find(delimiter);
    std::string token = line.substr(0, pos);
    line.erase(0, pos + delimiter.length());
    return token;
  }
  LineSeparate(std::string line, std::string delimiter) :
    line(line), delimiter(delimiter) {}
};

class Osoba {
private:
  int lp, wiek;
  std::string imie, nazwisko, miasto;
public:
  Osoba(std::string csvLine) {
    LineSeparate line(csvLine,";");
    lp = atoi(line.getNextPart().c_str());
    imie = line.getNextPart();
    nazwisko = line.getNextPart();
    wiek = atoi(line.getNextPart().c_str());
    miasto = line.getNextPart();
  }
  std::string getNazwisko() {
    return nazwisko;
  }
  int getWiek() {
    return wiek;
  }
  int getLp() {
    return lp;
  }
};

int main(void) {
  std::string csvLinijka = "1;ABC;DEF;18;Warszawa";
  Osoba o(csvLinijka);
  std::cout << o.getLp() << " " << o.getNazwisko();
  std::cout << " " << o.getWiek() << std::endl;
}

ps tak tak wiem ze to jest wersja eng-pol :]

2

@karolinaa, zastanów się nad:

void Osoba::parse(std::istream &s)
 {
  char d1,d2,d3,d4
  s>>std::ws>>lp>>d1>>imie>>d2>>nazwisko>>d3>>wiek>>d4>>miasto;
  if((s)&&((d1!=';')||(d2!=';')||(d3!=';')||(d4!=';'))) s.setf(ios::failbit);
 }

lub:

istream &semicolon(istream &s) { if(';'!=s.get()) s.setf(ios::failbit); return s; }

void Osoba::parse(std::istream &s)
 {
  s>>std::ws>>lp>>semicolon>>imie>>semicolon>>nazwisko>>semicolon>>wiek>>semicolon>>miasto;
 }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0