Błąd podczas ładowania nagłówka

0

Witam,
ostatnio miałem troszeczkę czasu na dokończenie swojego VFS'a i natrafiłem na błąd podczas ładowania nagłówka. Błąd pojawia się przy oddzielenie nagłówka głównego od nagłówka pliku zawartego.
Najlepiej przedstawi to kod.

bool CFileSystem::LoadFile(std::string strFileName)
{
  std::ifstream inFile;
  std::string strTemp;
  char ch;
  inFile.open(strFileName, std::ios_base::out | std::ios_base::app);
  if (inFile.good())
  {
    inFile.seekg(0, std::ios_base::beg);
    ///////////////////////////////////////////początek głównego pliku -- główny nagłówek
    inFile.get(ch);//b
    strTemp += ch;
    inFile.get(ch);//e
    strTemp += ch;
    inFile.get(ch);//g
    strTemp += ch;
    //////////////////////////////////////////////
    if (strTemp != "beg")
    {
      std::cout << "Blad beg\n";
      inFile.close();
      return false;
    }
    strTemp.clear();
    while (1)//nazwa
    {
      inFile.get(ch);
      if (ch != '+')
        strTemp += ch;
      else
        break;
    }

    m_MyFileInfo.m_sHead.m_strFileName = strTemp;
    std::cout << "Nazwa: " << m_MyFileInfo.m_sHead.m_strFileName << std::endl;

    strTemp.clear();
    while (1)//rozszerzenie
    {
      inFile.get(ch);
      if (ch != '+')
        strTemp += ch;
      else
        break;
    }
    m_MyFileInfo.m_sHead.m_pchFileExtension = (char*)strTemp.c_str();
    std::cout << "Rozszerzenie: " << m_MyFileInfo.m_sHead.m_pchFileExtension << std::endl;

    strTemp.clear();
    while (1)//rozmiar
    {
      inFile.get(ch);
      if (ch != '+')
        strTemp += ch;
      else
        break;
    }
    m_MyFileInfo.m_ulSize = strToInt(strTemp);
    std::cout<< "Rozmiar: " << m_MyFileInfo.m_ulSize << std::endl;

    strTemp.clear();
    while (1)//ilosc plikow
    {
      inFile.get(ch);
      if (ch != '+')
        strTemp += ch;
      else
        break;
    }
    m_MyFileInfo.m_sHead.m_usFileCount = strToInt(strTemp);
    std::cout<< "Ilosc plikow: " << m_MyFileInfo.m_sHead.m_usFileCount << std::endl;

    strTemp.clear();
    while (1)//wersja
    {
      inFile.get(ch);
      if (ch != 'e')
        strTemp += ch;
      else
        break;
    }

    m_MyFileInfo.m_sHead.m_usFileVersion = strToInt(strTemp);
    std::cout << "Wersja: " << m_MyFileInfo.m_sHead.m_usFileVersion << std::endl;

    inFile.seekg(-1, inFile.cur);//od tego momentu pojawia się błąd
    strTemp.clear();

    inFile.get(ch);//e
    strTemp += ch;
    inFile.get(ch);//n
    strTemp += ch;
    inFile.get(ch);//d
    strTemp += ch;

    if (strTemp != "end")
    {
      std::cout << "Blad end\n";
      inFile.close();
      return false;
    }

    //////////////////////// -- koniec głównego nagłówka

    for (size_t i = 0; i < m_MyFileInfo.m_sHead.m_usFileCount; i++)//ładowanie poszczególnych plików
    {
      inFile.get(ch);//s
      strTemp += ch;
      inFile.get(ch);//B
      strTemp += ch;
      inFile.get(ch);//e
      strTemp += ch;
      inFile.get(ch);//g
      strTemp += ch;
      if (strTemp != "sBeg")
      {
        std::cout << "Blad sBeg\n";
        inFile.close();
        return false;
      }
      strTemp.clear();
      while (1)//nazwa
      {
        inFile.get(ch);
        if (ch != '+')
          strTemp += ch;
        else
          break;
      }
      m_FileInfo.m_sHead[i].m_strFileName = strTemp;

      strTemp.clear();
      while (1)//rozmiar
      {
        inFile.get(ch);
        if (ch != '+')
          strTemp += ch;
        else
          break;
      }
      m_FileInfo.m_sHead[i].m_ulSizeFile = strToInt(strTemp);
      m_FileInfo.m_ulSize[i] = m_FileInfo.m_sHead[i].m_ulSizeFile;

      strTemp.clear();
      while (1)//nr
      {
        inFile.get(ch);
        if (ch != 's')
          strTemp += ch;
        else
          break;
      }
      m_FileInfo.m_sHead[i].m_nNumberFile = strToInt(strTemp);
      inFile.seekg(-1, inFile.cur);

      strTemp.clear();
      inFile.get(ch);//s
      strTemp += ch;
      inFile.get(ch);//E
      strTemp += ch;
      inFile.get(ch);//n
      strTemp += ch;
      inFile.get(ch);//d
      strTemp += ch;

      if (strTemp != "sEnd")
      {
        std::cout << "Blad sEnd\n";
        inFile.close();
        return false;
      }

      m_pBuffer = new char[m_FileInfo.m_ulSize[i]];
      inFile.read(m_pBuffer, m_FileInfo.m_ulSize[i]);
      m_FileInfo.m_pvFile[i] = m_pBuffer;
    }//for
  }
  else
  {
    return false;
  }

  inFile.close();
  return true;
} 
0

Dziwnie zapisujesz liczby - dlaczego tak marnujesz miejsce konwertując je na ASCII i z powrotem?

0

Masz wielokrotnie zgwałconą zasadę DRY, tak na szybko wklej te funkcje i użyj od razu całość stanie się kilkowierszowa:

string readCount(ifstream &fin,unsigned Count)
 {
  string ret;
  while(Count--) ret+=(char)fin.get();
  return ret;
 }

string readUntil(ifstream &fin,char Stop)
 {
  string ret;
  for(char ch;(fin.get(ch))&&(ch!=Stop);) ret+=ch;
  return ret;
 }

Na przykład kilka wierszy z początku:

    inFile.seekg(0, std::ios_base::beg);
    ///////////////////////////////////////////początek głównego pliku -- główny nagłówek
    inFile.get(ch);//b
    strTemp += ch;
    inFile.get(ch);//e
    strTemp += ch;
    inFile.get(ch);//g
    strTemp += ch;
    //////////////////////////////////////////////
    if (strTemp != "beg")
    {
      std::cout << "Blad beg\n";
      inFile.close();
      return false;
    }
    strTemp.clear();
    while (1)//nazwa
    {
      inFile.get(ch);
      if (ch != '+')
        strTemp += ch;
      else
        break;
    }

    m_MyFileInfo.m_sHead.m_strFileName = strTemp;
    std::cout << "Nazwa: " << m_MyFileInfo.m_sHead.m_strFileName << std::endl;

zamieniasz na:

    inFile.seekg(0, std::ios_base::beg);
    ///////////////////////////////////////////początek głównego pliku -- główny nagłówek
    if(readCount(inFile,3)!="beg") return false; // plik sam się zamknie bo wychodzisz, wyjście będziesz psuć w miejscu wywołania, a jeszcze lepiej walnij tu wyjątek.
    m_MyFileInfo.m_sHead.m_strFileName=readUntil(inFile,'+');
    std::cout << "Nazwa: " << m_MyFileInfo.m_sHead.m_strFileName << std::endl;
1

Dodaj do flag otwarcia pliku ios::binary, dzięki czemu inFile.seekg() działa "normalnie".
Po tym wystąpi jeszcze jeden błąd, "Błąd sBeg", wystarczy dodać strTemp.clear() przed wczytywaniem tego łańcucha.
Przy okazji, string::c_str() zwraca wskaźnik do tablicy znaków.

m_MyFileInfo.m_sHead.m_pchFileExtension = (char*)strTemp.c_str();

Gdy później nadpisujesz łańcuch strTemp, informacja o rozszerzeniu jest stracona.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0